۵۹ نماد فراماسونری را بشناسید – مجله کسب و کار بازده

جو در این سیاره ضخامت کمی داشته و شامل نیتروژن، متان و مونوکسید کربن است. و سیارات گازی: مشتری، زحل، اورانوس و نپتون که عمدتا از به این سیارات مشتریسان می گویند، سیارات بزرگی هستند که عمدتاً از گازها تشکیل شده اند و جو ناپایداری دارند و توفانهای عظیمی در لایه های بالایی جو آنها بخاطر پدیده همرفت،گاز سرد جایگزین گاز گرم می شود و اکثرا تعداد زیادی قمر دارند. زمانی که یک سیاره از برابر چهره رو به تلسکوپ ستاره میزبانش عبور کند، نور تابیده شده از ستاره را مسدود میکند که به این پدیده گذر گفته میشود. هنگامی که لایههای زمین در هنگام عبور از کنار یکدیگر با هم برخورد میکنند تا کوهها را بسازند، در داخل یکدیگر فرو میروند، به هم سابیده میشوند یا شکافته شده و از هم جدا میشوند زمین لرزه رخ میدهد.

بهگفتهی جوزف ونگ، فیزیکدان پلاسمایی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در کنار این بار الکتریکی، سطح ماه نیز از گرد و خاک تشکیل شده و همین باعث میشود این ذرات باردار بهسادگی در سطح این کره پخش شوند. سناریویی که خوانید کاملا فرضی است اما برخی از دانشمندان بهطور جدی نگران سطح گرد و خاکی ماه هستند؛ چون بهگفتهی آنها این سطح از نظر الکتریکی بهشدت باردار بوده و میتواند باعث بروز جرقه و قوس الکتریکی در تماس با دستگاهها و لباسهای فضانوردان شود. بهگفتهی وی زمانیکه ماه در سال ۲۰۲۴ یا بعد از آن به ماه فضانورد ارسال کنیم گرد و خاک روی هر چیزی میتواند بنشیند و فرقی هم نمیکند که این سطح چه باشد.

نور خورشید بار الکتریکی مثبتی حمل نمیکند اما زمانیکه فوتونها به سطح ماه میرسند میتوانند باعث پراکنده شدن الکترونها شوند که این فرایند آلودگی فتوالکتریکی نام دارد و به این ترتیب این الکترونهای بهشدت باردار در مناطق که بار مثبت دارند باقی میمانند توسط الکترونهای دارای بار منفی که از طرف بادهای خورشیدی میآیند بالانس میشوند. در کرهی زمین، میدان مغناطیسی زمین از ماه در برابر این ذرات بهشدت باردار شده محافظت میکند اما ماه دارای میدان مغناطیسی چندانی نیست و به همین دلیل این جریان دائمی از ذرات باردار باعث باردار شدن سطح ماه میشوند. به دلیل داشتن اندازه کوچک و چرخش آهسته، پلوتون میدان مغناطیسی ندارد.

در گذشته مقداری مایع در جو پلوتون وجود داشت اما اکنون به دلیل ضخامت کم آن، این امکان وجود ندارد. ضخامت جو پلوتون در گذشته ۴۰ برابر ضخامت جو مریخ بود. پلوتون ۲۰ سال از ۲۴۸ سالی که به دورخورشید می چرخد را از مدار نپتون گذشته و در این مدت ۲۰ سال نسبت به نپتون فاصله کمتری از خورشید دارد. با توجه به اینکه اورانوس دارای شیب زیادی نسبت به محور است، به نظر می رسد که این سیاره در حال چرخش است، نه چرخش. در بخش های کوهستانی فرسایش یافته این شکل اراضی زیاد بوده که ارتفاع آن ها حتی به ۵۰۰ متر نیز می رسد (چنین ساختارهایی در زمین فقط چند متر ارتفاع دارند).

8-چه خطراتی اقیانوس ها را تهدید می کند؟ هسته آن به قطر ۱۷۰۰ کیلومتر با گرمایی که در سطح های بالای سیاره ایجاد می کند باعث می شود که در ۱۰۰ تا ۱۸۰ کیلومتری از هسته به سمت بالا، اقیانوس آب مایع به وجود آید. ناحیه ای مسطح و فاقد گودال در قسمت چپ منطقه تامبا، به نام «اسپوتنیک پلانیتیا» وجود دارد که قدمتی شاید تا ۱۰۰ میلیون سال دارد. ساختار شارون که امروزه از آب تیره منجمد است، شاید زمانی ترکیباتی مانند پلوتون (متان) داشته است اما متان موجود در این قمر توسط نیروی جاذبه پلوتون از آن جدا شده و جذب این سیاره شده است.

شارون نام یک ابلیس در اساطیر یونان بوده و نزدیک ترین قمر به این سیاره است. ولی قمر تراتیون نپتون با نیروی جاذبه این سیاره به دام افتاده است. مسیر چرخش این سیاره به دلیل انحراف ۱۷ درجه ای، نصف در بالای صفحه چرخش زمین و نصف در پایین صفحه، چرخش زمین دارد. پلوتون و شارون که در فاصله ۱۹,۶۴۰ کیلومتری از هم هستند و داشتن قطری برابر نصف قطر پلوتون برای شارون، این دو را به جفت پلوتون- شارون تبدیل کرده است. شارون و پلوتون گردش هماهنگ یا قفل جزر و مدی دارند. تا سال ۲۰۰۵ میلادی برای پلوتون فقط یک قمر به نام شارون کشف شده بود که بعد از این سال تلسکوپ فضایی هابل تصویرهایی از وجود دو قمر دیگر در این سیاره نشان داد.

در سطح پلوتون قسمت های یخی خاصی شبیه پوست مار وجود دارد. هنگامی که گرد و خاک سطح ماه روی لباس فضانوردان مینشیند میتواند بهعنوان یک مسیر برای عبور الکترونها عمل کرده و به این ترتیب فضانورد در معرض خطر شوک الکتریکی قرار میگیرد. به دلیل چرخش بیضوی مدار پلوتون، در صورت قرار گرفتن زمین و پلوتون دریک سوی خورشید، فاصله زمین از این سیاره کمترین حد یعنی ۴,۲۸ میلیارد کیلومتر است. اما در صورت قرار گرفتن زمین و پلوتون در دوسوی مخالف هم به خورشید، میزان فاصله آن ها از هم بیشترین و برابر ۷,۵ میلیارد کیلومتر خواهد بود.

این کاوشگر به اطلاعاتی از ویژگی ها و قمرهای سیاره دست یافت و تصاویر روشنی از پلوتون را در تابستان ۲۰۱۵ ارسال کرد. پرسیوال لوول اولین کسی بود که در سال ۱۸۹۴ محل پلوتون را توانست با جاذبه ای که سیارات نپتون و اورانوس را تحت تاثیر قرار می دهد، تعیین کند. در حالی که شک­های علمی قابل ملاحظه­ای در­باره موضوع تغییرات اقلیمی جهانی وجود دارد، ژئومورفولوژیست­ها از تاثیر غیر مستقیم فعالیت­های انسان بخوبی آگاهی دارند(Rosenfeld 1994b). یقیناً جنگل­زدایی در ابعاد گسترده باعث وقوع زمین­لغزش­ها، افزایش فراوانی وقوع و اوج جریان­های سیلابی در بسیاری از مناطق شده و چرای بیش از حد، اثرات خشکسالی و فرسایش را تشدید کرده است.

سطح پلوتون دارای مولکول های آلی پیچیده با دمای ۲۲۵- درجه سانتی گراد است که سطح آن با عبور زمان به دلیل تغییرات فصلی سرخ رنگ شده است. جو سیاره سرخ بسیار رقیق است، به طوری که فشار جوی سطح آن، معادل یک صدم فشار جو زمین در سطح دریاست. فشار جوی در پلوتون به دلیل مدار بیضوی آن تا یک میلیون بار کمتر از زمین است. پلوتون بزرگی به اندازه دو سوم ماه زمین دارد. فقط دو کاوشگر ویجر ۱ و ویجر ۲ توانستند به فاصله ای به دوری پلوتون از زمین بروند. دانشمندان متیس و اداریستا را در سال ۱۹۷۹ با مطالعه عکسهائی که فضاپیمای ویجر گرفته بود کشف کردند.

این ماموریت در تاریخ 30 آپریل سال 2015، هنگامی که فضاپیمای مسنجر سوخت خود را تمام کرده بود با سقوط بر روی زمین پایین یافت. اورانوس حدود 7 سال در نشانه ثبت می شود و در عین حال در مورد کسانی که در آن دوران متولد شده اند، تأثیر مشابهی نیز روی می دهد. اورانوس نام یکی از اسطورههای یونانی است که تجسم آسمان (و بهشت) محسوب شده و پدربزرگ زئوس و پدر کرونوس میباشد.وی با گایا (تجسم زمین و مادر اورانوس) همبستر شد و فرزندان متعددی از وی به دنیا آورد گایا که از این موضوع خسته شدهبود از کرونوس(یکی از فرزندان)کمک خواست و وی آلت تناسلی اورانوس را با داس برید و به دریا افکند بنابر افسانهای که بین تاریخشناسان مورد اختلاف است آفرودیته الهه عشق از عطری(یا خون) به وجود آمده است که هنگام افکنده شدن آلت تناسلی اورانوس به دریا،بلند شد.

با چسبندگی پایین ، آب طبیعی وجود ندارد. وی معتقد بود تراکم ماده معلول دو علت است یکی برخوردهای غیرالاستیک ذرات و دیگری وجود نیروی چسبندگی بین آنها، و نتیجه گرفت که در اثر وجود این دو نیرو، ماده در یک قرص دوار متراکم شده و بعدها سیارات از آن بوجود آمدهاند. این در حالی است که در سطح ماه حتی نیازی به تماس نیز وجود ندارد و این تخلیهی الکتریکی میتواند خطرناک باشد. تصور کنید روزی بهعنوان یک فضانورد در حال راه رفتن روی سطح خاکستری رنگ کرهی ماه هستید.

فقط یک ثانیه روی بزرگترین سیاره منظومه شمسی دوام میآورید، بعد از آن بادهای و طوفانهای شدید شما را شوکه میکند که بدن انسان نمیتواند به آسانی در برابر آن مقاومت کند. همانطور که خودش میگوید، چیزی که مورتی شرور را شرور میکند این است که دیگر از رفتارِ سوءاستفادهگرایانهی بابابزرگش خسته شده بود و در نتیجه، هر مورتی دیگری هم که تاکنون از فریبکاری ریکها خسته شده بود، شرور است. اما گروه دیگری عقیده دارند که قمر تراتیون و پلوتون در هنگام شکل گیری منظومه شمسی، ۴,۵ میلیارد سال قبل، از کمربند کوئیپر خارج شده اند. اما ونگ میگوید دلیل مشاهده نشدن شوک الکتریکی توسط فضانوردان آپولو این است که آنها مأموریت خود را در مناطقی انجام دادند که در هنگام روز بهشدت در معرض نور خورشید قرار داشت.

ونگ و همکارانش بهدنبال پیدا کردن پاسخ این سؤال هستند که آیا گرد و خاک ماه میتواند باعث خطر شوک الکتریکی به فضانوردان شود یا نه؟ پلوتون مداری بیضوی و نه دایره ای شکل دارد و کشیدگی غیرعادی آن به قدری است که با مدار چرخشی نپتون در دو نقطه برخورد می کند. به طور کلی هالیوود از سال 2000 به این سو در دو فاز پی در پی، پروژه دین نوین جهانی را دنبال می کند. انسان ها در جهانی که زندگی می کنند ، بسیار بدنبال دیده شدن هستند .

یک بود یکی نبود یا بقول ترک ها بیر وارموش بیر یکموش . ونوس، با نام فارسی آن زهره یا ناهید، نزدیکترین همسایه زمین است. در سال ۲۰۰۳ مریخ به نزدیکترین فاصله ی خود از زمین در ۶۰۰۰۰ سال اخیر رسید که این فاصله برابر ۵۵٫۷ میلیون کیلومتر بوده است. این قمرها که قطری برابر ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر داشتند، نام های نیکس و هیدرا گرفتند. ساختار درونی پلوتون شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد سنگ سیلیکاتی (هسته) و ۳۰ تا ۵۰ درصد گوشته یخی است.

این سیاره در مدت ۲۴۸ سال زمینی به دور خورشید می چرخد و فاصله ای که از خورشید دارد در حدود ۵۰ برابر فاصله زمین از خورشید است. کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان گفت: سیاره پلوتون دوشنبه -۲۷ دیماه- در وضعیت مقارنه در فاصله ۱ درجه و ۴۴ دقیقهای از خورشید ظاهر می شود. چون گازهای تشکیل دهنده آن متراکم و مایع می شود و با توجه به فاصله دوری که از خورشید دارد، روشنایی روز آن در حد روشنایی زمین نیست. این تشابهات بازگو کننده این است که هر دو آن ها قبلا به دور خورشید در چرخش بودند.

دیدگاهتان را بنویسید