به پاندورا خوش آمدید – زندگی حقیقی در کانادا

این نقشهبرداریهای راداری، وجود ژرفدره (Canyon )، کوه، دهانه، آتشفشان و دیگر عوارض آتشفشانی را نشان داد (شکل زیر). جالب این است که شواهد اخیر مدارگرد مریخ نشانههایی قطعی از وجود متان در جو مریخ دارد که یا بر اثر واپاشیهای حاصل از زندگی باکتریها به وجود میآیند یا بر اثر فعالیتهای پیوسته آتشفشانی در جو پخش میشوند. این گروه را سیاره های کوتوله می نامند و جزو منظومه شمسی نیستند. GD 66 ب – احتمالاً یک سیاره بیرونی هلیوم به دور کوتوله سفید GD 66 می چرخد. چهار سیارهٔ نخست، سیارات درونی یا زمینسان هستند و بیشتر از سنگ ساخته شدهاند و از چهار سیارهٔ دیگر مشتری و زحل سیارات بیرونی یا غولهای گازی هستند و بیشتر از گازهای هیدروژن و هلیوم ساخته شدهاند و اورانوس و نپتون غولهای یخی هستند.

همچنین باید گفت که این سیاره بیشتر به دلیل داشتن درههایی عمیق و کوههایی بلند در منظومه شمسی معروف شده است. علی رقم تحقیقات دانشمندان هنوز علت به وجود آمدن این طوفان ها مشخص نیست. اما اشتباه نکنید، با اینکه در زمستانها هوا در سیارهی ناهید خنکتر میشود، اما هنوز به علت نزدیکی به خورشید این سیاره به شدت داغ و گرم است. ایسنا و به نقل از ایندیپندنت نوشت: محققان بر این باورند که احتمال وجود گونههایی از حیات در ابرهای سیاره زهره وجود دارد که آمونیاک تولید میکنند و با هر آنچه که تاکنون دیدهایم فرق دارند.

این مسئله نیز احتمال وجود حیات در فضا را تقویت کرد. از آنجایی که در دریاچههای زیریخی زمینی حیات وجود دارد، احتمال دارد که در دریاچه مریخی نیز علائمی از حیات کشف شود. یافتههای اخیر مریخ نوردهای ناسا وجود آب در گذشته مریخ- احتمالاً حدود یک میلیارد سال قبل- را نیز تایید کردهاند. در این هنگام مریخ در جنوب استوای سماوی قرار دارد و بنابراین این نوع مقابلهها از عرضهای جغرافیایی جنوبی زمین بهتر مشاهده میشوند. همچنین 100 برابر نازکتر از جو زمین است، بنابراین حتی اگر ترکیبی مشابه با هوای اینجا داشته باشد، انسانها نمیتوانند برای زنده ماندن آن را تنفس کنند.

با پدیدار شدن رنگ قرمز افق شرقی که خبر از نزدیک بودن زمان طلوع خورشید می داد، میدان دید تلسکوپ به سمت محل طلوع خورشید نشانه روی شد و پس از نصب فیلتر مایلار بر روی دهانه تلسکوپ اصلی رصدخانه آماده رصد خورشید گردید . دلیل این که مریخ، به رنگ قرمز بوده و حتی از فواصل دور نیز به این رنگ دیده میشود، بالا بودن ماده اکسید آهن در مواد موجود سطح آن میباشد. این دوربین همچنین تصاویر را در طولموجهای نزدیک فروسرخ جمعآوری کرده که به پژوهشگران در یادگیری کانیشناسی مریخ کمک میکند.

این قمر همچنین کوچکترین قمر در سیستم نپتون است و وسعتی برابر ۲۰ کیلومتر دارد و هر ۲۳ ساعت یک گردش را به دور این سیاره کامل میکند. برای مثال عرض خارجی ترین حلقه ۳۰۰.۰۰۰ کیلومتر می باشد. فاصلهٔ متوسط مریخ از خورشید تقریباً ۲۳۰ میلیون کیلومتر (۱۴۳ میلیون مایل) و دوره مداری آن ۶۸۷ روز (زمین) است. اگر تصور کنیم ماه زمين (که در شب میبینیمش) به دور زمين و ماه هاى ديگر سيارات به دور سياره شان و زمین (که در آن زندگی میکنیم) و سیارهها (که دوتا از آنها (اورانوس و نپتون) اینقدر از ما دورند که حتی نمیتوانیم آنها را با چشم غيرمسلح ببینیم)، همه مثل یک چرخ و فلک به دور خورشید میچرخند، آن وقت تقريباً منظومهٔ خورشیدی را تصور کردهایم.

از آنجا که زهره جوی چگال دارد ، حتی با قویترین تلسکوپها نیز نمی توان سطح آن را مشاهده کرد . این گربه به چاقی آن گربه است. این برداشت (وجود آب سطحی) در مشخصههای سطح مریخ، مثل آثاری که شبیه بستر رودها، دلتاها و دریاچههاست مشهود است. این لکه که بیش تر شبیه گردباد است در نیمکره جنوبی این سیاره قرار دارد. سایه مربوط به خورشید گرفتگی کامل سال 2017 بر روی کشور آمریکا که در آگوست این سال، توسط LRO به ثبت رسیده است. عبور سایه قمر از روی سیاره. این فرضیه با مطالعاتی که در سال 2002 بر روی اتمسفر سیاره ناهید انجام شد به دست آمد.

زهره پس از ماه، درخشانترین جرم در آسمان شب است که میتوان آن را با چشم غیرمسلح رویت کرد. در کتابهای قدیمی فارسی آن را فلک شحنهٔ پنجم و سایس رواق پنجم نیز نامیدهاند. از کواکب سبعهٔ سیارهاست و مأخوذ از مرخ و آن درختی است که از چوب آن آتشزنه سازند و سبب تسمیهٔ آن تشبیه به آتش است از نظر سرخی، و گویند مریخ در لغت عبارت از تیر بدون پر است که در حرکت خود پیچ و تاب میخورد و ستارهٔ مذکور نیز به سبب به چپ و راست رفتن در حرکت بدین نام خوانده شده مریخ در فلک پنجم است و فاصلهٔ آن از زمین سه هزار هزار و نهصد هزار و دوازده هزار و هشتصد و شصت و شش میل است.

دلیل این نامگذاری این است که پیشینیان آن را به دید یک ستاره می نگریستند.آنها وجود سیارات را نمی دانستند و به اجرام سماوی که موقعیتشان در آسمان تغییر می کرد ستارگان سرگردان می گفتند.وقتی که عطارد در کشیدگی غربی قرار می گیرد صبحگاهان قبل طلوع خورشید رؤیت می شود و از این جهت به نام «ستاره بامداد»خوانده می شود.(سیارات، تألیف برانلی، م، فرانکلین، مترجم: عادل ارشقی،چاپ 1366 مؤسسه اطلاعات).

در عین حال باید گفت که پست و بلندیهای موجود بر روی این سیاره، شباهت جالبی با تپهها، کویرها و درههای موجود بر روی کره زمین و ماه دارند. گاهي اوقات جريان هاي بلند و حلقه اي شكل از گاز كه به آن زبانه مي گويند از خورشيد جدا شده و در فضا منتشر مي شوند اين گاز ها با سرعتي معادل 600 كيلو متر درثانيه درفضا زبانه مي كشند. شاید در همین دوره زیست در زیر سطح مریخ یا حتی بر سطح آن فرصت رشد یافته باشد اما به دلیل میدان مغناطیسی و گرانش ضعیف مریخ (حدود ۳۸ درصد جو زمین) باد خورشیدی جو آن را بیش از پیش پراکنده ساخت و سبب بخار شدن یا فرورفتن آبهای سطحی به زیر سطح مریخ و یخ زدن آنها شدهاست.

خب شاید به نظر برسد چون مریخ شرایط مناسبی برای زندگی دارد اما بد نیست بدانید همین مریخ که این قدر مورد توجه ماست، میانگین دمای شب و روزش حدود 63 درجه زیر صفر است. از جمله معروفترین این سفرهای عملی و تحقیقاتی در مورد مریخ، “mars 2020” و “ExoMars” میباشند. در اوت ۲۰۰۸، کاوشگر فینیکس با انجام آزمایشهای ساده شیمیایی، مثل آمیختن آب زمین با خاک مریخ، با هدف آشکار ساختن پیاچ خاک مریخ، نشانههایی از نمک پرکلرات پیدا کرد، که این موضوع تئوری دانشمندان بسیاری را که ادعا کرده بودند خاک مریخ بهطور چشمگیری دارای ویژگی بازی است، تأیید میکرد.

آنهایی که موفق بودند و به سیاره سرخ رسیدند، اطلاعاتی از مریخ به ما نشان دادند که با تصوراتمان کمی فرق داشت؛ بعضیها واقعا فکر میکردند، ممکن است حیات متفاوتی در مریخ وجود داشته باشد اما فعلا چیزی در اینباره مشاهده نشده است. موضوع : مطالب عمومی 30/9/1390 – 21:15:33 نظرات لینک ثابت اطلاعاتی درباره سیاره های منظومه شمسی sayare سیاره تیر دانستنيهاي كلي درباره تير تير، نزديكترين سياره به خورشيد است. بدیهی است که یکی از جملات سمت راست اضافی است. در حال حاضر از این سیاره به عنوان یکی از بهترین گزینههای موجود برای ادامه زندگی بشر و تبدیل آن به کره زمینی جدید، یاد میشود.

اما آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته میباشد که فاصله دو سیاره در مقابلههای نزدیک الزاماً یکی نیست و به همین دلیل است که نزدیکترین مقابلهها (مانند آنچه در ۲۷ اوت سال ۲۰۰۳ رخ داد) در فواصل زمانی بسیار طولانی رخ میدهند. در حقیقت این دو عنصر، عناصر اصلی تشکیلدهنده خورشید هستند. ناسا در نشستی خبری در ۶ مهر ۱۳۹۴ (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵) وجود آب در مریخ را تأیید و اعلام کرد که در ماههای گرم آب جاری در این سیاره وجود دارد.

مریخ از زمین کم چگالتر است، به گونهای که حجمی برابر ۱۵٪ و جرمی برابر ۱۱٪ زمین دارد. ۱. دانشمندان یک شیء خارجی به طول نیم اینچ داخل جمجه ی ناپلئون بناپارت پیدا کردهاند. البته در آثاری چون سفر ستارهای که در آن زمینیان به قصد کشف نقاط ناشناخته یا ترویج ارزشهای برتر زمینیان (ارزشهای برتر انسان سفیدپوست کاتولیک غربی) به سیارات دیگر رفتهاند هدفی جز صلح، دموکراسی و نوعدوستی نداشتهاند اما در کمتر فیلمی شاهد بودهایم که انسان به عنوان یک عامل ویرانگر و تهدیدی برای دیگر موجودات معرفی شود (حتی آثاری چون وقتی زمین از حرکت ایستاد با تهدیدات هستهای، آنگونه که در نسخه کلاسیک نشان داده شد، یا از بین بردن محیط زیست در نسخه بازسازی سال 2008، به طور مستقیم به ویرانگری زمینیان برای خود سیاره زمین-قلمرو انسان غربی- اشاره داشتند).

دیدگاهتان را بنویسید