بزرگترین سیاره بعد از مشتری چیست؟

اقمار درونی. این گروه قمرها JI تا JV یعنی چهار قمر گالیلهای و قمری را كه پروفسور بارنارد كشف كرد. 3. وجود حركت معكوس(رجعی) برای هر چهار قمر، یعنی در جهتی خلاف همهی سیارات و بیشتر قمرهای دیگر. برخی از این ویژگیها مانند حلقههای سیارهای یا قمرهای طبیعی، تاکنون تنها در میان سیارات منظومه شمسی مشاهده شدهاست در حالیکه سایر ویژگیها بهطور عمومی در سیارات فراخورشیدی نیز مشاهده میشوند. مانند مشتری ، غول گازی ، کیوان یک توپ عظیم است که بیشتر از هیدروژن و هلیوم ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه علم و فناوری گروه علمی فرهنگی و هنری خبرگزاری صدا و سیما، مریخ که این شبها با درخشش کمنظیرش در آسمان شب خودنمایی میکند سهشنبه گذشته، ۱۵ مهر، به نزدیکترین فاصلهاش با زمین رسید؛ فاصلهای در حدود ۶۲ میلیون کیلومتر که تا سال ۲۰۳۵ میلادی (۱۴۱۴ شمسی) تکرار نخواهد شد. ابهامات ذاتی در تعریف سیارات منجر به استدلال های علمی بسیاری شده است. سیارات چشمک نمیزنند. روشنایی و شکل کلی ظاهریشان در آسمان شب ثابت باقی میماند.

سرس نخستین سیاركی بود كه در سلا 1801 كشف شد. 1)اقمار داخلی، (ب) اقمار میانی، (پ) اقمار برونی، ردهبندی JXIV ، كه در كدامیك در این دستهها جای میگیرد، تا پایان سال 1975 مشخص نشده بود. در مواقع دیگر فقط سهتا، دوتا، یكی یا هیچكدامشان، و بقیه در طرف شرقی سیاره جای دارند. حلقهی میانی (حلقهیB ) از همه پرنورتر است و حلقهی بیرونی (حلقهیA) پس از آن جای دارد. از آنجایی که خورشید از مرکز مدارهای سیاره ای جابجا شده است، پس در طول چرخه چرخش به دور خورشید، سیارات یا نزدیک می شوند یا در مدار خود دور می شوند.

در حالی که زحل تنها سیاره منظومه شمسی نیست که حلقه دارد سیارات مشتری، اورانوس و نپتون نیز دارای حلقه هستند اما حلقههای زحل بسیار جذاب هستند. و جز یك استثنا همگی در جهت عادی به دور زحل میگردند. هردو در صفحهی استوائی مریخ در جهت متعارف خلاف حركت عقربههای ساعت به دور آن میگردند. چهار حلقه برگرد زحل میگردند كه با حروف D,C,B,A, ، مشخص میشوند. قمر پنجم از چهار قمر گالیلهای به مشتری نزدیكتر است. آنها جملگی كوچكند، و قطرهایشان كمتر از 160 كیلومتر است و به فاصلهی متوسط 11 میلیون كیلومتر از مشتری قرار دارند. بنابراین ناظری كه بر مشتری قرار دارد همواره یك روی این چهار قمر را میبیند.

سیاره های منظومۀ خورشیدی به ترتیب عبارتند از : تیر یا عطارد، زهره یا ناهید، زمین، مریخ یا بهرام، مشتری یا برجیس، زحل یا کیوان، اورانوس و نپتون چهار سیاره اول سنگی و چهار سیاره بعدی گازی هستند. زنان سرشناس، جاودانه بر سطح زهره با پیشرفت دانش بشر، فضاپیماهایی راهی این سیاره شدند و از پستی و بلندیها و عوارض جغرافیایی سطح این سیاره نقشههای كاملی تهیه كردند. چنین حالتی ۲ بار در حدود هر ۱۲۰ سال رخ میدهد، به عبارت دیگر الگوی وقوع پدیده گذر زهره به این ترتیب است که از حدود ۱۲۰ سال ۲ گذر به فاصله ۸ سال از هم رخ میدهند و سپس باید منتظر بیش از یک قرن بعد برای تکرار این داستان ماند.

زمانی که ستاره KELT-A هر چند روز یک بار محو میشد دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سیارهای به دور آن درحال چرخش است. البته یکی از مشکلات پیشرو این است که مریخ از زمین فاصله بسیار زیادی دارد، هزار بار دورتر از کره ماه تا زمین. اما سایههایی كه بر سطح مشتری میاندازند بسیار شاخص است و در شرایط رویت خوب آنها را حتی با تلسكوپ نسبتاً كوچكی میتوان دنبال كرد.

در همان ابتدای بازی،شخصی به نام مارکوس ، نقل می کند که در زمان های دور موجودات فضایی وارد سیاره پاندورا شدند و یک گنجینه از خود را در مکانی به نام Vault مخفی کردند.به همین دلیل در سیاره پاندورا، هرج و مرج حکم فرماست زیرا هرکسی در پندورا به فکر پیدا کردن این گنجینه است و هر کسی این گنج را برای خودش می خواهد.بعد از سال ها مردم هنوز هم به دنبال گنجینه هستند و گروه های زیادی برای به دست آوردن گنج با همدیگر جنگ دارند.یکی از این گروه ها ، گروه Crimson Raiders هست که کمی از گروه های دیگر شرافت بیشتری دارند و توسط یک پری به نام Lilith رهبری می شوند.شما در اول بازی به عنوان یک عضو جدید وارد گروه Crimson Raiders می شوید و باید خودتان را به اعضای گروه ثابت کنید و این اولین ماموریت شما در بازی است.فضای سیاره پاندورا بسیار شبیه فیلم Mad Max Fury Road است.افرادی مشابه در دو دنیا با دیدگاه هایی شبیه به هم که همگی به دنبال بقا هستند.این را به شما می گویم که بازی تنها به سیاره پاندورا ختم نمی شود و شما یک سفر دور و دراز را در کهکشان ها خواهید داشت.

دنبال كردن عبور این اقمار دشوار است. بسیار اتفاق میافتد كه یكی از قمرها در خسوف باشد(از پشت سیاره بگذرد) یا در عبور(از برابر سیاره بگذرد) تغییرات موضع این چهار را میتوان با چند ساعت رصد تلسكوپی ملاحظه كرد. هر چهار قمر به اندازهی كافی بزرگ هستند كه در تلسكوپ قرصهای قابل مشاهدهای را پدید آورند و اگر تلالو چیرة سیارة اصلی نبود با چشم برهنه میشد آنها را دید.

عدة سیاركهای شناخته شده بالغ بر دهها هزار میشود كه بسیاری از آنها شكلهای نامتعارفی دارند حاكی از آن ممكن است اجزا و قطعات سیارهای باشند كه بر اثر نیروی كشندی سیارة مشتری از هم پاشیده باشد. مثلاً مقطع حلقه بیرونی مستطیلی خواهد بود به طول 16000 كیلومتر و عرض آن 8 تا 10 كیلومتر.حلقهها درست در صفحهی استوای سیاره قرار دارند و استوای سیاره زاویهی میلی برابر با 27 درجه با صفحهی دایرهالبروج میسازد.

حلقهها به خاطر نازكیشان سخت شایان توجهند : مقطع آنها مستطیل بسیار باریكی است. در اغلب موارد تنها یک سیاره به دور ستاره در گردش دیده شده است که احتمالا سیاره پوشیده از گاز و بدون سطوح سخت است. اشکال گوناگونی در مشتری دیده میشود که حتی با یک تلسکوپ کوچک نیز قابل رویت است. فوبوس در مغرب طلوع و 5/4 ساعت بعد در مشرق غروب میكند. در همین حال، نور کمی از مشرق و مغرب زمین(در دیسک سیاره) بر روی ماه می­افتد.

دیموس از مشرق طلوع میكند، اندكی از سیاره در حال دوران عقب میافتد و پیش از آنكه در مغرب غروب كند، دو دور كامل اهله را سپری میكند. دورة تناوب حركت انتقالی آن به دور سیاره 7 ساعت و 39 دقیقه است و این كمتر از مدت دوران خود مریخ به دور محورش است. دورة تناوب حركت وضعی و انتقالی آنها برابر است. 2. دورههای تناوب طولانی، كه برای هر چهار قمر از دو سال بیشتر است.

چون از بالای قطب شمال سیاره نظر شود دیده میشود كه این چهار قمر مدارهای خود را در جهت عقربههای ساعت میپیمایند. این­گونه دسته­بندی اقالیم، با اندک اختلاف در برخی از اقلیم­ها و سرزمین­ها، در کتب عجایب­­المخلوقات و احکام­ نجوم نیز به همین ترتیب دیده می­شود. مواد روي هم انباشته شدند، به سرعت چرخيدند و درنتيجه در مركز سحابی، خورشيد ما شكل گرفت. فاصلهی آن از مركز سیاره فقط 180 هزار كیلومتر، و از سطح آن فقط در حدود 110 هزار كیلومتر است.

دیدگاهتان را بنویسید