۵۹ نماد فراماسونری را بشناسید – مجله کسب و کار بازده

از این رو، برج به معنی ماه، بعنوان یک دوازدهم سال نیز برشمرده میشود. به این ترتیب شما با بازی الین وردز علاوه بر سرگرم شدن، سرمایه گذاری هم میکنین. علاوه بر زمین ، دانشمندان شواهدی برای دریاچه های زیر سطح مریخ و تعداد فزاینده ای از اقیانوس های زیرسطحی در قمرهای یخی کوچک در منظومه شمسی خارجی پیدا کرده اند. اما سازمان فضایی ناسا در تلاش است به کمک همین سیستم لیزری ارتباط میان زمین و «شهر ابری» را هم برقرار سازد. نپتون کوچکترین سیاره گازی منظومه خورشیدی ما است. پس از کشف هم اطلاعات بسیار کمی درباره ی نپتون موجود بود تا این که در بیست و پنج اوت سال ۱۹۸۹ وویجر۲ از پنج هزار کیلومتری این غول گازی گذشت واطلاعات بسیار زیادی درباره ی این سیاره به دستآورد .

هریک از سیارات گازی خارجی منظومهشمسی منظومههایی از چند قمر دارند که ساختارهایشان کاملا متفاوت است. این سیارات به واسطه ی نزدیکی به خورشید دماهای بالاتری دارند. این حلقه ها دور تا دور سیاره وجود دارند ودر بعضی قسمت ها پهن و در بعضی قسمت ها باریک هستند. اما در تقویم اعتدالی بدون توجه به موقعیت واقعی صورتهای فلکی، از لحظه اعتدال بهاری تا ۳۰ درجه بعد را حمل میگیرند و همینطور الی آخر.

عناصر از جز به کل محاسبه می شوند و بعد از دوره به سال می رسیم. بر اساس محاسبه عدد کوا که برای هر فرد می توان عناصر را طبقه چرخه های فنگ شویی محاسبه کرد و براساس برج های فلکی ۱۲ گانه آنرا در جدول های موجود پیدا کرد. در ستاره شناسی فنگ شویی انرژی زمین از یک دوره ۲۰ ساله شروع می شود بدین معنا که از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۲۴ عنصر خاک غالب بوده و در دوره ۲۰ ساله بعدی عنصر آتش تغییر پیدا می کند.

بر اساس انرژی ستاره های سال و متفاوت آنها ممکن است یک سال بسیار برای ما خوش یمن بوده و بعضی مواقع سالی همراه با چالش را همراه داشته باشیم که تمام این موارد قابل محاسبه و پیش بینی می باشد. دانشمندان از این که وویجر۲ چنین آب و هوایی از نپتون را کشف کرده بود بسیار متعجب بودند . وویجر شاهدی بر این ادعا بود . این فناوری نسبت به روش اول انرژی کمتری مصرف می کند.

زمانی که شما این عدد را پیدا کنید می توانید جهات خود و انرژی ها فعال و موجود برای خود را کشف کنید و انرژی بهترین جهات را برای خود فعال نماید. شما می توانید با یافتن سال و ماه تولد و عدد کوا در مورد خود و رفتار هایتان بیشتر بدانید. کسی شما را اهلی نکرده است و شما نیز کسی را اهلی نکردهاید. برخی از ویژگیهای سیاره ما که آن را برای حفظ زندگی عالی میکند، به دلیل تأثیرات مداوم تغییرات آب و هوا در حال دگرگونی است.

البته احتمال وجود این تعداد سیاره با یک مدار مشترک از نظر عملی صفر است؛ زیرا سیارهها برای حفظ ثبات باید دقیقاً هماندازه باشند و همزمان با هم شکل گرفته باشند؛ اما در منظومهی شمسی مهندسی شده این سطح از ساختار هم مدار امکانپذیر است و میتوان تعداد سیارههای آن را به مرور افزایش داد. به نظر میرسید اورانوس آن قدر از خورشید دور است که امکان طوفانی بودن را از این سیاره میگیرد پس نپتون که ۶/۱ میلیارد کیلومتر نسبت به اورانوس دورتر از خورشید است اگر از اورانوس آرامتر نبود حداقل باید به همان آرامی باشد . هر چند تا کشور یک قاره میشوند و اگر بخواهیم نامهای به کشوری دور بفرستیم، اسم قاره را هم مینویسیم.

«ما جاوزنی مخلوق قبلک» خود شاهدی مستقل علیه دیدگاه منظومه شمسی است؛ زیرا اگر سدرةالمنتهی را در یکی از سیارات منظومه شمسی فرض نماییم با دو اشکال مواجه میشویم: اول اینکه این منظومه بسیار کوچک در بطن عالم کبیر کیهانی قرار گرفته است، پس چگونه است که درختی در یکی از سیارات آن چنین ادعایی میکند؟ مرکز سیاره نپتون بسیار داغ و سوزان است ودمای آن به نه هزار درجه ی سانتی گراد بالای صفر می رسد.

دلیل رنگ زرد ملایم زحل وجود کریستالهای آمونیاک در جو فوقانی آن است. دانشمندان بر این باورند که در داخل هر دو سیاره ی اورانوس و نپتون هسته ای از سنگ و بسیار داغ وجود دارد ودراطرافش نیز کره ای از یخ و آب و گاز های مایع و یخ زده قرار دارد روی همه ی اینها نیز پوشش جو سیاره وجود دارد. تا زمان بسیار طولانی مجادله ی بسیار بد ی بر سر این بود که چه کسی لیاقت عنوان کاشف نپتون را دارد .

همچنین سه سال قبل از آن وویجر۲ کشف کرده بود که اورانوس فعالیت جوی نسبتاً کمی دارد ( البته تصاویری وجود دارد که نشان میدهد اورانوس نیز طوفانهایی دارد ) . در اوایل سال 1960 راداری را بسوی ناهید نشانهروی کردند که سیگنالهای آن از ابرهای این سیاره عبور کرده و پس از برخورد با سطح جامد سیاره، منعکس گردید. گرما ی بسیار زیادی که از درون این سیاره بیرون می آید این سیاره را فعال نگه داشته است. تریتون با دمای ۲۳۵ درجه زیر صفر بسیار سرد است ولی آن طور که دانشمندان حدس می زدند مرده و بی روح نیست.

این دهانه دارای نهشتههای ضخیم و متورقی از مادستون (گِل سنگ) است که نشان دهندهی ذرات دانه ریزی است که برای مدتهای بسیار طولانی در آبهای راکد بوده اند و پس از تهنشینی توانستهاند چنین ضخامت زیادی از رسوبات را بر جای بگذارند. برای مثال وویجر۲ کشف کرد که نپتون آب و هوای بسیار خشنی دارد و طوفانهای پر سرعت همه جای این سیاره وجود دارند . با توجه به این قطبی که روبه خورشید است میبایست گرم تر از قطبی باشد که در تاریکی قرار دارد اما وویجر ۲ کشف کرد دمای اورانوس در همه جای آن حدود ۲۱۴- درجه سانتی گراد است.

داده است. بر سطح این قمر یخ فشان هایی قرار دارد که عملکرد این یخ فشان ها مانند آتش فشان های زمینی است ولی به جای مواد مذاب ازدهانه اش گاز و یخ بیرون می آید که فوران های آن تا چندین متر به بالا می رود. در مورد روند ردیابی در سطح چنین اجسامی غیر جوی ، مانند Misyats یا Mercury ، اجزای سازنده داستانهایی که در تاریخ سیارات یافت شده است.

دانشمندان علوم نجوم را عقیده بر اینست، که این سیارات کوچک از انفجار یک سیاره بزرگ به وجود آمده اند، و علت این انفجار را برخورد سیاره مذکور با یک سیاره دیگر، با یک ستاره دنباله دار می دانند. در ابتدا پلوتون به عنوان نهمین سیاره منظومه شمسی معرفی شد ولی به دلیل همین اندازه کوچک رسما در دسته سیارات کوتوله رده بندی شد و اکنون منظومه شمسی دارای ۸ سیاره می باشد. فرارو- ستاره شناسان با استفاده از دادههای ماهواره بررسی سیارههای فراخورشیدی ناسا TESS و چندین تاسیسات زمینی، یک سیاره فراخورشیدی زیر نپتونی را کشف کرده اند که به دور ستاره کوتوله TOI-2257 میچرخد.

بر روی این سیاره یک نقطه ی قرمز رنگ مانند چشم وجود دارد که ستاره شناسان معتقد اند یک گرد باد است. امروزه بیشتر ستاره شناسان بر این باوراند که آدامز و لووریه به دلیل انجام محاسبات پیچیده که سرانجام موجب کشف نپتون شد کاشفان این سیاره هستند و یوهان گاله به عنوان کسی که برای اولین بار این سیاره را رصد کرد در یادها میماند. گروه متفاوتی از اجرام وجود دارند که میتوان آنها را در دستهی ستارههای ناکام طبقهبندی کرد. زمانی که شما دارای عدد کوای ۶ باشید جز گروه غربی هستید . آژانس فضایی اروپا (ESA) همچنین دارای دو فضاپیما است که به دور مدار این سیاره میچرخند و عبارتند از: Mars Express و Trace Gas Orbiter.

از حدود ۲۰۰۰ سال پیش ، برای نامگذاری هر برج از نام صورت فلکی نسبتاً منطبق با آن در منطقة البروج استفاده شده است و امروزه بعلت تقویم محوری زمین ( که دور تناوب آن ۲۶۰۰۰ سال است )، صورتهای فلکی ماه ها با برج های فلکی هم نام خود منطبق نیستند و تقریباً به اندازه یک برج جا به جا شده و تحویل هر برج فلکی در صورت ماقبل نسبت به دو هزار سال قبل میباشد. برج های فلکی ( برجهای دوازدهگانه )، از نظر نجومی تقسیمات دوازدهگانه منطقة البروج هستند!

دیدگاهتان را بنویسید