جهان پیرامون ما

دانشمندان همچنین مشتری را به وسیله تلسکوپ قذرتمند هابل و فضاپیمای گالیله که در راه خود به سوی مشتری بود مشاهده می نمودند. این چهار قمر را قمرهای گالیلهای مینامند زیرا ستارهشناس ایتالیایی گالیله آنها را در سال ۱۶۱۰ به وسیله اولین تلسکوپ کشف کرد. شما تلاش می کنید که خودتان را با انرژی های بکر هم تراز کنید ، انرژی هایی که هرگز نمی دانستید دارید خواب دیدن اینکه شما روی یک سیاره جدید، حیات کشف می کنید به تمایل شما برای فرار از موقعیت فعلی اشاره دارد.

ترکیبات شیمیایی دنبالهدارهای بلند مدت و کوتاه مدت مشابه است، اگرچه ترکیبات سازندهٔ دنبالهدارهای بلند مدت تمایل بیشتری به فرار دارند. تصور بر این بوده که زیر ابرهای آن مانند زمین تمدنی هوشمند وجود دارد.زهره با دمایی که دارد وهمه جایش چه شب وچه روز تقریبا”470 درجه است بیشتر به جهنم شبیه است تا زمین.برخلاف سیاره تیر که دیدنش بسیار مشکل است سیاره زهره را تقریبا” همه انسانها بدلیل درخشندگی خیره کننده اش حداقل یکبار دیده اند هرچند شاید آنرا نشناخته باشند. تصور میشود برخی از این قمرها از اقیانوسهای آب مایع زیر پوسته منجمد خود برخورداراند، اما یکی از ویژگیهای منحصربهفرد انسلادوس یخفشانهای آن هستند.

کاوشگر هویگنس آژانس فضایی اروپا همچنین در سال ۲۰۰۵ به اندازهگیری سیگنالهای رادیویی سطح این قمر پرداخت که نشاندهنده اقیانوسهایی در عمق ۵۵ تا ۸۰ کیلومتری زیر سطح یخی تایتان هستند. پلوتو برای مدتی به عنوان سیاره نهم در منظومه شمسی شناخته میشد. بزرگترین سیاره درونی منظومه خورشیدی کدام است را از سایت پست روزانه دریافت کنید. بهرام ، سیاره سرخ فام منظومه خورشیدی ، نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکی های روی زمین است .

فقط یک هشتم چگالی متوسط زمین را دارد. تایتان نسبت به زحل دارای قفل جزر و مدی است به این معنی که مانند ماه زمین همیشه یک سمت آن از زحل دیده میشود. به عنوان مثال ، در زمان مخالفت 17 دسامبر 2002 ، زحل به دلیل جهت گیری مطلوب از حلقه های خود درخشان ترین ظاهر شدنسبت به زمین حتی اگر زحل در اواخر سال 2003 به زمین و خورشید نزدیکتر باشد. مدت زمان چرخش ماکهماکه به دور خورشید تقریباً 310 سال زمینی است.

بخشی از نیمکره آن که رو به مدار زحل قرار دارد، به رنگ قهوه تیره است؛ درحالیکه نیمکره دیگر آن خاکستری روشن است. برای پی بردن به خصوصیات جوی زحل بهتر است آن را با زمین مقایسه کرد. با شنیدن توضیحات افراد سفینه، دیگر مطمئن شده بود که با همنوعان خودش صحبت می کند و تمام این تغییرات حاصل پیشرفتهای علمی دانشمندان است ، اما با توجه به مطالعاتی که در زمینه اختراعات و ابداعات دانشمندان زمین داشت هنوز نمی دانست ، انسانها چگونه در یک مدت کوتاه تا این حد پیشرفت کرده اند و چرا در ابتدای کار آنها را با اندازه های مختلف دیده است ، اما با اینکه سؤلات زیاد دیگری هم در ذهنش وجود داشت ، شروع کرد به تعریف ماجرای خودش و اینکه چگونه از زمین به فضا راه پیدا کرده و چگونه گرفتار موجودات فضایی شده و اینکه آنها قصد حمله به زمین را دارند .

فضای داخلی در هسته بسیار گرم است -۱۱.۷۰۰ الی ۱۲۰۰۰ درجه سانتیگراد- و ۲.۵ برابر مقدار انرژی حاصل از خورشید را در فضا تابش میکند. سعید و افراد گروه را به داخل سفینه فضایی که بسیار پیشرفته بنظر میرسید هدایت کردند و روی صندلیهای مخصوصی قرار داده و دست و پای آنها را یا وسایل مخصوص روی دسته صندلیها ثابت کردند ، سعید در حال جستجو برای یافتن پاسخ به سوالات ذهنی خود بود که فرمانده گروه تازه وارد در حالی که بهت زده بنظر می رسید ، همراه با حس کنجکاوی که سعی در پنهان کردن آن داشت بدون اینکه سؤالی بپرسد شروع کرد به پاسخ دادن به سؤالاتی که در ذهن سعید و اعضای گروه وجود داشت و در ادامه سؤالات خودش را مطرح کرد؛ شما همراه چه کسانی بودید و چرا به زمین حمله کردید و باز بدون اینکه جوابی دریافت کند ، با خوشحالی تمام دستور آزادی آنها را صادر کرد و در پاسخ به حیرت گروه به آنها توضیح داد که صندلیها نوعی دستگاه جدید هستند که دانشمندان زمینی آنها را ساخته اند و این دستگاهها قادرند به راحتی ذهن افراد را بخوانند.

دومین سیاره منظومه شمسی، از نظر فاصله و نزدیکی به خورشید سیاره زهره یا ناهید (Venus) است. سیاره های عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، نیز جزء آن هاست . فرهنگ چینی و ژاپنی باستان سیاره زحل را به عنوان “ستاره زمین” تعیین کردند. رئا دنیای کوچک، سرد و بدون هوا است که شباهت زیادی به قمرهای خواهد خود یعنی دیون و تتیس دارد. حرکت وضعی خود را در مدت ۱۰ ساعت یعنی با سرعت بسیار زیاد انجام میدهد – با توجه به اینکه یکهزار و سیصد بار این سیاره از زمین بزرگتر است، معلوم می شود با چه سرعتی بدور خود می چرخد.

به دلیل دمای بسیار زیاد وجود آب مایع در سطح آن غیر ممکن است. تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود. به نظر می رسد مکانیسم های تشدید مداری، از جمله تشدید سکولار، علت تروجان های مفقود شده زحل است. بزرگترین قمر زحل تایتان، دومین قمر بزرگ در منظومه شمسی و حتی از سیارهی عطارد هم بزرگتر است. زحل گردبادهای دیوانهواری دارد که به هیچ موجود زندهای حتی فرصت پلک زدن نمیدهد و آن را به غبار کیهانی تبدیل میکند.

سیاره زحل (Saturn) یا کیوان سیارهای زیبا از جنس گاز است و به سبب حلقههایی که اطراف آن را فرا گرفتهاند، مشهور است. با سرعت متوسط مداری 9.68 کیلومتر بر ثانیه، طول می کشد کیوان 10،759 روز زمین (یا حدود 29 1⁄2 سال) برای به پایان رساندن یک انقلاب در اطراف خورشید. تقریباً 29.5 سال طول می کشد تا این سیاره یک مدار کامل از ماه گرفتگی را در برابر صورت های فلکی پس زمینه زودیاک کامل کند. مثلا فقط لحظاتی پس از طلوع خورشید دما در سطح بیش از 20 افزایش می یابد .

ابرهای فوقانی از بلورهای آمونیاک تشکیل شده اند ، در حالی که ابرهای سطح پایین تر از هیدروسولفید آمونیوم تشکیل شده اند ( NH 4 SH ) یا آب. در سال 2006 ، ناسا گزارش داد كه كاسینی شواهدی از مخازن آب مایع را بیش از ده ها متر از سطح زیرین فوران كرده در گوسفندهای موجود در ماه كوسن ماه Enceladus پیدا كرده است . اندازه گودالهای موجود در عطارد از چند متر تا 1000 کیلومتر (600 مایل) متغیر است.

سعید بلافاصله سعی کرد مسیر سفینه را تغییر بدهد و سرانجام موفق شد با فاصله چند سانتیمتری از کنار آن عبور کند اما با این که هیچگونه برخوردی رخ نداده بود حرارت بیش از حد شهاب سنگ باعث شد سیستم کنترلی سفینه از کار بیافتد و هدایت آن از دست سعید خارج شود . قمرهای چوپان قمروارههای کوچکی هستند که در منظومههای حلقهای سیارههای غولآسا قرار دارند. در دههی ۱۹۸۰، وویجر ۱ و وویجر ۲ به بررسی سیستم حلقهای این سیاره پرداختند. این حلقه ها زحل را به یکی از زیباترین اجرام آسمان در منظومه شمسی تبدیل کرده اند.

حلقه های زحل از تکههای یخ و همچنین تکههای سنگ و غبار تشکیل شدهاند برخی به اندازه یک غبار ریز و برخی به اندازه یک خانه. بیشتر شهابوارهایی که وارد جو زمین میشوند، به اندازهای کوچک هستند که نمیتوانند وارد سطح زمین شوند و تبخیر میشوند و در این حالت عناوین مختلفی (شهاب یا شهابسنگ) میگیرند. مساحت سطح آن حدود ۸۳ برابر بزرگتر از سیاره ما است و جرم زحل حدود ۹۵ برابر بیشتر از زمین است. حلقههای زیبای زحل حدود ۲۷۳۲۶۶ کیلومتر وسعت دارد که به طور خیره کنندهای نازک است. مشخصات یک گودال به اندازه ، سرعت و جهت شهابسنگی که آنرا بوجود آورده بستگی دارد.

قدرت میدان مغناطیسی زحل حدود یک بیستم از مشتری است. متزگر میگوید تعریف سیاره که شامل قمرها، سیارکها و اجسام کمربند کویپر میشود، به دلیل مفید بودن، قدرت ماندن دارد. محور طولی ونوس عمود بر صفحه گردش مداری سیاره نیست بلکه نسبت به آن زاویه ای حدود ۱۷۸ درجه دارد. حرکت مداری عطارد سریع است و به همین سبب ، در هر بار گردش به دور خورشید امکان دید آن به چند روز محدود میشود. تصاویری که اخیرا توسط مریخنورد کنجکاوی به ثبت رسیده، گمانهزنیهای بسیاری را در شبکههای اجتماعی به راه انداخته است. این سیاره در واقع بسیار زیبا است، زیرا دور آن حلقه های روشن زیادی وجود دارد، زحل به شکل گاز است و مواد صخره ای ندارد، زحل که نام دیگر آن کیوان است، چگالی بسیار کمی دارد، طوری که اگر روی آب بیفتد، روی آن می ماند.

دیدگاهتان را بنویسید