پیشبینی قیمت طلا

برای انگشت شست، انگشتری انتخاب کنید که می خواهید مردم دوستش داشته باشند. اگر سیارات منظومه شمسی را به ترتیب مطالعه کنید ، ونوس دومین ردیف است. این اندازهگیریها به ما این امکان را میدهد که بهطور دقیق کمنورترین اجرام در این منطقه و از جمله سیارات سرگردان را شناسایی کنیم.» دکتر هرو بوی، دیگر محقق اصلی این مطالعه نیز میافزاید: «ممکن است چندین میلیارد از این سیارات غول پیکر شناور، آزادانه در کهکشان راه شیری بدون ستاره میزبان پرسه بزنند و این بی شک موضوع شگفت انگیزی است.» نتایج این پژوهش در نشریه معتبر Nature Astronomy به چاپ رسیده است.

بدون وجود نیروی جاذبه خورشید، همه سیارات از مسیر خود خارج شده و در فضا معلق میشوند. سیاره مشتری به عنوان عظیمترین شیء موجود در منظومه شمسی پس از خورشید، با نیروی گرانش خود به شکل گیری این سامانه کمک کرده است. خورشید شبیه توپ عظیمی از گازها و با درجه حرارت بسیار بالایی است و به واسطهی داشتن وسعتی عظیم، دارای نیروی جاذبه قدرتمندی است که کمک میکند تا زمین و دیگر سیارات در مسیر خود باقی بمانند. اگر ستارهای در مرکز منظومه سیارهای باشد، خورشید نامیده میشود و این شانس خوبی است که درصد بالایی از ستارهها و کهکشانها وجود دارند که سیارات به دور آنها بچرخند.

این سیاره از لحاظ فاصله با خورشید چهارمین سیاره و فاصله متوسط آن تا خورشید حدود ۲۲۸ میلیون کیلومتر است.سیاره بهرام شبیه زمین و شبانهروز آن حدود ۲۴ ساعت و ۳۷ دقیقه طول میکشد و تمایل محوری آن نیز ۲۳/۹۸ درجه است که از لحاظ این دو ویژگی بسیار به زمین شبیه است. منطقه ستارهزایی که تقریباً در فاصله ۴۲۰ سال نوری از ما در صورت فلکی عقرب و اوفیوخوس قرار دارد. • خورشید ۹۳ میلیون مایل از زمین فاصله دارد اما نور از خورشید تنها ۸ دقیقه زمان می خواهد تا به زمین برسد.

خورشید یکی از میلیاردها ستاره موجود در کهکشان ماست که در مرکز منظومه شمسی قرار دارد. دیموس نیم فوبوس بوده و چنانچه از بهرام به آن نگاه کنیم این ماه بیشتر همانند به یک ستاره خواهد بود تا یک ماه. ۵. شکل ستارهها مانند یک نقطه است در حالی که سیارات کروی شکل هستند. ۴. اندازهی ستارهها در مقایسه با سیارات بزرگتر است. ۱. اجرام نجومی به علت گدازههای هستهای که در مرکز آنها تولید میشود میتواند از خود نور منشر کنند و ما آنرا به عنوان ستاره میشناسیم. این یافته میتواند اهمیت بسیار زیادی در شکار و شناسایی سیارات قابل سکونت در نواحی پیرامونی ما از کیهان داشته باشد.

کیهان شناسان و زمین شناسان عقیده دارند که بیلیون ها سال پیش، سیاره زمین کره چرخشی متشکل از گازهای گرم و ذرات ریز درخشان بود. به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، زمانی که کره زمین هنوز در حال پیدایش بود، ظاهرا آب بر روی آن وجود داشت، اما برای دانشمندان این سوال همیشه مطرح بود که این آب از کجا آمده است؟ با این وجود، طلسم حیاتِ پیش­رفته در مریخ تا دههٔ ۱۹۶۰ باطل نشد و آن زمانی بود که فضاپیمای مارینر ناسا به مریخ رسید. در واقع سیاره ماه زمانی که وارد صورت فلکی عقرب میشود، عمل قمر در عقرب شکل میگیرد.

بازی Metal Slug Collection شامل نسخه های مختلفی از این بازی زیباست که اولین نسخه ی آن در سال 1996 و یا نام Metal Slug منتشر شد و پس از استقبال فوق العاده ای که از این بازی به عمل آمد ، دومین نسخه آن نیز در سال 1998 و با نام Metal Slug 2 و همینطور به ترتیب در سال های 1999 ، 2000، 2002 ، 2003 و 2005 دیگر نسخه های بازی Metal Slug روانه ی بازار شد . در تب و تاب روزهایی که دانشمندان خبر از کشف دهمین سیاره منظومه شمسی که بعدها اِریس نام گرفت بودند، انجمن جهانی نجوم IAU بر اساس بررسیهای طولانیمدت و با توافق اعضا، نه تنها این سیاره جدید را به عضویت خانواده منظومه شمسی نپذیرفت که پلوتو را نیز از خانواده اخراج کرد؛ تصمیمی که اگر چه اعتراضهای بسیاری را در پی داشت، اما از پشتوانه منطقی قابل قبولی برخوردار بود.

اورانوس، نپتون و پلوتون در دوره باستان ناشناخته بودند، بنابراین ستارهشناسان مدرن آنها را کشف و نامگذاری کردهاند با این حال نام این سه سیاره نیز با الهام از خدایان یونان و روم باستان گذاشته شده است. مادامی که زمین در مسیر خود به دور خورشید میچرخد، تغییرات آب و هوایی نیز بر عهده خورشید خواهد بود. وود توضیح میدهد در سمت روز زهره، که توسط خورشید گرم میشود، هرگونه تشعشعات فروسرخ سطح از بین میرود. اما هر سال بهرامی کمابیش دو برابر سال زمینی یعنی ۶۷۸ روز بهدرازا میکشد. بهرام در برابر عطارد بزرگتر و دارای جرم بیشتر و در نتیجه چگال تر است.

بهرام از دید اندازه، جرم و گرانش سطح، حالتی میان زمین و ماه (ماه زمین) دارد؛ ماه قطری برابر یک دوم قطر بهرام دارد، در حالیکه قطر زمین دو برابر قطر بهرام است، زمین دارای جرمی در حدود ده برابر جرم بهرام است، در حالیکه جرم ماه ده برابر کم تر از بهرام است. همچنین بهرام از زمین کم چگال تر است، به گونه ای که حجمی برابر ۱۵٪ و جرمی برابر ۱۱٪ زمین دارد.

در آگوست ۲۰۰۸، کاوشگر فینیکس با انجام آزمایشها ساده شیمیایی، مثل امیختن آب زمین با خاک بهرام، با هدف آشکارساختن pH خاک بهرام، نشانههایی از نمک پرکلرات پیدا کرد، که این موضوع نئوری دانشمندان بسیاری را که ادعا کرده بودند خاک بهرام به طور چشمگیری دارای ویژگی بازی است، تایید میکرد. در ژوئن ۲۰۰۸، داده های به دست آمده به دست کاوشگر فینیکس ثابت کرد که خاک بهرام دارای اندکی ویژگی بازی (قلیایی) و همچنین دربرگیرنده ی موادی مانند منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر، که وجود همه آنها برای زیست و رویش موجودات زنده ضروری است، میباشد. نپتون جایی است که آنچه که فکر میکنید واقعی است، واقعی نیست، و آنچه فکر میکنید واقعی نیست، واقعی است.

معلوم می شود واقعی هستند! در این مقاله می خواهیم سیاره های منظومه شمسی را معرفی کرده و مشخصات مهم این هشت سیاره را به اختصار بررسی کنیم. مریخ، مانند سیارات دیگری که بدون تلسکوپ قابلمشاهدهاند، مدتهاست که با حرکات غیرمعمولش در مقابل صورت فلکی پسزمینه، توجه انسانها را به خود جلب کرده است. او که با انتشار آثاری چون «بزم دیرینه عروس» و «جام عروس خاوری» نامش را در زمره خاقانیشناسان ثبت کرده، اینبار در اثر جدید خود فضای متفاوتی را تجربه کرده است. اما زندگیهای بسیار متفاوتی را تجربه کردهاند.

۶. درجه حرارت ستارهها بسیار بالاست، ولی سیارات درجه حرارت پایینی دارند. ۹. ساختار ستارهها از هیدروژن، هلیوم و عناصر درخشان دیگر تشکیل شده است، اما بر خلاف ستارهها، سیارات از حالات متفاوت ماده از قبیل جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر سه به وجود آمده اند. زیر این ابرها، جبه ای از یخ و گاز ، و هسته ای سنگی و کوچک قرار دارد. ولی در جو زهره ، گاز مسموم کننده و دی اکسید کربن وجود دارد. دانشمندان بر اساس این داده ها، بین ۷۰ تا ۱۷۰ سیاره شناور آزاد (بسته به سن مفروض) را در انجمن ستارههای جوان عقرب فوقانی یافتند.

علی رغم تمام جستجوی های گسترده و پیشرفته بشر در فضای خارج از زمین و امیدواری به یافتن کراتی برای میزبانی از انسان ها، این تنها زمین است که به ما اجازه داده تا برروی آن سکنی گزینیم و به بقایمان ادامه دهیم. نتایج نشان داده که در آب های شور عمقی سیاره ی سرخ مقداری اکسیژن وجود داشته است. نتایج بهدستآمده از رصدهای انجام شده توسط پایگاه های زمینی نشان می داد که این سیاره 30 درصد از پلوتو بزگتر است در حالی که هابل در 9 و 10 دسامبر 2005 قطری معادل 1490 مایل را برای اریس محاسبه کرد .

هر سیارهای که از آن تصویری و اطلاعاتی داریم در مورد آن تحقیق و بررسی میکنم که البته به صورت تخصصی من به روی سیاره مریخ پژوهش انجام میدهم. او رصدهای مفصلی از مریخ انجام داد که نشان میداد شبکهه پیچیده­ای از کانال­های آبرسانی در آنجا وجود دارد. عکس­های دقیق فضا­پیمای مارینر دره­های بزرگ و آتشفشان­های پهناوری را نشان داد. گالیله اولین کسی بود که مریخ را با تلسکوپ و در سال ۱۶۰۹ رصد کرد، اما تلسکوپ کوچک او جزئیاتی از سطح آن را نشان نداد.

دیدگاهتان را بنویسید