نام سیارات منظومه شمسی به ترتیب. اطلاعات مختصر در مورد سیارات غول پیکر

زمین با فاصلهٔ بسیار کوتاهتری که با خورشید دارد، در طول نزدیک به یک سال نجومی خود، هر یک از این دو نهایت سال را با پلوتون، یک بار تجربه میکند. در سال 2005 ، اریس ، یک سیاره کوتوله در دیسک پراکنده که 27 درصد جرم بیشتری از پلوتو دارد ، کشف شد. شازده کوچولو در سیاره زمین درسهای مختلفی یاد میگیرد اما میتوان گفت مهمترین درسی که او یاد میگیرد مسئولیتپذیری است. او یک مات زرد طلایی با یقه سبز است.

میکی یک نام و نام مستعار تقریباً همیشه مذکر است و اغلب یک شکل کوتاه (دورگویی) است. بنابراین آسمان روی ماه همیشه سیاه است. با نصب اپلیکیشن نوار همیشه و همه جا کتابخانه تان با شماست . با همه این تفاسیر، آنها بسیار جنگطلب هستند و این روحیه جنگندگی، آنها را به زیرمجموعههای زیادی تقسیم کرده و آتش جنگ سالهاست که میان آنها شعلهور است. مانند همه همبازی های پلوتو، این سگ در طول سال ها به طور گسترده در کمیک ها ظاهر شده است و اولین بار در سال 1931 ظاهر شد. این جرم دارای قمری مشهور به نام دیسنومیا است و بدون در نظر گرفتن تعدادی از ستارههای دنبالهدار، این کوتوله و قمرش درحال حاضر با فاصلهای برابر 96.6 واحد نجومی از خورشید، دورافتادهترین اجرام طبیعی در سامانه خورشیدی به شمار میروند.

سیاره کوتوله برخلاف سیاره، هنوز مدار گردش خود دور خورشید را پاکسازی نکرده است، یعنی در مدار گردش سیاره کوتوله، اجرام کوچکتر و پراکندهای یافت میشوند که هنوز جذب آن نشدهاند. گاهی اوقات گرانیتها در فرورفتگیهای دایره شکلی که توسط طیف وسیعی از تپههایی که از هورنفلس ( هورنفلس یک سنگ ریزدانه) دگردیس شده تشکیل میشوند احاطه شده و شکل میگیرند. بخش عمدهای از آنچه که امروز به نام «ارزشهای آمریکایی» شناخته میشوند را میتوان روی این سنگ خواند.

حلقه های زحل کاملا نازک هستند ، بنابراین در خط استوای این سیاره میتوان تقریبا این حلقهها را مشاهده کرد. آخرین زمان تقریبی با توجه به صحبتهای گفته شده وجود دارد، همچنین با روشهای تحلیل قیمت میتوان محدوده قیمتی را به دست آورد. بلکه اطلاعات ارزشمندی در مورد زمان و چگونگی برنامه حمله موجودات فضایی به زمین به دست آمد. هوراکی نیوا، متخصص بیوشیمی از دانشگاه الکتروکامیونیکیشن توکیو، ژاپن میگوید: «استفاده از نانوذرات در موجودات زنده یک موضوع بحثبرانگیز و تازه تحقیقاتی است.

این ابزار با همکاری آزمایشگاه جو و فیزیک فضا دانشگاه کلرادوی آمریکا و مرکز فضایی محمدبن راشد ساخته شده است. اما آخرین اکتشافات فضایی و جدیدترین کشفیات ، دانشمندان را مجبور به بازنگری در بسیاری از مواضع نجوم کرده است. دهها ماموریت فضایی به سمت مریخ گسیل شده اند و بیشی از نیمی از آنها موفق شدند تصاویر و دادههایی را به کرهی زمین ارسال کنند. نام اصلی پلوتون بود مریخ نورد. باید توجه داشت که آب کشف شده خالص نیست و نوعی نمک موجود در آن باعث میشود که این آب بتواند در دمای معمول ۵۰ درجه سلسیوس زیر صفر مریخ جاری باشد.

با توجه به عکسهای جدیدی که از فضاپیمای افقهای نو از پلوتون به زمین ارسال شد، تمام اهل زمین درباره آن صحبت میکردند. فضاپیمای افقهای نو، وجود کوهها و آب را در پلوتون تأیید کرده است. پلوتون یک سگ خیالی است که متعلق به میکی موس . پاسخ: یک نظریه این است که گوفی است یک سیاه و سفید قهوهای مایل به زرد. نام میکی در درجه اول یک نام بیجنسیتی با منشأ آمریکایی است که به معنای چه کسی شبیه خداست؟ چه کسی شبیه خداست؟ به همین ترتیب، پلوتون در اصل به چه کسی تعلق داشت؟

نام کامل پلوتون چیست؟ صدای او شبیه چیست؟ برخی می گویند او یک “سگ انسان شناسی” است. اتحادیه بینالمللی اخترشناسی یا IAU وجود چنین ویژگیهایی را در هنگام تصمیمگیری برای اینکه کدام جرم آسمانی را سیاره بشناسد، در نظر نمیگیرد؛ اما با توجه به اینکه سومین سیاره از خورشید هم دارای کوهها و آب است و ما در آن زندگی میکنیم، شاید تجدیدنظر درباره وضعیت پلوتون، کار صحیحتری باشد. بنا به انجمن بینالمللی اخترشناسی برای اینکه یک جرم آسمانی سیاره شناخته شود، باید 3 ویژگی را دارا باشد.

و حتی هنگامی که این جرم را به عنوان کشف به انجمن سلطنتی گزارش میداد باز براین باور بود که دنبالهدار است و این عقیده را داشت تا زمانی که به طور مطلق اثبات شد که اورانوس یک سیاره است. نام پسرش مکس گوف و نام پدرش بنجامین گوف است، که باعث میشود افراد باور کنند که گوفی فقط یک نام مستعار است. چون مشتری دورترین فاصله را از خورشید داشته و در مکانی پر از این اجسام کوچک قرار گرفته، بدترین وضعیت هم نصیبش شده است. در آغاز IAU تعریفی را پیشنهاد داده بود که اجسام بسیاری را در بر میگرفت، زیرا شرط سوم در آن غایب بود.

سیارک ها با توجه به شماره کاتالوگ تعیین می شوند ، لیست آنها با توجه به تاریخ کشف آنها ترتیب داده شده است ، و آنها معمولاً با اسامی برگرفته از اساطیر یونانی. گوفی ذکر شده است به عنوان یک سگ با ویژگی های انسانی توسط یک وب سایت وب سایت دیزنی گوفی را به پلوتون تشبیه کرده است اما توضیح داده است که گوفی “بیشتر شخصیت انسانی دارد”. پس از The Chain Gang، پلوتون در نقش واقعی خود به عنوان حیوان خانگی در پیک نیک (1930) ظاهر شد – اما او نام گرفت.

سرانجام، در سومین فیلم خود، شکار گوزن (1931)، سگ شکاری به عنوان حیوان خانگی میکی جایگاهی محکم پیدا کرد. زمین سومین سیاره در منظومه شمسی هست . قبلاً هم گفتیم که IAU به چنین تعاریفی اهمیت نمیدهد و به تعریفی محدودی که خود از سیاره دارد، توجه میکند. کمپانی اینفینتی وارد با عرضه این نسخه از مجموعه بازی های کال اف دیوتی موفقیت های زیادی کسب کرد و توانست بازخوردهای مثبت زیادی از جانب منتقدان و گیمرها دریافت کند. دانشمندان زیادی درباره اینکه لیست سیارهها باید پذیرای چند جرم آسمانی دیگر باشد، با یکدیگر به بحث میپردازند.

علی رغم اینکه این سیاره دورترین سیاره منظومه شمسی است، ولی هنوزم هم سیارهای بسیار روشن و درخشان به نظر میرسد. و آژاک (سالما هایک)، رهبر گروه، که از رازی در مورد اینکه چرا تیم در وهله اول به زمین فرستاده شد، محافظت میکند. این دسته بندی در مورد نوع سیارات صدق میکند، ولی طبقه بندی دیگر برای سیارات شامل سیارات منظومه شمسی و سیارات یا اجسام فراخورشیدی هستند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم. از اجسام TNO شناختهشده (سیارههای کوچکی که در منظومه شمسی در مداری بزرگتر از میانگین مدار نپتون، به دور خورشید میکردند)، پلوتون در زیر گروهی قرار میگیرد که سیارههای کوتوله دیگری به نامهای سرس، اریس (که از پلوتون هم بزرگتر است) و ماکی ماکی را شامل میشود.

بله؛ اما هنوز همسایگی خودش را از اجسام کوچکتر از خود، پاکسازی نکرده است. اتمسفر در ماه اساساً خلا است. در این میان والدینی وجود دارند که به علت عدم آگاهی روش های تربیتی اشتباهی اعم از “مستبد، سهلگیر و بیثبات” را در پیش می گیرند. تازه در بازی ۲-۳ باس فایت هم وجود دارد که انصافا هم جذابی بالایی دارند و حتی گاهی وقت ها شما را برخلاف خود روند بازی، به چالش هم می کشند.

دیدگاهتان را بنویسید