هر آنچه باید بدانید – فرادرس – مجله

پس مریخ بهترین گزینه برای زندگی انتخاب شد و در صدر فهرست دانشمندان برای جست وجوی حیات قرار گرفت. PL (P,L) نشانه این پلوتن برای سیاره جدید اسم های مختلفی پیشنهاد شد که سرانجام به پیشنهاد دختری 11 ساله از انگلیس نام پلوتن برایش انتخاب شد.اما پلوتن با جرم و ابعاد کوچکش نتوانست آشفتگی و انحرافی که در مدار نپتون بو جود آمده بود را توجیه کند. این جستجو بیش از بیست سال به طول انجامید و در نهایت کلاید تامباو با بررسی های شبانه روزی بر روی هزاران عکس موجود ،موفق به کشف سیاره نهم شد.

با کشف کمربند کویپر و هزاران جسم یخی (معروف به اشیای کمربند کویپر یا KBO) پیشنهاد شد که پلوتو به عنوان بزرگترین جسم کمربند کویپر در نظر گرفته شود. یک سال بعد، هنوز این معما مانند ابر سیاهی برفراز مجمع عمومی IAU سایه انداخته بود و بهدنبال آن نشستی در پراگ برگزار شد. بر همیمن اساس ناسا تصمیم گرفت تا با اجرای ماموریت افق های نو پرده از اسرار آن بردارد. سفر طولانی این کاوشگر فضایی با رسیدن به پلوتو خاتمه نمییابد، بلکه طبق برنامهریزیهای از پیشانجام گرفته، کاوشگر فضایی افقهای نو پس از گذر از کنار پلوتو به سراغ کمربند کویپر خواهد رفت تا دستکم با یکی از اجرام این کمربند نیز دیدار کند.

جاسوس روشنفکران در حال حمل پروتکل هنگام گذر از یک مزرعه توسط صاعقه کشته شد و انها آن را یافته و برای جهان فاش کردند. این فضا پیما سر انجام پس از تاخیری دو روزه در تاریخ19 ژانویه 2006 (29 دی 84) به فضا پرتاب شد تا ماموریت 10 ساله خود را آغاز کند. در همین ملاقاتهای کوتاه معمولا فضاپیماها از فرصت استفاده میکردند تا چند عکس از مشتری بگیرند و بعضی اندازهگیریهای علمی انجام دهند. در پایان کنفرانس پراگ، ۴۲۴ ستارهشناس به این اتفاقنظر رسیدند که اجرام آسمانی در سه دستهبندی جدید قرار بگیرند. ستاره شناسان حاضر در نشست پراگ، پس از یک هفته جلسات طولانی، تصمیم گرفتند که پلوتن را در يک دسته کاملا جدید طبقه بندی کنند و آن را به عنوان یک جرم متفاوت از هشت سیاره دیگر منظومه شمسی تعریف کنند.

از آن تاریخ به مدت 73سال (تا قبل از کشف 2003 یو بی 313 )پلو تن به عنوان آخرین عضو از خاندان منظومه شمسی به حساب می آمد. پیشنهادی مطرح شده بود كه پلوتن به عنوان سمبل قرار بگیرد و آن را از جهت تاریخی به عنوان یک سیاره بپذیرند،ولی از آن به بعد تعداد سیارات منظومه شمسی بسیار زیاد می شود ، و از لحاظ علمی بسیار بعید بود كه مورد پذیرش قرار بگیرد.(مایکل بران کاشف جرم 2003 یو بی 313 در این باره می گوید: منظومه شمسی یا 8 سیاره دارد یا خیلی سیاره). سایر اجرام نیز که تاکنون به عنوان سیاره قلمداد می شدند و یا کاندیدای نام گذاری به عنوان سیاره بودند مانند: پلوتن و قمرش کارن،سرس و جرمی که به تازگی کشف شده بوده با نام 2003 یوبی 313(زنا) از این پس به عنوان سیاره کوتوله خوانده می شوند.

کره اورانوس دارای ۴ قمر است که دور آن در گردشند و باسامی: آریل امبریل تیتانیا ابرون خوانده میشود. همین موضوع باعث شده که حتی بزرگترین تلسکوپ ها هم نتوانند جزئیات سطحی آن را به صورت واضح آشکار کنند و با وجود پیشرفت فناوری های کنونی پلو تو هنوز هم ناشناخته باقی مانده است. یک سیاره قابل سکونت عموماً با ویژگیهای سیاره زمین قیاس میگردد. نیوهورایزنز ویژگیهای سیاره شناختیِ پلوتو و ماههای آن را بررسی و دادهبرداری کرده و یافتههای خود را تدریجا و در خلال کارهای دیگر خود ظرف ماهها و سال آینده به زمین گزارش میکند.

خورشید یکی از بیش از ۱۰۰ میلیارد ستارهٔ کهکشان راه شیری است و مدار آن ۲۵٬۰۰۰ سال نوری از مرکز کهکشان فاصله دارد. به گفتهی محققان احتمالا کهکشان راه شیری تاکنون با کهکشان بزرگ دیگری ترکیب نشده است در حالی که کهکشانهایی مشاهده شده اند که در مرکز خوشههای کهکشانی به احتمال زیاد نتیجه نوعی ترکیب و ادغام کیهانی هستند. اورانوس هم چندتایی ماه دارد و آنقدر بزرگ است که 63 تا زمین تویش جا میشود.

چنین تعریفی پلوتون را دوباره وارد گروه سیارهها میکرد؛ اما مشکل این تعریف آن بود که ماه و دیگر قمرهای موجود در منظومهی شمسی جزو سیارههای منطومهی شمسی قرار میگرفتند و تعداد سیارهها به بیش از ۱۱۰ سیاره میرسید. در این صورت هر یک سال آن برابر 248 سال ما است! در سطح آن ، طوفان ها و گرداب های باد دائماً رخ می دهند و خود سیاره ، با وجود اندازه ، بسیار سریع به دور محور خود می چرخد. این سیاره اسرارآمیز و یخی از خورشید بسیار دور است بنابراین یک بار گردش به دور خورشید توسط اورانوس برابر با ۸۴ سال زمینی است.

پنج سیارهی کلاسیک شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل هستند که با چشم غیرمسلح هم میتوان آنها را مشاهده کرد. ” پس از رای گیری اخترشناسان در آخرین نشست انجمن بین المللی ستاره شناسی در پراگ پایتخت جمهوری چک که در تاریخ دوم شهریور سال 1385 خورشیدی برگزار شد، كنار گذاشتن پلوتون از منظومه شمسی و كاهش تعداد آنها به هشت سیاره به تصویب رسید.بنابراین هم اكنون فقط عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارات منظومه شمسی را تشکیل می دهند. سرانجام پس از سال ها بحث و گفتگو میان منجمان و دانشمندان بر سر این موضوع که” آیا پلوتن یک سیاره است یا خیر؟

ما تا کنون فقط توانستهایم 9 سیاره را در منظومه شمسی شناسایی کنیم، اما آیا سیارههای دیگری نیز در این منظومه وجود دارند؟ تحقیقات نشان داده که این یخها نور خورشید دریافت نمیکنند و در سایه هستند. دوربین طوری طراحی شده تا قادر به اندازه گیری مواد معدنی که سطح عطارد را تشکیل داده اند، باشد. تاریخچه طولانی تعاملات انسانی و زیستمحیطی که سیستمهای فیزیکی و بیولوژیکی را شکل داده است با رشد اقتصاد بینالمللی پوشاک در هم آمیخته است. » «وجه تمایز جرم آسمانی با سیاره در چیست؟ برای نجوم متأسفم. از بین دههزار ستارهشناس، فقط ۵ درصد در این رأیگیری حضور داشتند.

در سال ۱۹۳۰، ستارهشناسی بهنام کلاید ویلیام تامبو از رصدخانهی لوول، عکسهای آسمان چندین شب را با یکدیگر مقایسه کرد. در این تاریخ، پژوهشگران اتحادیهی بینالمللی ستارهشناسی (IAU) به حذف پلوتون از گروه سیارهها رأی موافق دادند؛ زیرا معتقد بودند پلوتون دیگر سیارهای معمولی نیست و در ردهی سیارههای کوتوله جای میگیرد. 52.5) آن است که از دیگر سیارها بیش تر بوده است. همانطور که دانشمندان سیاره نپتون را با توجه به آشفتگی و انحرافی که در مدار اورانوس گذاشته بود کشف کردند ، این بار نیز انحرافی در حرکات محاسبه شده نپتون ، دانشمندان را بدان وا داشت تا به جستجوی سیاره ای دیگر در دور دست بپردازند.

پلو تن با ابعادی در حدود2360 کیلومتر به طوری که حتی از 7 قمر گانیمد ، کالیستو ، تیتان ، یو ، تریتون و ماه نیز کوچکتر است. عطارد غیر از اینکه کوچکترین سیاره منظومه شمسی است از نظر اندازه کوچکتر از ماه در کره زمین است و با دمای ثبت شده 850 فارنهایت (454٫444 سانتیگراد) گرمترین سیاره منظومه شمسی است. آسیاب های گلوله ای مورد استفاده کره. بسیاری از زبانهای رومیتبار از واژه کهن ترا یا شکلی تغییریافته از آن استفاده میکنند که به معنی «زمین خشکی» در مقابل دریا استفاده میشد. فضا پیما افق های جدید در ادامه سفر خود به طرف سیاره مشتری خواهد رفت تا با بهره گرفتن از نیروی جاذبه ی این سیاره بر سرعت خود بی افزاید این فضا پیما در این صورت بسیار زودتر به پلوتن خواهد رسید این درحالی است که اگر فضا پیما با تاخیر بیشتری پرتاب می شد نمی توانست از جاذبه ی سیاره مشتری برای بالا بردن سرعت خود استفاده کند .

به طور قطع تصمیمات اتخاذ شده توسط انجمن بین المللی ستاره شناسی در کتاب های آموزش و همچنین دانش نامه ها ثبت خواهد شد. در خارج از منظومه شمسی ، خورشيد فقط شبيه يك ستاره پر نور ديده می شود كه چندان گرمایی نيز ندارد . پیش سیاره هایی هم که از خورشید بسیار دور بودند چندان بزرگ نشدند، زیرا در این نواحی بیرونی قرص مقدار ماده اندک بود. تغییر دما در این سیاره بسیار زیاد است.

عموم مردم عصبانی شدند و درک ما از سیستم منظومهی شمسی برای همیشه تغییر پیدا کرد. در اینجا، شاید تعاریف کمک کند درک بهتری دربارهی این تغییر پیدا کنیم. جرمی ژرف که اغلب در فهرست رصدی با تجربه ترین منجمان هم به چشم نمی خورد.آری پلوتن به خاطر فاصله زیادش بسیار کم فروغ جلوه می کند. علاوه بر این فضا پیمای افق های نو اطلاعات بسیار مهمی را درباره ی کمربند کویپر و اجرام موجود در آن در اختیار ما خواهد گذاشت .

دکتر آلن اشتران، دانشمند ناسا که مسئولیت هدایت ماموریت افق های نو را به عهده دارد ، واکنش بسیار شدیدی نسبت به تصمیم جدایی پلوتن از سیارات منظومه شمسی داشته است و چنین موضوعی را مایه ننگ و شرمساری می داند. جو آن بسیار رقیق و از جنس هلیوم است. پس از ظهور تلسکوپ، ستارهشناسان دو سیارهی جدید، اورانوس و نپتون را کشف کردند که با چشم غیرمسلح بسیار نامعلوم بهنظر میرسیدند. سیارهی پروکسیما-ب به علت نزدیکی به ستارهاش ۴۰۰ بار بیشتر از زمین تابش پرتو ایکس از ستارهاش دریافت میکند، اما برخی مطالعات نشان دادهاند که میزان از دست دادن جو توسط این تابشها نسبتا کم است.

دیدگاهتان را بنویسید