تعداد سیارات منظومه شمسی در هالهای از ابهام – مجله تخصصی آراد مگ

اما سیاره ها اجرام فلکی که مسیر مشخصی دارند و به دور ستارهها میچرخند. همچنین درسال 2004 سفینه به نام مسنجر (Messenger) بسوی این سیاره پرتاب گردید. این روش که نقطه-دایره نام دارد، فاصله میان دستهای از نقاط در مدار سیارات را میانگین میگیرد.زمانیکه محققان با این تکنیک فاصله بین سیارات را اندازهگیری کردند، به این نتیجه رسیدند که در اغلب مواقع نهتنها سیاره عطارد نزدیکترین سیاره به زمین است، بلکه عطارد نزدیکترین سیاره به زحل و نپتون و باقی سیارات به حساب میآید. از زمان کشف این لکه تا کنون، بارها دیده شده که قطر آن تا سه برابر قطر زمین افزایش یافته است.

محیط استوای زمین ۴۰٬۰۷۵۱۶ کیلومتر و وزن زمین ۱۰۲۴×۵۹۷۳۵ کیلوگرم (هشتاد برابر وزن ماه) است. قطر خطی است که از مرکز کره می گذرد و دو نقطه از محیط آن را به هم وصل می کند. چرا که این اجسام نور ناچیزی از خورشید را بازتاب میکنند که از آنها به ما میرسد. کاوشگر مداری ونوساکسپرس، یازدهم آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی وارد مدار سیاره ناهید گشت و تنها پس از یک روز موفق شد اولین تصویر را از قطب جنوب این سیاره برداشت و به زمین مخابره کند. این سیاره دارای جو بسیار نازکی از سدیم، اکسیژن، هلیم، پتاسیم و هیدروژن است و به همین خاطر نمی تواند از ورود شهاب سنگ ها به داخل جو جلوگیری نماید و سطح آن نیز مانند قمرها مملو از حفره و گودال خواهد بود.

این دنیای زیبای نویسندگی است که باید به آن بسیار نیز احترام گذاشت. تمامی کشورهایی که توانایی سفر به فضا را دارند، با موقعیتی به نام استفاده از منابع در محل استخراج روبرو خواهند بود که اصطلاحی کاملا رایج در فضا میباشد به این معنی که از منابع در محل استخراجشان استفاده خواهید کرد. رنگ به اعتبار هر یک از این چشم اندازها بیانگر ویژگیهای بیرونی و معانی درونی است که وجوه ظاهری آن در عناصر طبیعت جلوهگر است؛ اما جنبههای باطنی آن در نظم کیهانی و موقعیت مثالی انسان که کیفیت کیهانی یافته مستتر است که می توان به طریق رمزپردازانه حجاب از چهرة آن کشف کرد.

اکثر ستارگان بزرگ هستند و از گاز داغ به وجود آمده اند درست شبیه خورشید. بر اساس گفته های ناسا اندازه سیاره مشتری بیش از دوبربر سیارات دیگر است. بیش تر این سیاره ها هم اندازه ی مشتری یا حتی بزرگ تر از آن هستند . نمونه سوال زبان دهم – به تصویر زیر نگاه کنید و سیارات را با توجه به اندازه شان از بزرگ به کوچک مرتب کنید. این سیاره در منطقه قابل سکونتی می چرخد که در آن شرایط و خواص جوی درستی وجود دارد و همچنین آب مایع ممکن است در سطح وجود داشته باشد اما در این منطقه جزر و مد مورد سوال قرار گرفته است، به این معنی که یک طرف سیاره به طور پیوسته با خورشید روبرو است و طرف دیگر مدام تاریک است و تصور می شود زندگی در نزدیکی مرز این دو طرف امکان پذیر باشد و این سیاره 87 درصد شبیه به زمین است .

در مورد رگهها و چرخشهای سفیدی که روی سطح آن ظاهر میشود، می توان گفت ابرهای آمونیاک و آبی هستند که در جو آن شناور است. به این ترتیب، خورشید که در مرکزش واکنش های هسته ای رخ می دهد، ستاره است و زمین، که منبع اصلی انرژی اش خورشید است و هیچ نوع واکنش هسته ای در آن روی نمی دهد، سیاره است. این سیاره ها سنگی اند و به آن ها سیاره های شبه زمین نیز می گویند . در زبان پارسی «اخترِ گردان»، «گویال»، «هَرپاسپ» و «روان گوی» نیز در نوشتار کهن پارسی برای سیاره بهکار رفته.

بسییاری از محققان اعتقاد دارند که سیاره نهم دارای جرمی حدود ۱۰ برابر زمان و ۵۰۰۰ برابر جرم پلوتو است. هر AU برابر فاصله زمین تا خورشید است. فال هفته اسفند : از افراد خودخواه فاصله بگیرید. پس اگر از همین لحظه این سیاره مسیرش را برای بلعیدن کره زمین به سمت منظومه شمسی تنظیم کند هم به احتمال زیاد هنگام رسیدنش کره زمین به دلایل مختلف دیگری نابود شده باشد!

این منطقه به افتخار جرارد کویپر (ستارهشناس هلندی-آمریکایی) نامگذاری شدهاست و شامل صدها میلیون جسم فضایی است که پنداشته میشود بقایای سیارات بیرونی هنگام تشکیل آنها هستند. حتی نزدیک ترین ستاره به ما دارای فاصله ای بیش چهل میلیون میلیون کیلومتر است. شمار کمی از آن ها بیش از اندازه به زمین نزدیک می شوند و ممکن است خطر آفرین باشند . منظومه شمسی متشکل از هشت سیاره و بیش از 63 قمر آنهاست که بیشتر و بیشتر در حال کشف هستند و همچنین ده ها دنباله دار و تعداد زیادی سیارک. تئوریها نشان میدهد که منظومه شمسی بیش از ۴ میلیارد سال پیش از یک ابر متراکم گاز و غبار شکل گرفته است.

بسیاری از ستاره شناسان اعتقاد دارند که حدود ۴ میلیارد سال پیش جسمی به ابعاد دو برابر زمین با اورانوس برخورد کرده و موجب کج شدن اورانوس شده است. این سیاره بسیار دور و سرد است و فاصله ان تا خورشید بیش از ۳۰ برابر فاصله زمین تا خورشید خواهد بود. خورشید و دیگر سیارات منظومه ی شمسی بسیار نزدیکتر از دیگر ستاره های موجود در آسمان هستند. جرم ستاره ها خیلی بیشتر از جرم سیاره ها است.

این بدان معناست که موارد بسیار، بسیار بزرگتری از خورشید کوچک ما وجود دارد. این به آن معناست که هر قطب اورانوس روزها و شب هایی که ۴۲ سال زمینی هستند را تجربه میکنند. همچنین این سیارات در بسیاری از فرهنگ های کهن به عنوان موجودی خدایی یا فرستادگان خدایان تصور می شدند اما با گذر زمان و پیشرفت های دانش علمی به تدریج درک انسان از سیارات تغییر کرده و تعدادی بیشتری از اجسام دوردست را شامل شد. گشتاور دورانی از خارج به منظومه سیارات داده شده و به این ترتیب تشکیل سیارات را نتیجه تصادم خورشید خودمان با جرم آسمانی دیگری به بزرگی آن تصور کنیم.

یک نظریه این است که یک سیاره را به عنوان یک جسم طبیعی در فضا تعریف کنیم که به اندازه کافی عظیم است و این موضوع سبب میشود تا جاذبهاش شکل کروی به آن بدهد. رنگ مریخ ممکن است به دلیل وزش باد تغییر کند و از قرمز به نارنجی روشن یا زرد تبدیل شود. سفر فضایی و شانس اقامت در یک سیاره دیگر همیشه انسان را مجذوب خود کرده است اما با وجود تمام تلسکوپ های بزرگ و رصدخانه ها، یک سیاره ای پیدا نشده که بتوانیم آن را خانه بنامیم و با این حال، برخی از این اجرام سماوی بسیار نزدیک به زمین هستند.

شب به خاطر تاریکی که دارد، اسرار آمیز جلوه می کند اما با وجود سیاهی و تاریکی، زیبایی های خاص خود را دارد. در این مقاله از سایت لرنیان قصد دارینم برای شما همراهان گرامی ، به بررسی منظومه شمسی بپردازیم با ما همراه شوید. کپلر تقویمی از پیش بینیهای نجومی منتشر میکند. در واقع نپتون اولین سیاره ای بود که با کمک دانش ریاضی و پیش از تلسکوپ ها تشخیص داده شد. هویگنس در ۱۴ ژانویه ۲۰۰۵ روی سطح تایتان فرود آمد و مجموعهای از دادهها را به زمین ارسال کرد.

دیدگاهتان را بنویسید