نقد فصل پنجم ریک و مورتی (Rick And Morty)

مرز تعریفی منظومه شمسی موسوم به هلیوسفر نزدیک به ۱۰۰ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد اما تأثیر گرانشی خورشید بسیار فراتر از آن توسعه یافته است. در نظر داشته باشید که دو سیاره تاثیر گرانشی بر یکدیگر دارند. به نظر میرسد این سیستمها قبل از نزدیک شدن به این ستاره شکل گرفتهاند و سپس به سمت ستاره کشیده شدهاند. پیش از این، مولکولهای آلی کوچکتر دیگری مانند فرمالدئید در داخل این صفحه یافت شده بود و این موضوع محققان را ترغیب کرد تا ببینند چه چیز دیگری در غبار پنهان شده است. انسانها اولین بار توسط فضاپیمای پایونیر ۱۱ که یک سپتامبر ۱۹۷۱ به سمت زحل پرواز کرد، توانستند حلقههای زحل را از نمایی نزدیک ببینند.

این به اصطلاح کمربند، اندکی پس از شکلگیری سیاره مشتری بوجود آمد. این سیاره ۷۶ درصد شبیه زمین است. پیش از ادامه بحث به این موضوع بسیار مهم هم توجه کنید که هرچه در این مقاله گفته میشود، راجع به سیارکها، شهابها و ستارههای دنبالهدار منظومه شمسی خودمان است چرا که معمولا در دنیای علم، بجز توجه به سیارهها و اقمار آنها، به دیگر اجرام آسمانی منظومههایی غیر از منظومه شمسی خودمان، توجه چندان خاصی نمیشود. دقیقا همان لقبی که به پلوتون (Pluto) که زمانی از آن به عنوان آخرین سیاره منظومه شمسی یاد میشد، داده شده است.

سیارکهای بسیار اندکی در منظومه شمسی ما وجود دارند که مانند سیاره کوتولو سرس، جاذبهای چنان قدرتمند داشته باشند که آنها را شبیه کُره کرده باشد. آنها سطح جامدی ندارند و از گازها تشکیل می شوند ، عمدتا هلیوم و هیدروژن (بنابراین به آنها غول های گازی نیز گفته می شود). با استفاده از آرایه میلیمتری آتاکاما(ALMA) در شیلی، محققان به دنبال نشانههای شیمیایی مختلف در صفحات اطراف این ستاره جوان بودند. آنها میگویند که یافتن چنین ماده شیمیایی در اوایل فرآیند تشکیل سیاره، احتمال تکامل حیات در سایر نقاط جهان را افزایش میدهد. به گفته تیم رصدخانه لیدن در هلند که این کشف قابل توجه را انجام دادهاند، با گذشت زمان، دی متیل اتر باعث تشکیل پریبیوتیکهایی(prebiotics) مثل اسیدهای آمینه و قندها میشود که اساس و بنای حیات در سیاره زمین هستند.

در حال حاضر گروههای تحقیقاتی دیگر به دنبال علائم حیات در گذشته یا حال در مریخ نیستند، بلکه به دنبال شواهدی مبنی بر اثبات وجود آب در سطح این سیاره، در گذشته های دور می باشند. ستاره شناسان یک منظومه ۶ سیارهای در فاصله ۸۸ سال نوری زمین کشف کردهاند که سیارههای آن در رزونانس مداری منظمی در اطراف ستاره «HD 158259» در حال گردش هستند. رزونانس مداری زمانی اتفاق میافتد که مدار دو سیاره که حول سیاره اصلی در گردش هستند، ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

برای خیلیها این سوال وجود دارد که این سه جرم آسمانی، چگونه بوجود میآیند و از آن مهتر اینکه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ این افراد برای زنده ماندن باید با یکدیگر همکاری کنند. شهریار کوچولو گفت: -این یکى را دیگر باید بگذارى در کوزه. پیش از این ، برای سالها ، منجمان حضور 9 سیاره را تشخیص دادند ، یعنی پلوتو نیز مانند دیگر سیاره هایی که قبلاً برای همه شناخته شده بود ، یک سیاره محسوب می شد.

سامانهی آلفا قنطورس متشکل از سه ستاره است که در فاصلهی حدودا چهار سال نوری از زمین قرار گرفتهاند. در همین لحظه نزا کنندگان به هوش می آیند و نوری را مشاهده می کنند که به سمت آسمان در اوج است که تصور می کنند مرد کشته شده به سوی خدا می رود . مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با بیان این که در وضعیت مقابله امسال سیاره سرخ منظره بسیار جالبی را برای مشاهده کنندگان فراهم می کند و از درون تلسکوپ نیز بسیار شگفت انگیز دیده می شود، یادآور شد: این سیاره شبانگاه ۲۳ مهر تا بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر، به روشن ترین حالت رسیده که تا شهریور سال ۱۴۱۴ چنین شرایطی تکرار نمی شود.

«سارا داستان»، دکتری فیزیک نظری از دانشگاه گیلان دارد. نها ناهید کجی محور بیشتری از اورانوس و برابر ۱۷۷ درجه دارد. و منظورمان از سیب زمینی، یک سیب زمینی تر و تمیز هم نیست؛ منظورمان همان سیب زمینیهای پر از پستی بلندیای است که همه ما بارها و بارها آنها را دیدهایم! تاکنون ستاره شناسان صدها ستاره کشف کردهاند که چندین سیاره در اطراف آنها قرار دارند و در سراسر کهکشان راه شیری ستارههایی بسیاری با سیارههای متعدد وجود دارند. هر کدام از این ستارهها ویژگیهای منحصر به فردی دارند؛ اما سیارههای اطراف ستاره HD 158259 با بقیه ستارههای سیاره دار کهکشان شیری تفاوتی اساسی دارد.

تعدادی از اقمار مشتری دارای خصوصیات مشابه قمر کارمه هستند فاصله آنها تا مشتری بین 23 تا 24 میلیون کیلومتر است و زاویه مدار آنها با استوای مشتری 165 درجه است، ضمن آن که جهت حرکت آنها به دور مشتری بر خلاف اقمار دیگر است. اگر جرم تمام سیارک های منظومه شمسی را با همدیگر جمع کنیم، باز هم جرم آنها از قمر سیاره خودمان، یعنی ماه، کمتر است! این اجرام آسمانی، کوچکتر از چیزی هستند که سیاره نامیده بشوند و رفتاری شبیه قمر هم ندارند. ستاره شناسان پس از هفت سال رصد این ستاره و شش سیاره اطرافش متوجه شدند که همه سیارههای اطراف ستاره با رزونانس مداری تقریبا منظم و کاملی به دور ستاره میچرخند.

انرژی خورشیدی یک منبع اساسی از انرژی تجدیدپذیر است و بسته به نحوه جذب و توزیع انرژی خورشیدی یا تبدیل آن به برق خورشیدی ، فناوریهای آن به دو دسته خورشیدی غیرفعال و خورشیدی فعال تقسیم میشوند. رزونانس مداری در سیارههای خورشیدی نیز دیده میشود. اجرام منظومه خورشیدی شامل سیاره ها، سیارات کوتوله و اجرام کوچک هستند. واضح است این تعداد بسیار زیاد است و توانایی مهندسی چنین سیستم پیچیدهای فراتر از دسترسی انسان است؛ اما این ذهنیت جالب نشان میدهد فضای بیشتری برای سیارهها در منظومه شمسی وجود دارد.

ستاره شناسان با استفاده از بررسیهای انجام شده از طریق طیف سنج SOPHIE و تلسکوپ فضایی TESS موفق شدند تا مدارهای هر سیاره را به صورت دقیق بررسی کرده و محاسبات دقیقی در مورد آن انجام دهند. بااینحال گرچه این محاسبات براساس نظریههای ستارهشناسان برای رسیدن به شبیهسازیهای منطقی هستند، توسط پژوهشگرهای بیشتر بررسی نشدهاند و باید به دید شک به آنها نگاه کرد. نخستین بررسی ها حاکی از آن است که سطح شش سیاره سفت و سنگی است و دمای آنها بین صفر تا یکصد درجه سانتیگراد است. در بالای بسیاری از این رسوبات لایهای در هر دو نیمکره کلاهکهایی از یخ و آب وجود دارد که در طول سال به صورت یخ زده باقی میمانند.

آنها به امید کشف سلاح های بیشتر و پیدا کردن دروازه باستانی در پاندورا مستقر می شوند اما غافل از این هستند که پاندورا در چرخه زمستانی قرار دارد و وقتی فصل بهار برسد با هجوم تعداد بیشماری بیگانگان وحشی که بیدار شده اند روبرو خواهند شد. عکس پیدا نشد نتیجه گیری ناچارا چنین نتیجه گیری میشود که منظومههای سیارهای از نمودهای نادر جهان به شمار میرود و خورشید ما خوشبخت است که یکی از چنین منظومهها را همراه خود دارد.

شانگ چی هم حالا به دنبال دزد گردنبندش میرود و کیتی را هم به همراه خودش میبرد. فهرستی از اسم دختر خارجی را به همراه معنی آنها و تلفظ صحیح هرکدام و همچنین با اشاره به ریشه فرهنگی و کشور مورد نظر برایتان گردآوری کردهایم. در صدر این تفاهمنامه کنترل و محدودسازی صنایع تولیدکننده گازهای گلخانهای که به نظر بسیاری از نظریهپردازان و دانشمندان عامل اصلی گرم شدن زمین و تغییرات مخرب طبیعی بوده، قرار داشت. زهره در نظر اعراب «ستاره» اهل طرب و مخصوص زنهاست. زهره الهه عشق نامیده می شود و شباهت زیادی در اندازه و جرم به زمین دارد.

محققان همچنین به طور آزمایشی متیل فورمات را شناسایی کردند، مولکولی پیچیده شبیه دی متیل اتر که در مولکولهای آلی بزرگتر قرار دارد. به گفته این تیم، دی متیل اتر از ۹ اتم تشکیل شده است و به همین دلیل بزرگترین مولکول آلی پیچیده کشف شده در صفحه تشکیل دهنده سیارات است. دی متیل اتر یک مولکول آلی است که معمولاً در ابرهای ستاره ساز دیده میشود، اما قبلاً هرگز در یک دیسک سیارهساز یافت نشده بود.

2- یک ستاره دنباله دار غول پیکر 3- یک شبه ستاره که هرگز آنقدر داغ نبوده که تبدیل به ستاره شود. این ستاره که با نام “Oph-IRS ۴۸” شناخته میشود، در صورت فلکی اوفیوخوس(Ophiuchus) قرار دارد و دارای صفحهای است که به طور گسترده توسط ستارهشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است، و درک ما از نحوه شکلگیری سیارات را متحول کرده است و احتمالاً بازتابی از چگونگی شکلگیری زمین در ۴.۵ میلیارد سال پیش است.

دیدگاهتان را بنویسید