قطر این سیاره 49244 کیلومتر است

حشرات گسترده ترین گروه از حیوانات در این سیاره هستند که شامل بیش از یک میلیون گونه توصیف شده و بیش از نیمی از تمام موجودات زنده شناخته شده هستند. تمام سیارات فوق معمولاً به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند: گروه زمینی و غول های گازی. تمام مرغها شبیهند و تمام آدمها با هم یکسان. اورانوس یک چیز غیر معمول دارد رنگ آبیو مانند یک توپ گرد با سطح صاف به نظر می رسد. جایی که خط گرد بالا می رود مریخ است. از آنجایی که این ستاره نسبت به دیگر ستارهها به زمین بسیار نزدیک است، میتوان اندازه قطر زاویهای آن را به طور مستقیم اندازه گرفت که این مقدار یک هفتم قطر زاویهای خورشید محاسبه شده است.

نپتون دقیقاً مشابه است، اما تیرهتر به نظر میرسد زیرا دورتر از خورشید قرار دارد. هشتمین سیاره از خورشید سیاره نپتون است. بزرگتر از عطارد، اما کوچکتر از زمین و زهره است. عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات سنگی منظومه شمسی هستند و چون به خورشید نزدیک ترند آنها را سیارات درونی نیز می گویند. بنا بر تعریف، منظومه شمسی با ۸ سیاره در نظر گرفته میشود.اجرامی که در شرطهای اول و دوم صدق میکنند اما در سومی نیستند(مانند پولوتون، میک میک، اریس) در سیارههای کوتوله طبقه بندی میشوند. وضعیت مشتری و زحل و مریخ هم کمابیش همانطوریکه در اپیزودهای قبلی گفتیم، این سیارات حوالی نیمه شب از شرق طلوع میکنند و به راحتی از ستاره های زمینی آسمان قابل تشخیص هستند.

بر این اساس بر حسب افزایش فاصله از خورشید سیارات موجود در منظومه شمسی شامل عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون هستند. یک روز در نپتون 16 ساعت طول می کشد و یک سال برابر با 164 سال زمینی است. فضا یا شكاف بزرگ میان حلقه ها، كاسينی نام دارد و شكاف كوچک شكاف انكه نامگذاری شده است. این سیاره به نام ونوس الهه رومی عشق و زیبایی نامگذاری شده و دومین سیاره منظومه شمسی است. چگونه منظومه شمسی را با مداد ترسیم کنیم؟

برای اینکه منظومه شمسی را ترسیم کنید، ابتدا باید منظومه شمسی را به خوبی بشناسید و مطالعه کنید و سپس کاغذ سفید سفید، مداد رنگی، یک عکس اصلی از منظومه شمسی (مانند طبیعت بی جان) بگیرید و با طرح کلی سیارات و خورشید شروع کنید، سیارات را مرتب کنید. خورشید ستاره ای است که تمام سیارات و ماهواره های منظومه شمسی به دور آن می چرخند. این گزارشها باید جامع ولی به دور از زیاده گویی باشد. بنابراین، برای وضوح، نسبت ها باید تحریف شوند.

برای انجام این کار، باید مرکز سیستم – خورشید را تعیین کنید. این نزدیکی یک تفاوت دما قابل توجه را از پیش تعیین کرد. محاسباتی که برای تعیین چگالی متوسط این سیاره به عمل آمده ، نشان می دهد که زحل در کل منظومه شمسی دارای ” کمترین” چگالی است(0.7g/cm3 ). جسمی با این چگالی روی سطح آب شناور می ماند .این چگالی کم حاکی از آن است که این سیاره عمدتا از مواد گازی و مایع ترکیب یافته و ساختار ابری نواری آن مؤید این نکته است. اینگونه ما کل سیاره منظومه شمسی را به تصویر می کشیم. شاید با بزرگترین دایره شروع می کنیم (این خورشید ماست)، خطوط مدارها را ترسیم می کنیم، سیارات را با قطب نما ترسیم می کنیم و ستارگان را در پوشش نقاط زیادی به تصویر می کشیم.

سپس یک مریخ قرمز می کشیم. ما آن را با این رنگ ها رنگ می کنیم. چگونه منظومه شمسی را با مداد گام به گام ترسیم کنیم؟ شما می توانید مدار سیارات منظومه شمسی را به سادگی با قرار دادن دایره هایی در اطراف دایره خورشید یا با کشیدن آنها به شکل بیضی ترسیم کنید. بیش از 600 هزار نفر از آنها وجود دارد. و پشت سر او سیاره آبی-آبی اورانوس قرار دارد. بعد از زحل سیاره اورانوس را ترسیم کنید. سپس زحل زرد را ترسیم می کنیم.

2) ما شروع به ترسیم سیارات در دایره می کنیم. نور خورشید را بسیار ضعیف منعکس می کند، بنابراین می توان آن را از زمین در نور مهتابی کم رنگ دید. خورشید به تمام سیارات نور و گرما می دهد. این به ترسیم خورشید و تمام مدارهای سیاره ای کمک می کند. از آنجایی که تمام سیارات گازی منظومه ی شمسی حلقه هایی به دور خود دارند بررسی موقعیت حلقه ها نشان داده که آن ها تطابق خوبی با یکدیگر و میزان حد رش دارند. در۱۶ آذر ۱۳۷۴، فضاپیمای گالیله متعلق به ناسا به مشتری رسید و اولین مدار از ۳۵ مدار دور سیاره را آغاز کرد.

آنها در مجموع 30 فضاپیما را به زهره فرستادند و با این که هشت فضاپیمای نخست حتی نتوانستند از جو زمین هم خارج شوند، ولی دست از تلاش نکشیدند و سرانجام نهمین فضاپیما به فاصله 24 هزار کیلومتری زهره نزدیک شد. اغلب در مدرسه از آنها خواسته می شود منظومه شمسی را ترسیم کنند. منظومه شمسی خورشید و دیگر اجرام فضایی است که به دور این ستاره می چرخند. بنابراین، سیاره یخی بسیار سرد، هشتمین سیاره متوالی، از خورشید بسیار دور است اشعه های خورشیدتقریبا هرگز به سطح این سیاره آبی نرسید. مشتری از گاز ساخته شده است و به آن غول گازی می گویند.

خود سیارات به شکل دایره ترسیم شده اند، توصیه می شود اندازه دایره ها را مطابق با اندازه سیارات مشاهده کنید و اندازه های تقریبی آنها را نسبت به یکدیگر نشان دهید. آنها با اندازه کوچک و سطح سنگی خود متمایز می شوند و علاوه بر این، آنها در نزدیکی خورشید قرار دارند. اگر یک تکه نقره در نزدیکی زباله های در حال فساد باشد سریع تر تیره می شود. برای این منظور به مداد رنگی و یک تکه کاغذ نیاز داریم. به مدادهای ساده و رنگی، زرق و برق، یک پاک کن، یک جفت قطب نما، یک تکه کاغذ و کمی تئوری نیاز داریم.

سپس شما نیاز دارید سیاره زهره را ترسیم کنید. پس از آن شما نیاز دارید سیاره عطارد را ترسیم کنید. پس از چند ماه، طی یک نامه، نتیجهی ارزیابی داوران اینگونه بدست ما میرسد که: «مقالهی شما از دقت و انسجام خوبی برخوردار است. نکته دیگری که در مورد این سیاره وجود دارد آن است که این سیاره هیچ قمری ندارد تا به دور آن بگردد. 3) زحل را با دایره ای به دور شهاب سنگ ها بکشید. مدارهای این قمرها در فاصلهی دورتری از زحل قرار دارند. او جای خود را در ردیفی گرفت که به جز او، چهار جسم کیهانی دیگر در آن تعلق دارند.

او جای خود را در مجموعه سیارات کوتوله گرفت که علاوه بر او شامل چهار جرم کیهانی دیگر نیز می شود. تا سال ۲۰۰۶ «سرس» با قطر ۹۵۰ کیلومتر و جرمی حدود یک سوم جرم کمربند سیارکی، بزرگترین سیارکی بود که میشناختیم؛ اما در این سال «سرس» به عنوان یک سیاره کوتوله شناخته شد و عنوان بزرگترین سیارک را به «پالاس» داد. اکنون قطر خورشید 1391400 کیلومتر است. از نظر اندازه به قطر زمین نزدیک است و قطر آن 12104 کیلومتر است. بلکه یکی از چندین سیاره کوتوله در کمربند کویپر است. در پشت سیاره نپتون، قطعات یخی زیادی نیز وجود دارد که کمربند کویپر را تشکیل می دهند.

در عطارد جو وجود ندارد، از این نظر، اغلب توسط سیارک ها مورد حمله قرار می گیرد و دهانه های زیادی را در سطح خود به جا می گذارد. در سطح سیارات سنگی، آتشفشان ها، فرورفتگی ها و دهانه هایی وجود دارد که در نتیجه سقوط دیگر اجرام کیهانی ایجاد شده اند. با توجه به مدار بیضوی مریخ تغییرات دما در این سیاره وجود دارد . پوسته زهره همان طور که تحت تاثیر ظهور دره های تنگ و عمیق ، جایی که صفحات کمی جدا شده اند و نیز جلگه های کوهستانی مرتفع ، محلی که صفحات با هم تصادم کرده اند ، قرار گرفته است.

0 دیدگاه دربارهٔ «قطر این سیاره 49244 کیلومتر است;

دیدگاهتان را بنویسید