ده دانستنی دربارهی مریخ

وقتی این فضاپیما در مدار مشتری گردش میکند، سرعت آن بر اثر نوسانات گرانشی در قسمتهای مختلف مشتری کم و زیاد میشود. پژوهشگران فکر میکنند که وقتی مشتری درحال تشکیل شدن بود، تمام گازهای اطرافش را مثل جاروبرقی به سوی خود کشید. مشتری شاید دارای هستهای یخی-صخرهای باشد که توسط لایهای از هیدروژن فلزی مایع دربر گرفته شده است. در این میان اطلاعاتی که از کاسینی-هویگنس بدستمان رسیده را هم بررسی میکند. هفت پیکر براساس زندگی بهرام و بر مبنای عدد پر رمز و راز هفت سروده شده است،چنانکه خود هفت نیز هفت تاست؛از جملهء آنها هفت سیاره و هفت روز هفته است.نظامی در این منظومه در سه موضع از سیارات نام برده است:در توصیف معراج نبی مکرم اسلام(ص)،در توصیف هفت گنبد و در داستانهای هفتگانه.او در دو موضع اولیه،ترتیب و قواعد علمی و نجومی رایج روزگار خود را رعایت کرده است،اما در موضع سوم شیوهء دیگری در پیش گرفته که آن نیز مبنای علمی دارد.این گفتار به بررسی جایگاه هفته و نظم و ترتیب سیارات هفتگانه در هفت پیکر نظامی پرداخته است.

ماموریت این مدارگرد تسهیل ماموریتهای انسانی و رباتیک آینده بر روی ماه توسط ناسا است. مدارگرد شناسایی ماه نیز (Lunar Reconnaissance Orbiter) که به اختصار LRO نامیده میشود، فضاپیمای رباتیک ناسا است که در مدار قطبآهنگ در حال گردش در مدار ماه است. این فضاپیما در جایی وارد اتمسفر شد که پژوهشگران به آن «هات اسپات» میگویند. بنابراین میتوان با قرار دادن مدارگردی دور مشتری و با طیفسنجی در طول موج مایکرویو، از میزان آب موجود در اتمسفر سیاره مطلع شد. بولتون میگوید: «آنها وارد بیابان مشتری شدند.» فضاپیما پیش از اینکه بتواند وارد مناطق پر آب اتمسفر مشتری شود، ارتباطش قطع شد.

احتمالا به جز خورشید، آنجا خطرناکترین نقطهی منظومهی شمسی است.» دور سیاره را کمربندی از تابش پر انرژی و ذرات باردار در بر گرفته است. آنچه از درون مشتری میدانیم عموما بر اساس حدس و گمان است. کاوشگر ماه ناسا به تازگی تصویر مرموزی از سیاره مشتری و قمرهای آن را ثبت کرده است. گالیله برای این کار یک کاوشگر کوچک را به درون اتمسفر مشتری فرستاد تا بتواند به هنگام سقوط در آن، دما، فشار و عناصر شیمیایی را اندازه بگیرد. قطعا باید منتظر تصاویر جالبتری که جونو از مشتری میگیرد باشیم. بیشتر آنچه دانشمندان دربارهی مشتری میدانند از عکسهای تلسکوپی و تصاویر فضاپیماهایی بدست آمده که از پس ابرها گرفته شده است.

ممکن است که زیر ابرها حجم خیلی زیادی بخار آب وجود داشته باشد. لکهی بزرگ قرمز رنگ معروف آن، در حقیقت طوفانی با وسعت دو برابر سیارهی زمین است و دست کم ۱۵۰ سال است که روی آن جریان دارد. مریخ با رنگ قرمز مایل به قهوهای خود متمایز است، زیرا سطح آن با گرد و غبار حاوی درصد بالایی از آهن پوشیده شده است. جالب است بدانید مریخ با سرعتی کم تر از زمین حرکت می کند و هر یک بار که به دور خورشید می چرخد، معادل ۶۸۷ روز در زمین است.

فضاپیمای یولیسیز هم هنگام سفر به سمت خورشید برفراز قطبین مشتری پرواز کرد ولی این فضاپیما دوربین نداشت و البته به اندازهی جونو به سیاره نزدیک نشد. تمام جرم مشتری از گاز ساخته شده و همهی مواد اولیهای که زمانی دور خورشید در گردش بودند اکنون به صورت یکجا در این سیاره جمع شدهاند. مشتری فصل ندارد و محور گردش آن به دور خودش تقریبا بر مدار گردشش به دور خورشید عمود است. لازم به ذکر است که زهره و مریخ در عربی معادل “ناهید”، در فارسی معادل “بهرام”، و در یونانی معادل “ونوس و آدونیس” است که بر اساس متون افسانهای نام دو عاشق و معشوقی زمینی است که به آسمان رفتهاند.

و در هوای رقیق کره مریخ امکان زندگی موجودات بسیار کوچک یا ذره بینی و نشو و نمای نباتاتی از قبیل «خزه» موجود است. فاصلهی متوسط مریخ از خورشید ۲۲۷ میلیون کیلومتر یا ۱۴۱ میلیون مایل میباشد. میانگین فاصلهٔ مشتری از خورشید برابر با ۷۷۷٬۹۲۰٬۰۰۰ کیلومتر (۵٫۲ واحد نجومی) است. به هنگام این شیرجههای عمیق و در اوج نزدیکی به مشتری، فضاپیما فقط ۵۰۰۰ کیلومتر از بالاترین ابرهای مشتری فاصله خواهد داشت و گرانش مشتری کاری میکند که سرعت آن به ۷۰ کیلومتر بر ثانیه برسد. از دلایل کندی حرکت، تأثیر نیروی جاذبه ی زمین بر ماه است.

داستان «لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام» در همۀ تواریخ موجود است، اما در داستان نظامی این حمله دو بار از طرف خاقان صورت می­گیرد، این در حالی است که در روایت­های تاریخی این حمله یک بار ذکر شده است. به گفته اتحادیه بین المللی نجوم، عامل دوم همان دلیلی است که نمیتوان به خاطر آن پلوتون را به عنوان یک سیاره واقعی در نظر گرفت. این سیارات غول پیکر در پشت کمربند سیارک قرار دارند و بنابراین به آنها خارجی نیز گفته می شود.

این تانک حامل دوربین، طیفسنج، مغناطیسسنج، آشکارسازهای پلاسما و ذرات، یک حسگر مایکرویو و یک آنتن رادیویی است. ناهید، بدون ماه است و در مدار تقریباً دایرهواری بهدور خورشید میگردد. بیشتر ستارگان بزرگ هستند و از گاز داغ به وجود آمده اند درست شبیه خورشید. جرم مشتری ۲٫۵ بار از مجموع جرم دیگر سیارههای منظومهٔ خورشیدی بیشتر است. مشتری چیزی در حدود ۱۳۰۰ برابر زمین حجم دارد و منزلگه طوفان های عظیمی است، طوفان معروف آن همچون لکه ای قرمز رنگ بر روی سطح سیاره خودنمایی میکند و به چشم هرمز یا چشم مشتری معروف است.. برای ناظر زمینی هم وضع بر همین منوال است .برای پی بردن به حرکات واقعی زمین مرجع باید حرکت جرم های سماوی دیگر باشد .

گاز متان یا گاز مرداب، در کره زمین از حیات نشات می گیرد و اساساً نشانهای بر وجود حیات به شمار میرود. کنار دهانه ی این آتش فشان ها ماگما به شکل از هم گسیخته ای آوار شده آنهم به خاطر این که مواد در حال خروج به مواد یخ زده ی زیرین برخورد کرده و در نهایت این شکل به وجود آمده است. ممکن است این موضوع آنچنان که باید ساده نباشد. تا کنون هیچ توضیح و استدلالی راجع به این موضوع مطرح نشده است و این موضوع یکی از اسرار نهفته در مورد این سیاره است.

سعید یکی از آن وسایل پرنده که معمولا فضایی ها برای سفرها طولانی مدت و جستجو در کهکشان مورد استفاده قرار می دادند را انتخاب کرد، شناسایی محل شارژ منبع تغذیه سفینه و تجهیزات الکترونیکی دستگاه ها هم با موفقیت انجام شد ، با ذخیره سازی تعدادی قرص غذا و جمع آوری تجهیزات و امکانات مورد نیاز، وسایل سفر بتدریج و با آرامش کامل مهیاء و کار شناسایی هم بعد از مدتی تکمیل شد ، بـه نظر می رسید همه چیز آماده سفر است .

در تورات، آیات مربوط به آفرینش عالم، در آغاز کتاب اول، یعنی سفر پیدایش بهصورت پیوسته بیان شده است. با گرم شدن و خشک شدن آبوهوا و از بین رفتن جنگلهای بارانی، عصر خزندگان آغاز شد. ولی جونو میتواند تصویری واضح از قطبین مشتری برای ما ارسال کند و حتی شفقهای قطبی آن را هم ثبت کند. پاسخ این پرسشها به ما میگوید که مشتری اکنون چگونه سیارهای است و اولین بار حدود ۴٫۶ میلیارد سال پیش چگونه بوجود آمد. مشتری در حال سرد شدن است و در طول موج مایکروویو میدرخشد. هر روز در این سیاره 18 ساعت زمینی است.

هر یک روز در سیارت دیگر چند ساعت است؟ مشتری از هر نظر یک سیارهی غیر عادی است. یعنی اینکه در مداری قطبی دور مشتری میگردد و میتواند به طور کامل قطب شمال و جنوب آن را زیر نظر بگیرد. زیر سطح این قمر اقیانوس آب مایع و احتمالا حیات وجود دارد. اما محاسبه نشان داد که چنین نیست و باید سیاره ای وجود داشته باشد. مدار قطبی آن باعث میشود که بتواند همهی عرضهای جغرافیایی سیاره را اسکن کند و دید خیلی خوبی از آن بدست آورد. ممکن است درون مشتری، اقیانوسی از هیدروژن فلزی مایع وجود داشته باشد که دور هسته میچرخد و باعث بوجود آمدن میدان مغناطیسی عظیم سیاره میشود.

در منظومهی شمسی اولیه چه رخ داد که باعث شد آجرهای سازندهی حیات در سیارهها جمع شوند؟ اندازهگیری میزان آب موجود در اتمسفر مشتری میتواند به پژوهشگران نشان دهد که این سیاره دقیقا کجای منظومهی شمسی تشکیل شد و وضعیت محیطی منظومهی شمسی در ابتدای پیدایش چگونه بود. هرچند که این سیاره خیلی بزرگ است، ولی سریعتر از هر سیارهی دیگری در منظومهی شمسی به دور خود میچرخد. زمانی که جونو به مشتری میرسد و به فاصلهی ۵۰۰۰ کیلومتری ابرهای آن شیرجه میزند، تلسکوپهای زمینی و فضایی همزمان به مشتری نگاه خواهند کرد.

سیاره مشتری، بزرگترین سیاره در منظومه شمسی و معروف به “غول گازی” است و برای تصور بزرگی آن باید بگوییم که اندازه این سیاره به تنهایی دو برابر تمام سیارههای این منظومه و حجم آن حدود ۱۳۰۰ برابر کره زمین است، قدرت گرانش سیاره مشتری بسیار قوی بوده و در این مورد نیز سکوی اول را در بین سیارات دارد. جونو در مداری بسیار بیضوی دور مشتری میگردد و هرچند که بیشتر اوقات از این سیاره دور است، ولی در حضیض مداری به شدت به آن نزدیک میشود و در کمربند تشعشعی مشتری قرار میگیرد. هر چند میلیونها خردهسیارک در کمربند اصلی سیارکها وجود دارد اما آنها بسیار از هم دورند و فضای این کمربند هنگام گذر از آن خیلی خالی به نظر میرسد.

نزدیک هستهی مشتری، دما به ۲۰ هزار درجهی سانتیگراد میرسد که سه برابر بیشتر از دمای سطح خورشید است. به نظر مسلم میرسد که مقصود کانت از بسط و توسعۀ یک مفهوم، نه تغییرِآن به مفهوم دیگر، بلکه جای گزینی آن با یک مفهوم دیگر است. Rabbids: Kingdom Battle که قبلاً از این موتور استفاده کرده است. رنگ قرمز در درمان چه بیماری هایی موثر است ؟ در تصویر زیر، مرکز این گردباد را با رنگ های کاذب می بینید. این یک سوال بزرگ است. اروپا مقصد بعدی ماموریتهای فضایی است. بنابراین آنها نمیخواهند با زدن جونو به سطح اروپا حیات فرازمینی آنجا را آلوده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید