تحقیق در مورد منظومه شمسی

از سوی دیگر، گروهی از فلاسفه که چهرههای شاخص آنها لویس (Lewis)، هینتیکا (Hintikka) و کرسول (Cresswell) هستند، از یک رویکرد نام گرایی تقلیلی در بیان مفاهیم وجهی استفاده میکنند. منتقدان لویس، انگاره نام گرایی مبنی بر بالفعل بودن همه جهانهای ممکن را رد میکنند. بنابراین هنگامی میگوییم یک قضیه ضروری است که مجموعه معادل آن برابر با مجموعه تمامی جهانهای ممکن باشد. بر اساس این فهم متعارف، کاملاً ممکن است فرض کنیم که میتواند شیئی متمایز از اشیایی که بالفعل وجود دارند، باشد؛ یعنی ممکن است شیئی باشد که از هر شیء که در وجود دارد متمایز است. بیایید فرض کنیم که ما توانستهایم بر روی این سیارهی به شدت گرم قدم بگذاریم.

دراین مطلب به بررسی خصوصیات و ویژگی های مریخ می پردازیم و سعی می کنیم آن را با زمین نیز مقایسه کنیم. به دلیل جو مریخ برای جلوگیری از یخ زدگی یا بخار شدن آب مایع، این آب باید شور باشد. در این منطقه پنج سیاره هم اندازه زمین وجود دارد ولی کپلر 186 اف در منطقه ای قرار دارد که به آن ناحیه قابل سکونت می گویند زیرا احتمال وجود آب در این سیارات بسیار زیاد است. طارق مالک افزود: فعلاً آنچه درباره سیاره جدید می گوییم در حد گمانه زنی است، زیرا برای مشاهده این سیاره به تلسکوپ های فوق العاده قدرتمند نیاز است.

در قرن بیستم نیز کوآین (Quine) چنین اعتقاداتی را در قالبی جدید ارائه داد (Quine, 1947: 43-48). با وجود این، پیشرفتهایی که در معناشناسی (Semantics) منطق موجهات (Modal Logic) صورت گرفت، زمینهساز این باور شد که میتوان بر چالش تجربهگرایی غلبه کرد. من واقعا فکر نمی کنم تا هزار سال آینده بتوانیم جایی برویم مگر اینکه تکنولوژی جدید بتواند مفری تازه را در پیش روی ما قرار دهد و تا آن زمان نیز زمین تنها چیزی است که خواهیم داشت. نوارهای ابری مشتری به مرور زمان تغییر میکنند و در داخل جو مشتری بارانهای الماس میبارند.

اما چون سپر حفاظتی گرما نداشت در لایههای بالایی جو سوخت. مبنای تفکّر او در این موضوع آیات و احادیث و اندیشههای متفکّران اسماعیلی بوده است، از آن جا که به عوالم متعددی چون عوالم علوی،روحانی،جسمانی،دینی معتقد است با دسته بندی طبقات هر یک از این عوالم،هر طبقه را در هر عالم مقابل و برابر طبقه­ای در عالم دیگر و در نهایت وجود آدمی قرار می­دهد. تریتون بزرگترین قمر این سیاره است و چون این قمر به دام نپتون افتاده و تشکیل نشده احتمال می رود که در ابتدا این قمر، سیاره کوچکی در کمربند کویپر بوده باشد. پس از تایتان، کالیستو(متعلق به مشتری) با قطر 4806 کیلومتر، آیو(متعلق به مشتری) با قطر 3642 کیلومتر، ماه(متعلق به زمین) با قطر 3476 کیلومتر، اروپا(متعلق به مشتری) با قطر 3138 کیلومتر، تریتون(متعلق به نپتون) با قطر 2706 کیلومتر و تیتانیا(متعلق به اورانوس) با قطر 1580 کیلومتر به ترتیب مقام های سوم تا ششم بزرگترین اقمار منظومه شمسی را به خود اختصاص داده اند.

فاصلهٔ زمین تا خورشید چیزی نزدیک به ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. تمایز میان آنها از چه چیزی حکایت میکند؟ اما این تمایزات نوعی چیزی بیش از آن تمایزاتی نیست که میان اشیایی که اجزای یک جهان نیز هستند وجود دارد. از آنجایی که خورشید از مرکز مدارهای سیاره ای جابجا شده است، پس در طول چرخه چرخش به دور خورشید، سیارات یا نزدیک می شوند یا در مدار خود دور می شوند. دسته ای از ستاره شناسان در گروه هایی به نام دیده بانان فضا ، نزدیک شدن این اجرام آسمانی به زمین و خطر برخورد آن ها با زمین را با دقت بررسی می کنند .

آنها دور نیستند و نزدیک هم نیستند. سیاره فراخورشیدی یا سیاره غیرخورشیدی به سیاره ای گفته می شود که خارج از منظومه خورشیدی قرار دارد و به دور یک ستاره به غیر از خورشید در حال گردش است. زمین به دور خورشید می گردد و این گردش یک سال طول می کشد. مریخ دارای خاک قرمز رنگی است که باعث می شود از زمین سرخ رنگ دیده شود. امروزه میدانیم که گرانش در مریخ یک سوم زمین است و یک روز مریخ در واقع معادل 25 ساعت است. سیارهای صخرهای است با قطری نصف قطر زمین اما جرمی یک دهم آن.

تمایز میان صدق ضروری و ممکن، به آسانی قابل تشخیص اما به سختی قابل تبیین است. در تفسیر ناصرخسرو در باب تشابه و انطباق جهان خرد و بزرگ،عالم کهین یا خرد، برتر از عالم بزرگ یا مهین است.به رغم شباهت­های بسیار میان این دو،تفاوت عمده در آن است که عالم صغیر از امتیاز اختیار برخوردار است که مستند خلافت الهی و کرامت او نسبت به سایر مخلوقات است و فعالیت مستمر اضداد در درون و بیرون عالم صغیر، سختی حاکمیت بر اختیار را می­افزاید. 1- هردو عالم مخلوق و حادث هستند.2- هردو منشأ آثار و افعالی هستند.3- هردو مولود جمع وتفریق عناصر و موالید و مخلوق صانع کل و تابع و دستخوش اراده نامرئی فائق بر خود هستند.

اینکه یک گزاره ضروری است، اگر و تنها اگر انکار آن غیر ممکن باشد، خود به سختی قابل توضیح است؛ این سخن گرچه صحیح است اما به اندازه کافی روشن نیست. وضعیتهای امور نامتحقق دو گونه هستند: وضعیتهای اموری که میتوانند محقق شوند (وضعیتهای امور ممکن) و وضعیتهای امور ممتنع مانند «زوج بودن عدد نه». گفتن آنکه از جلوگیری میکند مانند گفتن آن است که و وضعیتهای امور ناسازگار هستند. گفتن آنکه سقراط در وجود دارد، به معنای آن نیست که سقراط وجود دارد بلکه به معنای آن است که اگر بالفعل باشد، سقراط وجود دارد. قضیه کانتور ریاضیدان است»، صادق است اما اگر اشیا به گونه دیگری باشند میتواند کاذب باشد، کاذب ولی نه ناموجود.

غلبه فرهنگهای غنی و پرمایه ی مورد هجوم است بر فرهنگ پوچ و مهاجم غربی که جز شهوترانی و خشونت و فحاشی و جنگ و خونریزی درون مایه دیگری ندارد. معنای اعم این واژه تجسد هر کیفیت یا ویژگی است و از این رو، آواتار در فضای مجازی صورت متجسد فرد کاربر در این فضا است که واکنشهای او را در حالات مختلف نمایش می دهد. به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نظریه پردازی خودخوانده در حوزه بشقاب پرنده ها، ادعای عجیب دیگری کرده که مربوط به تصویر منتشر شده ناسا از مریخ است. دانشمندان چهار منبع اصلی اطلاعاتی برای مطالعه درون سیاره سرخ دارند: 1) محاسبات شامل جرم، چگالی، گرانش و ویژگی های گردش مریخ.

به طور کامل شامل است اگر و تنها اگر، شامل باشد ولی شامل نباشد. اگر و متفاوت باشند، باید یک قضیه وجود داشته باشد که شامل آن و شامل نقیض آن باشد اما از آنجا که هم خود قضیه و هم نقیض آن را نتیجه میدهد، یک وضعیت ممکن امور نیست. گاهی اوقات جهانهای ممکن به عنوان تمامیت نامشروع اشیای تعریف نا شده (Illegitimate totalities of undefined objects)، لکهدار و ننگین تلقی شدهاند (Plantinga, 2003: 106). ولی پلنتینگا در پی آن است که با طرح دریافتی از جهانهای ممکن که خود آن را بالفعلانگار مینامد، این ننگ را پاک کند.

«دریافت متعارف از جهانهای ممکن اگرچه ابتکاری است که سهمی تعیینکننده در درک ما از مفاهیم وجهی داشته است اما از سوی دیگر، به جای نتایج روشن منجر به برخی اشتباهات شده است: چرا که پیشنهاد میکند اشیایی هستند که وجود ندارند. اشیا یا افراد در جهانهای ممکن وجود دارند، مانند سقراط که فقط در برخی از جهانهای ممکن وجود دارد نه همه آنها، یا برخی دیگر مانند عدد هفت که در هر جهان ممکن وجود دارند. برخی از فلاسفه مانند آلوین پلنتینگا (Alvin Plantinga)، رابرت مریهیو آدامز (Robert Merrihew Adams) و رابرت استالنکر (Robert Stalnaker) معتقدند مفاهیم جهانهای ممکن، ضرورت، امکان، امکان خاص، گزاره، ذاتی (Essential) و عرضی (Accidental) اجزای یک شبکه هستند و با یکدیگر تعریف میشوند.

برخی عناصر مانند ستاره زایی ، گاز بین ستاره ای ، ماهواره ها و سیارک ها وجود دارند که بخشی از منظومه شمسی نیز هستند. جرم زحل 95 برابر جرم زمین و دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است.از زمین، زحل مانند یک قرص زردرنگ دیده میشود. به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از ساینس نیوز؛ به مدت ۷۶ سال، پلوتون نهمین سیاره محبوب منظومه شمسی بود. اختلاف میان این دو گروه یکی از مضامین اصلی متافیزیک معاصر است(Loux, 2006: 185). 2این گروه که به امکانگرایان (Possibilist) نیز شناخته میشوند معتقدند جهانهای ممکن و سایر اشیای ممکن بدون آنکه بالفعل وجود داشته باشند، وجود دارند.

دیدگاهتان را بنویسید