در میان چهار سیاره نزدیک به خورشید کدام بزرگتر است – ❤️ اسک 98

کانآپ در اینمورد میگوید: نتایج ما نشان میدهند که قمرهای سیارات مشتری و زحل در آخرین مراحل تشکیل این سیارات و از همان قرص موادی شکل گرفتند که سیاره را بهوجود آورد. قمرهای مشتری فعالیتهای آتشفشانی شدیدی نشان میدهند (آیو) یا اقیانوسهایی زیرسطحی از آب دارند (اروپا) ؛ تایتان، قمر زحل تنها قمری است که جوی متراکم و مملو از مواد آلی دارد؛ میراندا چهارمین قمر اورانوس بهآن شکل عجیب شکسته و دوباره شکل گرفتهاست؛ و تریتون در نپتون، سردترین جای منظومه شمسی است. اورانوس بزرگتر از زمین است و در خط استوای خود 31,763 مایل (51,118 کیلومتر) می آید.

اگرچه شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می دهد زمانی در مریخ آب وجود داشته است، اما امروز در آنجا باران نمی بارد. ستاره شناسان خبر ندارند که آیا بروی مریخ باران می بارد یا خیر، اما آن ها این موضوع را می دانند که بروی مریخ باد و گردباد های بزرگ وجود دارد. میدان مغناطیسی اروپا سطح خود را از تابش های مرگبار مشتری محافظت می کند. عکاسی پرتوهای نوری قابل مشاهده را جمع می کند و نقشه برداری رادار اشعه مایکروویو را جمع می کند. VERITAS و EnVision با نقشه برداری از سطح، به پاسخ این سوال کمک میکنند.

گردش در یک بیمارستان روانی احتمالاً برنامهای نیست که بخواهید تجربه کنید اما رفتن به صحنهای که فیلم ۱۲ میمون در آنجا تصویر برداری شده احتمالاً تجربه متفاوتی خواهد بود. مدلهای فعلی شکلگیری این سیارات پیشبینی میکنند در آخرین مرحله تشکیل سیاره، جریانی از گازها و مواد جامد از مدار خورشیدی به مدار سیارهای سرازیر میشود و قرصی از مواد جامد و گازی را در صفحه استوایی سیاره پدید میآورد. بیشک سیارهای فرامنظومه خورشیدی که با الهام از مناظر طبیعی زمین ساخته شده است جهانی نیست که کمپانی والتدیزنی بهسادگی از کنارش بگذرد و جذابیتهایش را در دیزنیلند جاودانه نکند.

شبیهسازیها نشان میدهند بزرگترین قمر سیارهای به بزرگی مشتری از سیاره مریخ کوچکتر است. قمرهای گالیلهای مشتری تقریبا هماندازهاند، اما زحل تنها یک قمر بزرگ دارد و بقیه جرم منظومه را تعداد زیادی قمر کوچک تشکیل میدهند. مانند زحل ، مشتری و نپتون ، اورانوس نیز یک گوی بزرگ از گاز است که اغلب به آن یک جهان غول پیکر یا گاز می گویند. قمرهای اورانوس هم وضعیتی شبیه به مشتری دارند. از سطح اروپا ، مشتری 24 برابر بزرگتر از ماه در آسمان ما ظاهر می شود. رنگ سبز آبی از جذب نور قرمز توسط گاز متان در اتمسفر عمیق، سرد و فوق العاده شفاف اورانوس ناشی می شود.

هنگامی که نور یک ستاره به سمت ما حرکت می کند ، می شکند و در اثر گذشتن از توده های هوای گرم و سرد می لرزد . روز بعد سعید با احتیاط بیشتر به سمت یکی دیگر از ساختمان ها به راه افتاد و در حالی که بیشتر از روزهای قبل احساس نگرانی و اضطراب می کرد، کاملاً مخفیانه وارد ساختمان شد ، اما ناگهان با یک نور زرد و بسیار خیره کننده مواجه و بلافاصله بی هوش روی زمین افتاد . در گذشته، عدهٔ زیادی از مردم بر اثر بیماری های واگیردار و عفونی، گرسنگی و قحطی یا جنگ از بین می رفتند.

War Planet Online یا سیاره جنگ نام یک بازی استراتژی پرطرفدار از کمپانی معروف Gameloft است که به صورت رایگان در مارکت اندروید عرضه گردیده است. با مطالعه تصاویر تهیه شده توسط مریخنورد از سنگهای بازالتی و تیره سطح مریخ، گمانهزنیهایی از پوشیده بودن این سیاره از آب در سالهای دور به میان آمد. سطح اقیانوسها، در تمام نقاط به فواصل زمانی کم و بیش منظم بالا میآید و پائین میرود.

گروهی از سیاره شناسان، فیزیکدانان و جغرافیدانان تصاویر دقیقی از سطح پلوتون بررسی کردند. کانآپ و وارد در مدلسازی خود فرض کردند گرانش قمر، امواجی مارپیچی را در قرص گازی اطراف پدید میآورد و اندرکنشهای گرانشی این امواج با قمر، مدارش را کوچک میکند. به تازگي در اواخر سال 2005 ،زمانی که آلن استرن از موسسه تحقیقاتی جنوب غرب، در کلرادو و هارو لد ویور از موسسه جان هاپکینز، در راستای رصد های منظمی که در طرح ماموریت اکتشافی افقهای نو، روی سیاره پلوتو انجام می دادند ، موفق به شناسایی اجرام کم سویی در اطراف این سیاره دور دست شدند.

تعادل بین ایندو فرآیند، سرازیرشدن مواد خام به قرص اطراف سیاره و نابودی قمرها در برخورد با سیارات، موجب میشود ابعاد این قمرها محدود شود. این حرکت ظاهراً تندتر موجب میشود که ماه هرروز کمی، در حدود 51 دقیقه دیرتر از روز قبل طلوع کند. همه میدانند که ماه هرروز بطور متوسط 51 دقیقه دیرتر از روز قبل طلوع میکند و نیز اینکه همواره یک روی ماه بسوی زمین است و روی دیگر آن همیشه پوشیده است. قمرهای مصنوعی هم برای تحقیق، رصد و ارتباطات، تولید و به مدار زمین یا یک سیاره و یا یک قمر طبیعی پرتاب میشود.

اما در واقع سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است و تقریباً چهار برابر پهنای زمین است. تنها قمر کره زمین ماه است. سطح تیر بیشتر خاکستریرنگ است و به خاطر نوع دهانههای آتشفشانی و آبگیرها خیلی شبیه کره ماه است. بنابراین سوالی که مطرح میشود این است: شاید مورتی شرور به خاطر سوءاستفاده از مورتیها برای به حقیقت بدل کردنِ نقشهی آزادیاش مرتکبِ شرارتِ مشابهی ریکها میشود، اما آیا خواستهاش برای آزاد شدن از سلطهی ریکها تنها و بزرگترین خصوصیتِ قهرمانانه و خوبش است؟ این سیاره شماره 2 بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.

اما در مطالعه جدید خود، زمین شناسان رابرت کرادوک و رالف لورنز نشان می دهند که بارندگی در گذشته وجود داشته است – و آنقدر سنگین بوده که سطح سیاره را تغییر دهد. مصرف می شود و می تواند نگین انگشتری مناسبی باشد. آنها می گویند که داده های جوی جدید برای غول های گازی نشان می دهد که کربن به شکل کریستالی خیره کننده اش فراوان است. قسمت هفتم: در بخش هفتم این مجموعه به اقلیم های جلگه ای میپردازیم .

البته اطلاعاتی به کمک تلسکوپ بدست آمده است، ولی بخش زیادی از آنچه میدانیم از مشاهده با چشم برهنه حاصل شده است. مراحل مختلف بازی باعث می شوند که حس تکراری بودن به بازیکنان القا نشود و از تمام بخش های بازی نهایت لذت را تجربه کنند. ستاره های سفید ، از ستاره های زرد داغ ترند . آیا اورانوس از زمین بزرگتر است؟ هنگام مشاهده با تلسکوپ ، اورانوس بصورت حلقه کوچکی به رنگهای سبز و آبی دیده میشود.

دو نقطهای که در آن مسیر ماه صفحهی دایرهالبروج را قطع میکند، نقاط گره یا عقدتین نامیده میشود. نقطهای براین مدار که از همة نقاط دیگر به زمین نزدیکتر است حضیض زمینی نامیده میشود. بدینترتیب بعید است قمری دراندازههای زمین دراطراف این سیارات وجود داشتهباشد. هریک از سیارات گازی خارجی منظومهشمسی منظومههایی از چند قمر دارند که ساختارهایشان کاملا متفاوت است. اما جالباست که این منظومههای کاملا متفاوت شباهتی تکاندهنده دارند: نسبت مجموع جرم منظومه قمرها به جرم سیاره مادر تقریبا عددی ثابت است. پژوهشگران موسسه تحقیقاتی سوثوست در مقاله خود که در جدیدترین شماره نشریه نیچر بهچاپ رسیدهاست، توضیح دادهاند که چرا چنین شباهتی در سیارات گازی وجود دارد و همچنین، چرا ابعاد این قمرها نسبت به سیاره مادر بسیار کوچکتر از ابعاد قمر سیارات سنگی در مقایسه با سیارات میزبانشان است.

دیدگاهتان را بنویسید