زحل – ویکی نجوم

اخیراً فواصل آسمانی با استفاده از رادار ها و همچنین مقایسه تصاویر به دقت بالایی محاسبه میشود. مدار نپتون در مقایسه با مدار پلوتون. سرانجام با سفر «وویجر» به فضا در سال ۱۹۸۹ پیش بینی الکسیس بووارد ثابت و عکسهای این سیاره ارسال شد. از جمله مواردی که فضاپیمای وویجر ۲ در مأموریت خود توانست به آن دست پیدا کند اثبات وجود باد، میدانهای مغناطیسی، شفق صبحگاهی و همچنین تندر و آذرخش در این سیاره زیبا میباشد. مشتری همچنین تعدادی حلقه به دور خود دارد. تمام این اطلاعات به کمک ستاره شناسان آمده تا نخستین نقشه دقیق از سطح پلوتون را ترسیم کنند و همچنین منجر به کشفیات متعددی از ساختار، ترکیب و فعالیتهای سطحی پلوتون شده است.

اگر زمین به اندازه یک پنج سنتی، مشتری تقریباً به اندازه یک توپ بسکتبال است. مشتری با چهار قمر بزرگ و بسیاری از قمرهای کوچکتر نوعی منظومه شمسی کوچک را تشکیل میدهد. راوی کاپاراپو از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در کالج پارک، که در این پژوهش شرکت نداشت، میگوید: «این مقاله به خوبی جنبههای مهم مرتبط با زیست پذیری را بیان میکند». کارن(شارون) از پلوتو هم کوچکتر است به همین دلیل پلوتو و کارن باهم یک سیستم دوتایی را تشکیل میدهند.

به دلیل اندازه بسیار بزرگ و آلبدوی زیاد آن (51%) ، مشتری در آسمان شبهای زمین به خصوص در نقطه مقابله یک سیاره خیلی روشن است. مدار مشتری حول خورشید ، خروج از مرکز کمی دارد (0.0484) و تنها به اندازه 1.31 درجه نسبت به دایرةالبروج میل دارد. همانجایی که خورشید، کمی قبل از شام غروب میکرد. برای پاسخ به سؤالات فرعی بالا و سؤال اصلی که درباره نورانیترین سیاره منظومه شمسی است باید کمی از مفاهیم پایهایتر شروع کنیم.

سیاره زحل(عربی) یا کیوان (فارسی)سیاره بعد از مشتری قبل از اورانوس و ششمین سیاره منظومه شمسی بوده و بعد از سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه به حساب می آید.یک حلقه زیبا آنرا از بقیه سیارات متمایز کرده است. اگر با یک تلسکوپ به زحل نگاه کنید، سیارهای را میبینید که بیش از یک میلیارد کیلومتر با شما فاصله دارد. لیست به سرعت در حال گسترش پلوتوئیدها، طبقهبندی مجدد آن به سیاره کوتوله در سال ۲۰۰۶ را برانگیخت.

اولین سیاره کوتوله است که توسط یک فضاپیما دیده شد. اما بر اساس جدید ترین اطلاعات و طبقه بندی انجمن جهانی نجوم IAU ،که در سال 2006 انجام شد، منظومه شمسی شامل 8 سیاره می باشد و پلوتو(پلوتون) جزء سیاره های کوتوله طبقه بندی شده است. حداقل جرم مورد نیاز برای سیاره بودن یک جسم فراخورشیدی همان مقداری است که در مورد منظومه شمسی در نظر گرفته میشود. دورترین جرم کشف شده در منظومهی شمسی سدنا است. گالیله در سال 1610 میلادی (989 شمسی) ، چهار قمر اصلی مشتری را کشف کرد.

چرخش سریع مشتری جریانهای شدیدی ایجاد میکند و باعث ایجاد لکههای تیره و روشن میشود. اگر در چند شب ، نموداری از مشتری و قمرهایش تهیه کنیم، رقص آنها به دور سیاره مادر آشکار میشود. بیشتر قمرهای دیگر بسیار کوچک هستند و ۳۴ عدد از آنها دارای قطر کمتر از ۱۰ کیلومتر میباشند. شعاع استوایی (11.19Rφ) و جرم (318Mφ) مشتری توسط مشاهدات مدرای ، و پنهان شدگیهایی اقمارش و بوسیله اختلالات جاذبهای آن در مدارات ستارههای دنبالهدار و سیارکها و بوسیله اندازه گیری قطر زاویهای قرص قابل رویت آن (47 ثانیه در نقطه مقابله) و بوسیله اندازه گیریهای مسافر (Voyager) که از کنار آن در حال عبور است، بطور دقیق معین شده است.

اغلب سیارک های منظومه شمسی (Solar System) در حلقه ای وسیع بین مدار سیاره مریخ و مشتری به دور خورشید می چرخند. درجوّ غليظ اين سياره لکّه های بيضوی کوچک و بزرگی که به شکل گرداب هستند ديده می شود. هر جسم آسمانی که (الف) در مداری به دور خورشید بگردد، (ب) جرم کافی داشته باشد تا نیروی خودگرانشیاش بر نیروهای پیوستگی جسم صلب غلبهکند به گونهای که شکل آن در تعادل هیدرواستاتیکی (تقریباً گرد) باشد، (پ) همسایگی اطراف مدارش را پاکسازی نمودهباشد. جان کاوچ آدامز از سال ۱۸۴۱ به تحقیق و محاسبه دربارهٔ سیاره مجهول که فراتر از اورانوس وجود دارد پرداخت.

فراتر از مدار نپتون، کمربند کوئیپر قرار دارد. پنج و نیم ساعت پس از آغاز سفر، وارد کمربند کویپر شده و یک ساعت و ده دقیقه بعد، از آن خارج میشویم. امروزه نظر اخترشناسان این است که غبار نازکی از سطح این حلقه بر اثر میدان مغناطیسی زحل بالا می رود و به خارج آن راه می یابد. جو بیرونی زحل حاوی ۳/۹۶ درصد هیدروژن مولکولی و ۳/۲۵٪ هلیوم است. زحل کارها را آسان نمی کند. برای پیمودن این مسافت روی زمین، باید تقریباً هشتصد هزار بار دور زمین را طی کنید. این همان نیرویی است که زمین و دیگر سیارات را در اطراف خورشید نگه می دارد.

قمرها از خیلی جهات مانند اتمسفر، بافت و نیروی گرانش به سیارات شبیهاند. شازده کوچولو یا شهریار کوچولو (به فرانسوی: Le Petit Prince) داستانی نوشته آنتوان دو سن اگزوپری است. این روز برگرفته از day of Frigg یا روز فریگ که یکی از خدایا اساطیری است که معادل آن با سیاره زهره برابر است. یک سال در آنجا برابر ۷۰۰ روز است. یک از این تفاوتها، اندازه قطر قابل اندازهگیری آنهاست، برای مثال قطر مشتری، تقریبا ۱۱ برابر سیاره زمین است. نیم قطر طول مدار آن 5.2028AV است. شازده کوچولو یکی از معدود کتابهایی است که به بیش از ۱۴۵ زبان دنیا ترجمه شده و برای همه مردم در هر سن، مکان و زمانی جذاب است.

این سیاره را یک غول پرحجم در منظومه شمسی معرفی میکنند که به دور خورشید میگردد. چرا که این اجسام نور ناچیزی از خورشید را بازتاب میکنند که از آنها به ما میرسد. آنها احتمالات مختلفی را که میتواند باعث ایجاد شکاف در حلقههای گرد و غبار شود، در نظر گرفتند، مانند ایدهای که میتواند ناشی از نیروهای گرانشی سه ستاره در مرکز سیستم باشد. از نظر اندازه نسبت به دیگر سیارات بعد از پلوتو کوچکترین آنها نیز به حساب می آید. سيارات، اجرام تقريبا كروي جامد وبزرگي هستند كه به دور خور شيد مي گردند.از مشخصات بارز سیارات می توان به این نکات توجه کرد: سيارات با نوري پايدار مي درخشند، سيارات در آسمان سير مي كنند، سيارات در تلسكوپ مانند قرصي كوچك مي نمايند، سيارات را مي توان در نوار باريكي از آسمان يافت.

دیدگاهتان را بنویسید