دنباله های Avatar – فیلم مترجم

تومبا در سال 1930 محل پلوتون را مشخص کرد.اگر ابتدا یکی از عکسها و سپس دیگری را تصویر کنیم، ملاحظه میکنیم که جسمی که در آن 6 روزحرکت کرده چگونه جابه جایی به عقب و جلو را آشکار میکند.امروزه میدانیم جرم پلوتون بسیار کوچک تر از آن است که بتواند تغییرات چشمگیری در مدارهای اورانوس و نپتون ایجاد کند،واز این رو اغلب پژوهشگران کشف پلوتون را رویدادی تصادفی میدانند.از سوی دیگر،که بدون انگیزه ی قوی پرسیوال لاول وشیوه های تجسس توان فرسای کلاید تومبا،پلوتون سالها نا مکشوف میماند.این سیاره را به نام خدای اسطوره ای زیر زمین،پلوتون نامیدند.جالب است که دو حرف این سیاره (PوL) با دو حرف اول (Percival Lowell)انطباق دارد و نماد پلوتون P با این دو حرف شناخته شده است.

چون دورۀ حرکت مداری دو شیء دقیقا شناخته شده است میتوان با تعیین زمان وقوع فرورفتگی ها در منحنی نوری اندازۀ نسبی و جدایی تک تک اشیا را (از مقایسه ی زمان بین فرورفتگی ها با گذشت زمان در فرورفتگی ها)به دست آورد. ستارگان نیز در فضا در حال حرکت هستند ولی به دلیل فاصله ی زیادی که نسبت به زمین دارند، گویا بی حرکت و ثابت در یک محل باقی مانده اند اما سیاره های منظومه ی شمسی چون که فاصله ی نزدیکی به یکدیگر دارند، در آسمان و در میان ستارگان در حال حرکت هستند و همانند ستارگان سرگردان می باشند.

رنگ آن نیز تغییر میکند ولی بیشتر مواقع دارای سایهی سبز یا صورتی است. و در هماموقع بونداد کلی نورشان ثبت شده است،که یک منحنی نوری ایجاد میکند. در متون به زبان اوستایی مهریشت (یشت ۱۰)، مهر (ایزد) با آناهیتا پیوندهایی دارد. بسیاری از دولت ها هم برنامه های بلند مدتی برای جایگزینی انرژی های رایج با انرژی های تجدید پذیر دارند. بخار آب در غولهای گازی رایج است. هردو آنها برسطحشان آب یخ زده وجود دارد،اما سطح پلوتون با متان یخ زده نیز پوشیده شده است.

دانشمندان بر این باورند که این سیاره می تواند حاوی آب، یخ، یخ متان و سنگ باشد. این یخ ها کلاهک های قطبی دائمی تشکیل می دهند که زیر کلاهک های یخی متغیر قرار دارند. سیاره ها و سیاره و قمر ها از نظر ظاهری گاهی مشابه هستند. از این روش برای محاسبه جرم کهکشان های بیضی شکل غول پیکر و همچنین با اصول مشابه برای محاسبه جرم مجموعههای کهکشانی استفاده میشود.

در حالی که خورشید خورشید تنها ۱۵۰ میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد. این در حالی است که باقی سیارههای منظومه شمسی به میزان زیاد موردتحقیق و بررسی قرارگرفتهاند. چهارشنبه روز سوم هفته در اکثر کشورهای غربی و روز چهارم در تقویم میلادی است که بین سهشنبه و پنجشنبه واقع شده. تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟ در جواهرات کاستافیوره ما مدام منتظر حادثهای هستیم اما هر بار متوجه میشویم رودست خوردهایم. برای منظور فعلی ما،تصور کنید که ستاره ای با عنوان “ستارۀداغ” پلوتون و”ستارۀسرد” کارن است.چند بار این مجموعه ی تصاویر رابا تأمل از زیر نظرتان بگذرانید.

پلوتون در فاصله ی متوسط AU40 یا 5.5 میلیارد کیلومتری خورشید را دور می زند،اما دو حد آن به کمتر از 30AU در حضیض خورشیدی وتقریبابه50AU در اوج خورشیدی میرسد.این سیاره درسال1865 در نقطۀ اوجش ظاهر شده است و بار دیگر در سال2113 به اوج خود خواهد رسید. به این ترتیب پیشبینی میشود که تا سال 2050، بلایای مورد نظر در کنار خشکسالیها ناشی از گرمایش زمین و افزایش سطح آب اقیانوسها یک میلیارد از انسانهای ساکن سیاره را به پناهندگان آب و هوایی تبدیل خواهد کرد. فضاپیمای ناسا برای رسیدن به سطح سیاره پلوتون بیشتر از 9 سال سفر کرد و حدود 4.8 میلیارد کیلومتر را طی کرد.

فضاپیمای New Horizons علاوه بر پلوتون به بسیاری از سیارههای دیگر نیز رفته است و قرار است در سال 2019 یک سفر اکتشافی جدید را به دنیایی بسیار دورتر آغاز کند. به طوری که کارن همیشه بالای یک نقطه از سطح پلوتون قرار گرفته است؛از این رو هم چرخش پلوتون و هم گردش کارن یک دورۀ 6.4 روزه دارد.یادآور میشویم که چگونه قمر زمین از لحاظ چرخش به دور خود و گردش به دور زمین در یک دورۀ 27.3 روزه همزمانی داشتند. ناظران اط یافت شدن یک قمر برای پلوتون خرسند بودند؛زیرا دوره و جدایی آن قمر جرم کلی سیستم رابه دست میداد.قبلا معلوم شده بود که تغییر منظمی،طی یک دوره 6.4 روز در روشنایی پلوتون صورت میگرد که ناظران آن را نشانۀ دورۀ چرخش سیاره می دانستند.امروزه شواهد دیداری در دست است که کارن در همان مدت به دور پلوتن میگردد.احتمالا اشکالی ندارد که فرض کنیم اثر کشندی بین سیاره و قمر آن،آن ها را در یک حرکت همزمان درگیر میکند.

ونوس یک چرخش را در 243 روز زمینی کامل میکند که این موضوع سبب میشود تا طولانیترین روز را نسبت به هر سیاره دیگری در منظومه شمسی داشته باشد، این مقدار حتی طولانیتر از یک سال کامل در این سیاره است. خلاصه داستان: گراهام گس (با هنرنمایی مل گیبسون) مردی است که از طریق کشاورزی مخارج زندگیاش را تامین میکند. برای اندازهگیری جرم در این حالت اندازههای به دست آمده از پرتو ایکس با مدل تئوریک هاله گازی مقایسه میشود و جرم کهکشان از طریق این مقایسه به دست میآید.

در سفینه ی فضایی هم این حالت وجود دارد . با ما در این مطلب همراه شوید! با این حال این مطلب هیچ تغییری در حکم سال پیش انجمن جهانی نجوم مبنی بر اینکه در منظومه شمسی هشت سیاره وجود دارد ایجاد نمیکند و این جرم همچنان در فهرست سیارههای کوتوله منظومه شمسی باقی میماند. در این مطلب در مورد تعیین جرم کهکشانها صحبت کردیم و سه روش برای تعیین جرم این اجرام آسمانی معرفی شد. این ماده رویت شده چیزی فراتر از موادی است که در طول موج قابل رؤیت، پرتو هیدروژن ساطع میکنند. زندگی، چون فضانوردان به نوشیدن احتیاج دارند و چون اکسیژن یکی از اجزای تشکیلدهنده آب است و حرکت، زیرا هیدروژن را که جزو دوم آب است، اگر با اکسیژن ترکیب کنیم میتوانیم موتورهای فضاپیمایمان را با آن روشن کنیم.

همچنین اندازهگیری پرتو ایکس از کهکشانهای بیضی شکل نشاندهنده وجود مقدار قابل توجهی ماده (عمدتاً هیدروژن) است. برخی کهکشانهای بیضی شکل درخشان، هالهای از گاز داغ و پخش شده با دمایی در حدود چندین میلیون درجه کلوین دارند. مدار پلوتون از مدار همۀ سیارات غیر عادی تر است و 17 درجه نسبت به سطح مدار زمین انحراف دارد. غیر از شکل عجیب و کشیده این سیارک و اندازه آن که با پلوتو یکسان است، به دلیل فاصله زیاد با هائومیا اطلاعات کمی در مورد آن در دست است. دلیل جاذبهی کم زحل با وجود جرم زیادش، اندازهی بزرگ آن است.

وجود هاله بسیار داغ و بزرگ به معنای جرم زیاد کهکشان است که اجازه فرار از هاله را نمیدهد. جرم آن آنقدر زیاد نیست که سبب همجوشی حرارتی هستهای شود. ویروس “SARS-CoV-2” هم که در حال حاضر پاندمی کرونا را به وجود آورده از این دسته ویروسهاست. نکات بسیاری را میتوان دربارۀ یک منظومۀ مزدوج در حال گرفت، تنها با مشاهدۀ منحنی نوری، آن دریافت. میتوان وجود یک اتمسفر را با تأخیر در کم نور شدن (سراشیبی وجوه هر فرورفتگی)آشکار کرد.میتوان از ناهمواری یکی از فرورفتگیها عوامل دیگری را که بر برونداد نوری دست کم یکی از اشیا تأثیر می کند حدس زد(در این مورد پلوتون،ممکن است نواحی تاریک و روشنی داشته باشد که در جریان پیشرفت گرفت،پنهان و آشکار می شوند).

به عالم ارواح بود.یادآور میشویم در شبهایی که شرایط،رویت ،به سبب آشفتگی جو زمین ،ضعیف است،تصویر پلوتون به قدری کشیده میشود که وجود کارن را نشان نمیدهد،برآمدگی جانبی در تصویر وا پیچیده ی خود پلوتون گم میشود. چون پلوتون حتی با بزرگترین تلسکوپها،تنها به صورت یک خال کوچک دیده میشود،اخترشناسان باید خواصی فیزیکی یعنی قطر،جرم،چگالی و درصد ترکیب سطح آن را حدس بزنند.تاهمین اواخر بسیاری از ناظران می پنداشتند که پلوتون شبیه به ماه زمین است؛پوسته ای سخت دارد،فاقد جو است،ضریب بازتابش آن کم است، قطرش در حدود نصف قطر زمین و چگالی آن 4g/cm3 تا 5g/cm3 است.اکنون به ردیابی برخی کشفیات و رهیافتهای مهم برای مطالعۀ پلوتون میپردازیم که مدل بسیار دقیقتری از مدل این سیاره به دستمان میدهد.

تفاوتهای کلیدی مهمی بین ستاره و سیاره وجود دارد، اما این دو جرم آسمانی تنها در یک مورد بسیار مهم شبیه یکدیگرند. یک دور گردش پلوتون به دور خورشید 248 سال طول میکشد، بنابراین از زمان کشف آن تا کنون در برابر زمینه ی ستارگان مکانش چندان دور نشده است. احتمالا تمام هارددیسک ها تا 5 سال آینده با استفاده از این فناوری تولید می شوند و برای ذخیره اطلاعات ، فضایی صدها برابر فضای فعلی با سرعت زیاد به وجود می آورند.

دیدگاهتان را بنویسید