تعداد قمر های منظومه شمسی

در سال 1999، چهار قمر اورانی دیگر پیدا شد. تاکنون بیش از ۳۰ شهاب سنگ مریخی پیدا شده است. وی افزود: قمر آیو که نزدیکترین قمر به مشتری است، فعالیت گسترده آتشفشانی را نشان میدهد که یکی دیگر از پیامدهای گرم شدن کشندی اما با شدت بالاتر نسبت به سایر سیارات سنگی مانند زمین (در تاریخ باستانی خود) است. البته باید به این امر هم اشاره کنیم که پل زدن به روح و روان یک نویسنده و ارتباط دادن آن نویسنده با دریچه های ذهنی یک نویسنده ی دیگر حداقل امر یک رخصتی می خواهد. دو سال پیش که می خواستم کد نمایندگی بگیرم، اون قدر با اعتماد و اطمینان، از شغل قبلیم به عنوان سوپروایزر فروش دریکی از شرکت های معروف مواد غذایی، استعفاء دادم که حتی بدبین ترین افراد فامیل و دوستانم هم نمی تونستن عدم موفقیتم در کار بیمه رو پیش بینی کنند؛ چه برسه به همسرم!

هنگامی که جزر و مد تولید شده توسط سایر اجرام در مجموعه قمرهای مشتری با اثر گرانشی مشتری ترکیب میشود، گرمای بیشتری را برای قمرهای مشتری فراهم میکند که در شدیدترین موارد میتواند منجر به ذوب شدن یخهای آنها یا حتی تبدیل سنگ به ماگما شود. سفینه های نخستین طوری طراحی شده بودند که با گذر از کنار مریخ به مشاهده آن بپردازند. در سال 1969 ستاره شناسان نخستین تصاویر دقیق از سطح پلوتون را منتشر کردند . اورانوس و پنج قمر اصلی آن در این مونتاژ از تصاویر به دست آمده توسط فضاپیمای وویجر 2 به تصویر کشیده شده اند.

قمرهای یخی اورانوس عبارتند از؛ میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا، اوبرون، کالیبان و سیکوراکس. پنج قمر بزرگ میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و اوبرون نام دارند. ماه های بزرگ اورانوس پنج قمر اصلی دارد: میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و اوبرون. از چپ به راست: پاک، میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و اوبرون. قمرها، از بزرگترین تا کوچکترین قمرهایی که در اینجا ظاهر میشوند، آریل، میراندا، تیتانیا، اوبرون و آمبریل هستند. تیتانیا، قمر بی هوا اورانوس، سرد است و روز آن 84 سال است. این نسخه از همان ابتدای نشر، جای خود را میان سخنشناسان و اهل ادب باز کرد و به عنوان نسخهای معتبر و قابل اعتماد شناخته شد زیرا وحید چنان که خود میگوید از کودکی با نظامی الفتی داشته و هر جا نسخهای خطی از خمسه مییافته، تهیه میکرده و پس از حدود چهل سال تحقیق روی آثار نظامی به تصحیح خمسۀ نظامی با استفاده از سی نسخۀ کهن مورخ قرون هفتم تا هزارِ هـ.

«الکسیس بووارد»، فضانورد، متوجه اختلافی در مدار اورانوس شد که خیلی زود با حضور نپتون توضیح داده شد. اورانوس دارای 27 قمر جذاب و یک سیستم حلقه ای پیچیده است. دانشمندان این نتایج را به کمک ابزار پیچیده تحقیقاتی سیاره فراخورشیدی با کنتراست طیفی-پلی متریک SPHERE که بر روی «VLT ESO» در شیلی نصب شده است، بدست آوردهاند. شاید یکی دیگر از نکات قابل توجه در این داستان، توصیف ماهان مصری از نظر زیبایی به حضرت یوسف است که او هم با مصر در پیوند است. سیمانی که پبلها را به هم متصل میکند، احتمالاً یک کانی سولفاته است. در نهایت میخواهیم منبع همه این گرما را درک کنیم و هم به تأثیر آن بر تکامل کیهان و هم به قابلیت سکونت جهانهای مختلف در منظومه شمسی و فراتر از آن پی ببریم.

چرا اورانوس این همه قمر دارد؟ برفراز آنها رنگ سفید است، به عنوان نماد وجود (یا “بود”، مبدأ همه حالات واقعیت کیهانی) که به همة رنگها وحدت می بخشد و در تحت آنها رنگ سیاه است به عنوان لا شیئیت. آیا قمر بزرگتر از سیاره اش وجود دارد؟ پس از چهار قمر گالیلهای، دستهی دیگری از قمرهای مشتری که به قمرهای درونی یا گروه آمالتئا (Amalthea Group) معروفند وجود دارد. آنتونی ترین، نویسنده مسئول این مطالعه گفت: حفظ پایداری اقیانوسهای زیرسطحی این قمرها در برابر یخ زدگی طی دورههای زمین شناسی به تعادل خوبی بین گرمایش داخلی و اتلاف گرما نیاز دارد و با این وجود چندین مدرک داریم که نشان می دهد قمرهای اروپا، گانیمد، کالیستو و دیگر قمرها باید جهانهایی دارای اقیانوس باشند.

بنابراین بسامد طبیعی هر قمر در فرآیند گرمایش جزر و مدی به عمق اقیانوس آن بستگی دارد. اگر همچنان جسمی را با بسامد مناسب هُل دهید، این نوسانات بزرگتر و بزرگتر میشوند و اگر رهایش کنید حرکت نوسانی آن کم میشود. اساساً اگر هر جسم یا سیستمی را هُل دهید و آن را رها کنید، در بسامد و تناوب طبیعی خودش حرکت میکند. به علت زیادی جرم خورشید ، تمامی سیارات ، سیارکها ، ستارگان دنباله دار و شهابها با تقریب زیاد ، حول خورشید حرکت میکنند و بطور جداگانه به سمت خورشید جذب میشوند.

با توجه به اینکه قمر های مشتری فاصله زیادی از خورشید دارند، اما داغتر از آنچه باید باشند، هستند و ستارهشناسان به این نتیجه رسیدهاند که این قمرها یکدیگر را طی فرآیندی گرم میکنند. با استفاده از این روش، ستارهشناسان دریافتند که جرم اریس ۲۷ درصد بیشتر از پلوتو است. برای آشنایی با مبحث طلا باید بدانید که طلای موجود در جهان توسط ستاره های نوترونی نابود شده، بدست آمده است. برخلاف دیگر سیارات منظومه شمسی، اورانوس به قدری کج شده است که اساساً به دور خورشید می چرخد و محور چرخش آن تقریباً به سمت ستاره است.

فهمیدن اینکه چرا یک سوال باعث می شود که ستاره شناسان در حین مطالعه منظومه شمسی مشغول شوند. اما مطالعه جدیدی که در مجله Geophysical Research Letters منتشر شده است، نشان داد که برهم کنش و تعاملات قمر با قمر در مشتری ممکن است نقش بیشتری در گرم شدن این قمرها داشته باشد. هامیش هی سرپرست این مطالعه و دانشجوی پسا دکترا در آزمایشگاه پیشران جت ناسا گفت: جای تعجب دارد، زیرا این قمرها بسیار کوچکتر از مشتری هستند و انتظار نداشتیم که آنها بتوانند چنین واکنش جزر و مدی بزرگی ایجاد کنند. محققان میگویند کششهای گرانشی قمرهای مشتری و کشش گرانشی خود سیاره مشتری موجب میشود قمرهای مشتری در فرآیندی به نام گرمایش جزر و مدی (tidal heating) یا گرمایش کشندی گرم شوند.

عمق این ناحیه حدود 11 کیلومتر پایینتر از سطح دریا است و به آن گودال یا درازگودال ماریانا گفته میشود. حدود ۳٫۵ میلیارد سال بعد، خورشید ۴۰ درصد درخشانتر از امروز خواهد شد. مشتری یکی از درخشانترین اجرام آسمان شب است، تنها ماه، زهره و گاهی اوقات مریخ درخشانتر از این سیاره هستند. درست است، زهره (و سیاره عطارد) تنها دو سیاره ای هستند که یک قمر طبیعی ندارند که به دور آنها می چرخد.

تنها محدودیتی که ما و شاید بیگانگان با آن مواجه هستیم، نا آگاهی هر دو طرف از مکانیسم ارتباطی می باشد. دو پنجره داشت. یکی رو به حیاط جلویی و دیگری رو به حیاط پشتی. در نتیجه برخی از قمرهای یخی مشتری حائز فضای داخلی به اندازه کافی گرم برای میزبانی از اقیانوسهای آب مایع هستند و در مورد قمر سنگی آیو، این گرمای کشندی، سنگهای آن را به ماگما تبدیل میکند. در پایان لاندو پیرامون تردید برخی از فعالان اینترنتی نسبت بهکیفیت آواتار ۲ صحبت کرد.

↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ مقادیر، نسبت به زمین محاسبه شدهاند. به عنوان مثال، بررسی نزدیک دهانههای آتشفشانی به دانشمندان کمک میکند از لایههای تشکیل دهندهی سطح سیارهی کوتوله سردربیاورند. مشتری نزدیک به ۸۰ قمر دارد که بزرگترین آنها چهار قمر به نام های آیو (Io)، اروپا (Europa)، گانیمد (Ganymede) و کالیستو(Callisto) هستند. آیا اورانوس قمر یا حلقه دارد؟ کوچکترین قمر اورانوس چیست؟ بزرگترین قمر اورانوس چیست؟ آزمایشات فشار بالا نشان می دهد که مقادیر زیادی الماس از متان در سیارات غول پیکر یخی اورانوس و نپتون تشکیل شده است ، در حالی که برخی از سیارات در سایر منظومه های شمسی ممکن است تقریباً الماس خالص باشند.

دیدگاهتان را بنویسید