مشخصات سیاره زهره چیست؟

اخترشناس دیگری پس از اینکه نخستین عکسهای تلسکوپ هابل را از نهمین سیاره منظومه شمسی مشاهده و بررسی کرد، گفت: “این سیارهای شگفت است. اگر میتوانستیم با فضاپیمایی به آنجا سفر کنیم، حقایق شگفت آور بیشتری را در مورد آن کشف میکردیم.” سطح پلوتون تا چه اندازه سرد است؟ ۹. اخیراً، دانشمندان میکروارگانیسمی کشف کردهاند که توانایی بی سابقهای در مقاومت در برابر تشعشعات خطرناک رادیواکتیو دارد، به گونهای که تاکنون در هیچ ارگانیسم زمینی دیگری دیده نشده است. بر مبنای اطّلاعات و تصاوير ارسالی سفینه کاوشگر وويجر2 (سال1986) اين سياره حداقل 15 قمر دارد که 5 قمر آن از بقيه بزرگترند و از مدتها با تلسکوپهای زمينی کشف شده بودند.

منشاء پيدايش حلقه ها هنوز نامشخص است ولی طبق نظر ستاره شناس فرانسوی ادوارد رش (Edvard Roche) حدّی برای حداقل فاصله اقمار یک سیاره تا سياره مادر وجود دارد که 44/2 برابر شعاع همان سياره است. منشاء پيدايش حلقه ها هنوز نامشخص است ولی طبق نظرستاره شناس فرانسوی ادوارد رش(Edvard Roche) حدّی برای حداقل فاصله اقمار تا سياره وجود دارد که اگر قمری از حدّ فوق به سياره نزديکتر شود اثر متقابل جاذبه سياره موجب متلاشی شدن آن شده و قطعات خرده شده آن همانند حلقه هايی به دور سياره قرار می گيرند.

در واقع اگر بخواهیم بگوییم بعد از سیاره عزیزمان کدام سیاره زیباترین است باید زحل را نام ببریم. در واقع اگر به طور فرضی اقيانوس عظيمی از آب وجود داشته باشد سياره ي زحل به راحتی بر آب شناور خواهد شد. سياره نپتون که نام خود را از خدای اقيانوس ها در اساطير يونانی برداشت کرده است. به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از ساینس دیلی، نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه فلوریدای مرکزی در اورلاندو نشان میدهد که پلوتون بیدلیل موقعیت خود بهعنوان یک سیاره را از دست داده است. در واقع درسی که مرد شراب خوار به شازده کوچولو میدهد این است که انسان نباید هیچگاه از گذشته ی خود رنج ببرد و نباید به هیچ وجه آن را مایه ی شرمسازی بداند و از هر زمانی که یک انسان شروع به تغییر کند.

هر چه قدر از خورشید دور میشویم، نور آن کمتر میشود؛ اما هیچ مرزی وجود ندارد که در آن نور خورشید نفوذ نداشتهباشد یا در آنجا ضعیفتر شود. آیا هیچ سیاره ی قابل سکونتی در نزدیکی زمین وجود دارد و آیا کسی بر روی آنها زندگی میکند؟ اعتقاد بر این است که حیات شانس بیشتری برای شروع بر روی مریخ در زمانهای گذشته داشته است، چراکه این سیاره پیش از این شرایط بهتری برای زندگی داشته است؛ مثل آب و اتمسفر مناسب. زمان لازم برای یک بار گردش این سیاره به دور خورشید ۲۴۳ روز زمین است؛ درواقع زهره به قدری کند و آهسته دوران میکند که یک شبانهروز آن ۲۴۳ روز و یک سال شمسی در زهره ۲۲۵ روز است.

سياره سرخ در مدت 687 شبانه روز زمينی (تقريباً دو برابر سال زمينی) يکبار به دور خورشيد و در مدت 623/24 ساعت به دور خود گردش می کند. از آنجایی که تمام سیارات گازی منظومه ی شمسی حلقه هایی به دور خود دارند بررسی موقعیت حلقه ها نشان داده که آن ها تطابق خوبی با یکدیگر و میزان حد رش دارند. پلوتون دورترین سیاره از خورشید بوده ، کمترین دما را در بین سیارات دارد.

اما با اینکه مدار پلوتون ، مدار سیاره همسایهاش را قطع میکند، هرگز آنقدر به آن نزدیک نمیشود که تحت تأثیر نیروی گرانشی نپتون قرار گیرد و به دام بیفتد. مأموریت ویژه کوئیپر نیز که قرار است فقط به منظور پرواز از کنار پلوتون و شارون و گرفتن عکسهایی از سطح این دو انجام شود، مستلزم صرف مخارج هنگفتی است. در لحظه حضیض ماه، زمین در فاصله 0.990 AU از خورشید قرار میگیرد و فاصله بین زمین و ماه حدود ۳۶۹ هزار کیلومتر است. و دارای یک ماه است.

آيو دارای فعاليت شديد آتشفشانی است در واقع فعال ترين قمر در منظومه شمسی محسوب می شود. بزرگ ترين قمر زحل، تيتان نام دارد كه حتي از سياره ي عطارد و ماه زمين نيز بزرگ تر است. به گفته این تیم، دی متیل اتر از ۹ اتم تشکیل شده است و به همین دلیل بزرگ ترين مولکول آلی پیچیده کشف شده در صفحه تشکیل دهنده سیارات است. سال گذشته اخترشناسانی به نام Ermanno F. Borra و Eric Trottier در مقالهای تحت عنوان «سیگنالهایی که احتمالاً از سوی فرازمینی ها آمده» جزئیات کشف ۲۳۴ سیگنالی که دریافت شده بود را شرح دادند.

هر چند این رویداد چندان اهمیت علمی ندارد، اما در این سفر، نیروی جاذبه عجیبی نهفته که منجمان آماتور را به سوی خود میکشاند. سياره غول پيکر مشتری به نام های برجيس و ژوپيتر (فرمانروای کوه المپ) نيز خوانده می شود، بزرگترين سياره منظومه شمسی است مشتري با قطر 142800 کيلومتر در فاصله ای دور از خورشيد و در آن سوی مدار مريخ و سيارک ها به دور خورشيد گردش می نمايد. سیاره زهره که به نامهای ناهید و ونوس (الهه عشق و زیبایی) و خواهر زمین نیز خوانده می شود جرمی است، اندکی کوچکتر از زمین با قطر 12104 کیلومتر که در فاصله متوسط 2/108 میلیون کیلومتری خورشید به دور آن گردش می کند.

سیاره عطارد که به نام های تیر و مرکوری (پیک بادپای خدایان) نیز خوانده می شود جرمی است کوچکتر از زمین با قطر 4878 کیلومتر که در نزدیکترین فاصله از خورشید به دور آن می گردد. سياره اورانوس با قطر استوايی 51120 کيلومتر يکی ديگر از سيارات غول گازی است که در فاصله دور 6/2869 ميليون کيلومتری خورشيد به دور آن گردش می کند. این سیاره در واقع یک کره گازی عظیم با قطر 120000 کیلومتر است. در واقع حلقه های زحل شامل بی شمار قطعات و خرده های ریز سنگ و یخ یا سنگ های پوشیده از یخ آب در ابعاد چند میلیمتر تا چند متر است.

در واقع حلقه های زحل از فاصله نزديک شامل بی شمار حلقه و شکاف است که از ذرات ريز خرده سنگ و يخ تشکيل شده اند و از فواصل دور به شکل حلقه جلوه گری می کند. نيروی جاذبه ي آن برای نگه داشتن برخی گازها در جوّ کفایت می کند. اين قمر تيتان نام دارد که قطری معادل 5150 کيلومترداشته که نيروی جاذبه آن برای نگه داشتن برخی گازها کافی است. اين چهار قمر به ترتيب فاصله از سياره عبارتند از: آيو (IO)، اروپا (Europa)، گانيمد (Ganymede) و کاليستو ( Callisto). مشکلی که وجود دارد این است که با اینکه این سیارات شبه زمینی قابل سکونت هستند، اما چندین هزار سال نوری از ما فاصله دارند که این یعنی دست ما فعلاً به آنها نمیرسد.

هر از کهکشانها دارای میلیونها ستاره هستند که هر کدام سیارات مخصوص به خود را دارند. فاصله متوسط نپتون و پلوتون از خورشيد به ترتيب 1/30 و 5/39 برابر فاصله متوسط زمين از خورشيد است که خود به بيش از 150 ميليون کيلومتر میرسد و آن را يک واحد اخترشناسی (AU) می نامند.اين بزرگترين جرم آسمانی است که از زمان اکتشاف نپتون در سال 1846 در مدار خورشيد کشف میشود.

این اولین کشف حلقه در اطراف یک قمر بود. مشخص شده که در جوّ مه آلود اين قمر گازهای نيتروژن، هليوم و متان يافت می شود. میدانیم روی پلوتون مناطق تیرهای وجود دارد، اما نمیتوانیم با اطمینان بگوییم که در این مناطق نیتروژن با متان یخ زده وجود ندارد. ۱۰. متان بهطور معمول توسط موجودات زنده تولید میشود، اما حجم عظیمی از این گاز در فضای اتمسفری مریخ کشف شده که بازهم تاییدی بر نظریهی قدیمی حیات بر روی زمین میباشد. ولی با توجّه به داده های رصدی و کشف قمری به دور سياره که در سال 1978 ميلادی توسط جيمز کريستی (James Christy) صورت گرفت و نام آن را کارون (charon) گذاشتند اندازه گيری برخی ويزگيهای آنها ميسر گرديد.

در مریخ آب هست؛ ولی آب ها یخ زده اند و هر دو سال یک بار به دور خورشید می گردد. فشارجوناهید با تغییر ارتفاع تغییر می کند ودر سطح نیز به حدود 90 برابر جو زمین میرسد که این مقدار با فشار در عمق یک کیلومتری اقیانوسها برابر است.جو ناهید از دو لایه اصلی با نام های تروپوسفر وتروموسفرکه مشابه تروموسفر زمین است تشکیل شده است. جو زهره تقریبا بهصورت کامل از کربندیاکسید تشکیل شده است. جو این سیاره همچنین دارای مقادیر اندکی نیتروژن و ابرهای سولفوریک اسید است.

نپتون نيز در عرضهای جنوبی جوّ خود دارای يک به نام لكّه تيره بزرگ (Great Dark spot) است که ابرهای سفيدی آن را احاطه کرده اند. معیارهای اساسی شناسایی یک سیاره را میتوان به این شرح خلاصه کرد: هر جرم آسمانی که (مستقیما) گرد ستارهای حرکت کند، ستاره یا شبه ستاره نباشد و آنقدر بزرگ باشد که گرانش خود آن ، موجب شود که شکل کروی داشته باشد، سیاره است.

از داخل یک تلسکوپ، میتوان فازها (اَهَلّه) سیاره عطارد را آشکار کرد، اما جزئیات آن ضعیف هستند. سفينه وويجر2 تنها سفينه ای بود که در سال 1989 ميلادی از نزديکی اين سياره نيلگون گذر کرد و اطّلاعات وتصاوير با ارزشی به زمين فرستاد. این رنگ زندهترین همة رنگهاست و معنی رمزی آن تا اندازهای با معانی رمزی آتش منطبق است و آتش بر روشنایی تقدّم علّی و زمانی دارد. نکته: بعضی از انسانها زمانی که با معنی دقیق قمر در عقرب آشنا شدند به این فکر میکنند که وقتی در بازار تجارت کلمه قمر در عقرب به گوش میرسد، حتما قیمتها در حال برگشت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید