پیشبینی قیمت طلا

میلیارد ها سال قبل سیارات در حال شکل گیری بودند مواد سنگین نتوانستند از جاذبۀ خورشید خیلی فرار کنند ولی مواد سبک تر توانستند از خورشید فاصله ی بیشتری بگیرند و کم کم سیارات گازی را تشکیل دادند. تنها تفاوت این دو سیاره در جو آنهاست، زیرا در فضای اطراف اورانوس گاز آمونیاک یافت نمی شود، و فقط از گاز متان تشکیل شده است. حلقههای زحل اغلب از جنس یخ، سنگ و غبار تشکیل شدهاند. از سیاره های منظومه شمسی چهار سیارهٔ نخست، سیارات درونی یا زمینسان هستند و بیشتر از سنگ ساخته شدهاند و از چهار سیارهٔ دیگر مشتری و کیوان سیارات بیرونی یا غولهای گازی هستند و بیشتر از گازهای هیدروژن و هلیوم ساخته شدهاند و اورانوس و نپتون غولهای یخی هستند.

تیتان دومین قمر بزرگ در منظومه خورشیدی، بعد از قمر مشتری (گانیمد) است. دمای سطح زحل ششمین سیاره از خورشید و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری است. گانیمید یا گانیمد یکی از قمرهای مشتری و بزرگترین قمر منظومهٔ خورشیدی با قطری برابر ۵٬۲۷۰ کیلومتر است. همچنین، یاپتوس سلسله کوهستانی به ارتفاع ۱۳ کیلومتر و عرض بیست کیلومتر در استوا دارد که ظاهر متمایز گردومانند به آن بخشیده است. به نظر می رسد که زحل به اندازه دو قمر در طرفین زحل قرار نگرفته است. تومباو در ۱۸ فوریه ۱۹۳۰ با مقایسه دو عکس متوجه تغییر مکان منبع نوری در این دو عکس شد که همان سیاره پلوتون بود.

گاهی اوقات مدار نپتون در واقع بیرون از پلوتون است. چهار سیاره بیرونی یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارههای «مشتریگونه» نامیده میشوند زیرا اندازه آنها نسبت به زمین بسیار بزرگتر است. تقریبا بیش از 85 درصد سطح سیاره پر از مواد مذاب و گدازههای هست که از این چشمههای آتش سرازیر میشوند. در اینجا ، به اجمال نگاهی خواهیم داشت به برخی اکتشافات محسور کننده ای که این کاوشگر ها عمل آورده اند .ابتدا بهتر است آنچه را پیش از ارسال کاوشگر ها به فضا میدانسته ایم ،بررسی کنیم .این دانسته ها واقعیت هایی اند که هنوز هم برای رصد هایی که شما به عمل میاورید مناسب است.

تکامل تدریجی زمین که 4.5 میلیارد سال طول کشیده است، همچنان بطور طبیعی و نیز بر اثر فعالیتهای انسان ادامه خواهد داشت. ج.قطعه سنگ های پراکنده ای(به قطر های 30 تا 40 سانتی متر) در سراسر چشم انداز وجود داشت،در حالی که پیش تر گمان می رفت که سطح سیاره پوشیده از بیابان های شن باشید.قطعه سنگ هایی که در محل فرود ونرا 9 وجود داشت هم شامل نمونه های گرد و هم قطعات تیز گوشه دار می شدند،ولی در محل فرود ونرا 10 قطعه سنگ ها تخت و به صورت نان بودند.

وقتی کپلر مسیر بیضی شکل ستاره را کشف کرد شروع به پیش بینی حرکت آن نمود و گفت که فلان وقت باید در فلان موضع قرار گیرد و همه جا ستاره را در رأس موعد در محل موعد مشاهده کرد. بدین گونه شازده کوچولو روباه را اهلی کرد و همینکه ساعت وداع نزدیک شد روباه گفت: آه… اگر دقت کرده باشید ، شازده کوچولو در این سوال به دو نکته اساسی اشاره می کند ، نخستین مقوله این است که او می پرسد ” بر چه چیزی؟ در دو موقع از سال يعني اول بهار و اول پاييز ، درازي روز و شب برابر مي شود، يعني مسيري كه منطقه ي روشن مي پيمايد با مسير منطقه ي تاريك برابر است .

حد ديگر هنگامي است كه خورشيدو ماه با هم زاوية 90 درجه بسازند. یک از عجیب ترین سیارات منظومه شمسی اورانوس است زیرا دارای زاویه میل 98 درجه است و این نشان دهنده ان است که اورانوس از در مدار خود به پهلو می چرخد در واقع می توان نتیجه گرفت که در اورانوس21 سال روز است و در نیمه دیگر ان 21 سال شب است.اورانوس 15 قمر دارد که بزرگترین آنها تیتانیا و کوچکترین آنها میراندا است. منظومه شمسی دارای هشت سیاره (تیر، ناهید، زمین، بهرام (مریخ)، هرمز (مشتری)، کیوان (زحل)، اورانوس و نپتون) می باشد.

مهمترین قمرهای منظومهٔ خورشیدی عبارتند از ماه (قمر زمین)، قمرهای گالیلهای (قمرهای مشتری)، تیتان (قمر زحل)، و تریتون (قمر نپتون). سياره ايکس يک نام موقتي بود که به سياره نامعلوم پشت نپتون که مدارهاي اورانوس و نپتون را به هم زده داده شده بود . كارن كه قمري بزرگ است ، داراي طول قطري به اندازهي نصف قطر پلوتون بوده و 12 درصد منظومهي مداري را به خود اختصاص داده است. این بدان معناست که این اتفاقات به تازگی در منظومهی شمسی رخ داده است.

برترینها : بیایید فرض کنیم که یاد گرفتیم چطور بدون تجهیزات مخصوص در فضا نفس بکشیم و راه رسیدن به هر یک از سیارات منظومه شمسی را پیدا کردیم. 1.29 کیلوگرم است .آن حدود 1.500 جرم زمین می باشد جاذبه در پلوتون 8% جاذبه در زمین است پلوتون سیاره حداقل بزرگ در منظومه شمسی می باشد . مادهي تشكيل دهندهي كارن از آب منجمد تيرهو پلوتون از متان منجمد پوشيده شده است. علم به دنبال بدیهیات و حقیقت است. شكاف ميان حلقههايA و B را به افتخار كاشف آن شكاف كاسيني ناميدهاند. هر چهار قمر به اندازهي كافي بزرگ هستند كه در تلسكوپ قرصهاي قابل مشاهدهاي را پديد آورند و اگر تلالو چيرة سيارة اصلي نبود با چشم برهنه ميشد آنها را ديد.

با استفاده از بخش های کوچکتر، تیم ژاپنی با موفقیت سوخت را برای اصلاح مسیر فضاپیماترتیب داد . این کاوشگر چندین ماهواره جدید را که در نزدیکی یا در حلقه های سیاره در گردش هستند و همچنین ماکسول شکاف کوچک (شکاف در حلقه C ) و شکاف Keeler ( فاصله 42 کیلومتری در حلقه A ) را کشف و تأیید کرد. در بسیاری از آیینهای مسیحیت که به تبعیت از یهودیان به روز مقدس (یا همان Sabbath) معتقدند، نیر بدین گونه بود.

۲. قمرهای مصنوعی که بشر برای تحقیق، رصد و ارتباطات، آنها را تولید و به مدار یک سیاره یا یک قمر طبیعی پرتاب میکند. جاذبه این قمرها نیز سبب می شود که بین این حلقه ها فاصله هایی دیده شود. زیرا اگر ویتگنشتاین، فهم معنای56 یک واژه را منوط به یادگیری کاربرد آن واژه در صورتِ خاصی از زندگی میداند57؛ کریپکی نیز معتقد است که هر یک از اعضای جامعهای که در ارتباط زبانی با یکدیگرند، حلقهای از زنجیرهای علّی هستند که قادرند نامهای متعددی را از خود عبور دهند58. اگرچه بیشتر این اقمار کوچک هستند ولی تعدادی از آن ها نیز بسیار بزرگ اند مانند تیتان.

چگالی زمین از تمامی سیارات بیشتر است. باید بگوییم که اکثر این سیارات ۷۵ درصد آب دارند و آب، تقریبا بیشتر سطح این سیاره را پوشانده است. در کدام سیاره ها تعداد قمرها بیشتر است را از سایت پست روزانه دریافت کنید. بلکه بیشتر مطالب مرتبط با آموزش زبان انگلیسی را از طریق فیلم های کوتاه آموزشی و چند دقیقه ای منتشر کرده است. زمین همواره با دیگر جرمهای آسمانی بویژه خورشید و ماه در اندرکنش است. آیو نام یکی از قمرهای مشتری و یکی از قمرهای گالیلهای است.

گانمید از اقمار مشتری و بزرگترین قمر منظومهٔ خورشیدی است. دنبال كردن عبور اين اقمار دشوار است. وى توانست در طول شب­ هاى دیگر زمانى که این سیاره به آرامى از میان ستارگان عبور مى کرد، سرنخ ها و اطلاعات بیشترى را به دست آورد. از میان سیارات مغناطیسی میدان مغناطیسی تیر از همه کوچکتر است و به زحمت قادر به دفع بادهای خورشیدی خواهد بود. مطالعاتي كه اخيراً بوسيلة گروهي از دانشمندان در دانشگاه ايالتي نيويورك در استوني بروك انجام شده، وجود اتان را نيز در تيتان آشكار كرده است.

باور کنید هر کدام از این نکته ها که اینطور پشت سر هم برایتان می گوییم ، همه در دل این داستان عظیم نهفته است و لازم می دانیم که شما هم بدانید و باور کنید که تنها از روی مسئولیت است که ما نکات را پشت سر هم برایتان قطار کرده ایم و به هیچ وجه قصد نداریم دیدگان شما را آزار دهیم. در فلان روز، در فلان زمان قیمتهای ما برعکس میشود. زمان یک چرخشش به دور خورشید ۲۲۵ روز است. در هر صورت اما جنگ یک عامل جدا کننده و غم بار است.

اين نقاط در فضا ثابت نيستند بلكه در جهت حركت عقربههاي ساعت در امتداد دايرهالبروج حركت ميكنند و هر دور كامل اين حركت نوزده سال طول ميكشد. عطارد، به ازای هر دو باری که به دور خورشید میگردد، دقیقاً سه بار به دور خود میچرخد (نسبت حرکت وضعی به حرکت انتقالی ۳ به ۲)؛ با در نظرگرفتن سرعت حرکت انتقالی سیاره عطارد، و جهت و سرعت حرکت وضعی نسبت به آن، یک روز کامل در سیاره عطارد حدود ۱۱۶ روز زمینی (۲۷۸۴ساعت) طول میکشد. نرئيد( در اساطير پري دريائي ملازم نپتون ، ربالنوع دريا) قمر دوم نپتون به دور سيارهي اصلي در جهت مستقيم حركت ميكند.

دورة تناوب حركت انتقالي آن حول سيارهي اصلي كمتر از 12 ساعت است. دورهي تناوب قمرها از 23 ساعت براي ميماس تا 550 روز براي فوب تغيير می كند. دورهي تناوب اين تغييرات روشني همان دورهي تناوب گردش انتقالي است. در روشنترین حالت ، پس از ((کره ماه|ماه)) ، درخشندهترین ((اجرام آسمانی|جرم آسمانی)) است. معمولاً هر جسم آسمانی طبیعی با مدار مشخصی در اطراف یک سیارهٔ منظومه خورشیدی، برخی تنها با پهنای یک کیلومتر، یک قمر در نظر گرفته شدهاست، گرچه به یک دهم اندازهٔ آن هم در حلقههای زحل، که مستقیماً مشاهده نشدهاند، در رسانههای نجومی ماهک خوانده شدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید