اگر ستارهها و سیارات دیگر، جای خورشید و ماه را بگیرند! – یک پزشک

سطل را تا لبهایش بالا بردم. قمرهای زحل در رده قمرهای کوچک قرار می گیرند به طوری که قطر كوچكترين قمر این سیاره (هبپرون) حدود 480 كيلومتر و بزرگترین قمر آن که تیتان نام دارد حدود 4 هزار و 200 کیلومتر است و سرعت حرکت آن به دلیل جرم بالا و دمای آن به علت فاصله زیادش با خورشید کم است. کاراکتر ریمن اینبار با بازی Rayman Legends برگشت که از جمله بازی های دونفره کامپیوتر و بسیار جذاب است.

در ژانویه ۱۹۸۶ کاوشگر فضایی وویجر ۲ (Voyager 2) وارد ۸۱ کیلومتری ابرهای بالایی اورانوس شد و اطلاعات این سیاره را در مقیاس وسیع از جمله میدان مغناطیسی، درون سیاره و اتمسفر آن به زمین ارسال کرد. بارنارد متوجه شد که این ستاره با سرعت بالایی نسبت به ستارههای دیگر در حال حرکت است. مدار پلوتون با مدار همهی سیارات فرق میکند. اگر بتوانیم همهی سیارهها را روی یک میز مرتب بچینیم، پلوتون انگار به فنری وصل شده است که باعث میشود بالاتر یا پایینتر از سطح میز جا بگیرد.

این شتاب مستقیما به جرم سیاره مربوط میشود. جریانهای همرفتی در این محیط رسانای الکتریکی، میدان مغناطیسی اورانوس را پدید میآورد. تشکیلشده است. محیط طبیعی، صحنۀ بازیگران جغرافیایی، یا به عبارتی همه پدیدههای جغرافیایی روی بستر طبیعی بناشدهاند. با این همه پلوتون بیش از هفتاد سال بدون مشکل بزرگی یک سیاره بود. نام پلوتون را دختری 11 ساله به نام ونتیا فیر (Venetia Phair) که آن زمان دانشآموز یک مدرسهی ابتدایی در انگلستان بود پیشنهاد کرد. پلوتون به قدری نام موفقی بود که همان سال شخصیت پلوتو (سگ معروف والت دیزنیاز روی سیاره جدید نامگذاری شد.

ونتیا هم که به اسطوره شناسی و نجوم علاقهمند بود نام پلوتون را پیشنهاد کرد. برای مقایسه هر دو عکس را داخل دستگاهی به نام مقایسه گر چشمکزن (Blink Comparator) میگذاشتند. تريتون در فاصله 354 هزار کیلومتری سیاره نپتون قرار دارد که این فاصله تقریبا با فاصله ماه از زمین برابر است این قمر قطری حدود 3 هزار و 500 کیلومتر و جرمی برابر با يک پانزدهم جرم زمین را دارد که هر پنج روز و بيست ساعت يكبار مدار مشخص خود به دور سیاره نپتون را طی می کند. یک گزارش کمیسیون اروپا از اندونزی میخواهد که جنگل زدایی را متوقف کند.

سدنا، کوار، ماکیماکی، هائومیا- چیزی عجیب و غریب در حاشیه منظومه شمسی ما بودند که باعث شدند اخترشناسان در مورد نحوه تعریف یک سیاره تجدید نظر کنند. اخترشناسان که مزهی کشف نپتون را چشیده بودند باز هم گمان بردند که سیارهای آنسوی نپتون همهی این نامنظمیها را پدید آورده است. ولی همه چیز در پاییز 1380 (2002) تغییر کرد؛ زمانی که اخترشناسان کوآوار را یافتند. او که درخصوص سیاره X تردیدهایی را مطرح کرده بود، در پاسخ به این نظریه جنجالی گفت: بینظمیهایی که در دنبالهدار هالی وجود دارد، تصادفی است و بهراحتی میتوان گفت که تنها خطاهای رصدی هستند و نه چیز دیگر.

در فرایندی که در آن بدون مولکول گاز، اقیانوس و جو زمین به تنهایی شکل می گیرد، دانشمندان دیگر معتقدند که لایه ی نازکی از هیدروژن، سطح زمین را پوشانده و با اکسیژن ترکیب شده تا اقیانوس سیاره زمین را شکل دهد. ناسا قصد دارد تا این بار تعدادی انسان را به قطب جنوب ماه بفرستد جایی که نور خورشید با زاویهای بسیار کم به آنجا میرسد. میزان قرمزی ماه به آلودگی، پوشش ابری یا ذرات ریز جو بستگی دارد. نور آفتاب پس از نفوذ در جو این سیاره و جذب شدن توسط سطح آن، بهصورت حرارت ساتع میشود که این گرما را انبوه دیاکسید کربن جو ناهید، جذب کرده و از رها شدن آن در فضا جلوگیری میکند.

پلوتون وقتی به نزدیکترین فاصله اش از خورشید میرسد از سیارهی نپتون هم به خورشید نزدیکتر میشود. تازه به نظر میرسد این نپتون است که مدار پلوتون را بسیار آشفته کرده است، پلوتون هرگز نمیتواند تأثیر چشمگیری بر نپتون بگذارد. عنوانی که به نظر میرسد دیگر هرگز از دست ندهد. قمر فوبوس 5 هزار و 900 كيلومتر از سیاره مریخ فاصله دارد و در مدت زمان 7 ساعت و 39 دقيقه یک دور کامل سیاره مریخ را طی می کند به طوری که پس از طلوع این قمر در مغرب 4 ساعت و نیم دیگر در مشرق سیاره سرخ غروب می کند.

از همان ابتدا بعد از اینکه معلوم شد قرص پلوتون از پشت چشمی دیده نمیشود همه میدانستند که پلوتون کوچکتر و کمجرمتر از آن است که چنین تغییراتی بر مدار نپتون وارد کند. و سرانجام پس از 25 سال تلاش در رصدخانهی لاول، تامباو جوان پلوتون را در 29 بهمن 1308 (18 فوریهی 1930) در عکسهایی که ماه پیش گرفته شده بود یافت. داستان بازی Borderlands The Pre-Seque بین دو نسخه اول و دوم و بر روی ماه رخ می دهد و در مورد ظهور Handsome Jack است. داستان نوجوان « سیاره یخی» نوشته حمید نوایی لواسانی» است. داستان از این قرار بود که مدار اورانوس نامنظم بود و مطابق نظریههای فیزیکی رفتار نمیکرد.

راه آزمودن این ادعا آن است که بگوییم: در بیشتر موارد مشاهده شده است که استدلال­های استقرایی کارآمد هستند؛ پس استدلال­های استقرایی همیشه کارآمدند. پس از کشف پلوتون تامباو جستجویش را ادامه داد. پلوتون (Pluto) خدای دنیای زیرین است. اما در این سیاره واقع در منظومه ستاره کوتوله سرخ Gliese 581 در فاصله 20 سال نوری از ما ، شرایط مناسب ترین شرایط برای وجود و توسعه زندگی همه سیارات فراخورشیدی است که در حال حاضر شناخته شده اند. ستاره شناسان و منجمان این حلقه ها را جز قمرهای سیاره زحل محسوب می کنند زیرا آنها نیز همانند قمرهای سایر سیارات منظومه در مدار مشخصی به دور سیاره خود در حال چرخش هستند.

زمان مورد نیاز برای یک دور کامل چرخیدن به دور سیاره زحل از 23 ساعت براي ميماس تا 550 روز براي فوب طول می کشد و تمامی سیارت به جز فوت در جهت چرخش عقربه های ساعت به دور زحل در حال چرخش هستند. قمر ديموس از مرکز سیاره مریخ 250 هزار كيلومتر فاصله دارد و نیازمند 24 ساعت و 37 دقیقه زمان برای یک دور چرخش کامل به دور سیاره سرخ است. لکهای نورانی که شکل مارپیچی یا بیضوی گون آن تا حدی مشخص است بایستی انتظار واقعی شما از دیدن یک کهکشان با تلسکوپی کوچک باشد.

فلات Beta Regio در نیمکره شمالی این سیاره است و از جنس مواد آتشفشانی با درازای نزدیک به ۲۵۰۰ کیلومتر قرار دارد در این فلات دو آتشفشان سپری به نامهای Rhea Mons و Theia Mons با بلندی چهار کیلومتر وجود دارد و دیگر بخشهای نیمکره شمالی از دشت پوشیده شده است. خورشید به همراه زمین و 7 سیاره دیگر در جمع خوشه محلی ستارگان با سرعت 20 کیلومتر در ثانیه یه سمت ستاره نسر واقع در حرکت است. در اطراف سیاره گازی زحل چهار حلقه جامد که با حروف A ،B ،C و Dمشخص شده اند وجود دارد که نور و روشنایی هرکدام از آنها با دیگری متفاوت است و حلقه میانی یا حلقه B نسبت به سه حلقه دیگر بسیار پر نورتر است.

با اندازهگیری این شتاب دانشمندان دریافتند که جرم اورانوس و نپتون را 1 درصد کمتر از جرم واقعی آنها محاسبه کرده بودند. سیاره اورانوس هفتمین سیاره سامانه خورشیدی دارای پنج قمر با نام های ميراندا، آريل، اومبريل، تيتانيا و ابرون است که تمامی آنها در مداری موازی با صفحه استوایی سیاره در حال چرخش هستند و زاویه ای قایم بر مدار سیاره اورانوس را ایجاد می کنند و اندازه قمر های آن تقریبا از 240 کیلومتر تا هزار کیلومتر است و نزدیکترین قمر این سیاره در 120 هزار کیلومتری و دورترین آنها در 580 هزار کیلومتری از سیاره اورانوس جای گرفته است.

از همین رو، اقلیم هفتم چونان اشکوب هفتمین زیگورات، سپندترین اقلیمی است که به آسمان نزدیکتر است. عجیب نیست که نشان پلوتون برای پاسداشت لاول ترکیبی از حروف P و L است. منظومهی شمسی اینقدر گستاخانه با اعضای ریزش برخورد نکردهاست که با پلوتون. ما با یک عطارد کوچک شروع می کنیم ، سپس زهره و زمین بزرگتر هستند ، دوباره یک دایره کوچک مریخ است و مانند آن ، مانند شکل. سپس در روز سوم، پیدایش خشکیهای زمین و رویش بافت گیاهی در آن اتفاق افتاده است و سپس در روز چهارم خلقت، خورشید، ماه و ستارگان آفریده شدهاند و جانوران و همۀ حیوانات و انسان، در دو روز آخر، یعنی روز پنجم و ششم آفریده شدهاند.

اجرام دارد و در عین حال دارای روابط عمومی قوی و توان پاسخگویی به مردم است را قرار دهید(شاید لازم باشد 2 نفر این کار را انجام دهند).توجه:به خاطر داشته باشيد از فرد متصدي تلسكوپ سوالات زيادي پرسيده مي شود،شايد برخي از پرسشها خنده دار يا عجيب و پيچيده باشد،يا حتي سوالي باشد كه پاسخ آن را نمي دانيد،در چنين شرايطي بادقت به سوال گوش كنيد سپس جواب را به ساده ترين شكل به او بدهيد براي قابل فهم تر شدن پاسخ از مثال هايي كه در زندكي روزمره با آن سروكار داريم كمك بگيريدو در صورتي كه پاسخ را نمي دانستيد پرسش كننده را با پاسخ هاي پيچيده گمراه و سرگردان نكنيد،به او اين شانس را بدهيد تااز نجوم دلزده نشود.

با جایگذاری اعداد جدید مشکل نامنظمیهای مدار هر دو سیاره برای همیشه حل شد. رمان شازده کوچولو دارای المان های بسیاری است که هر کدام از این المان ها به تنهایی می توانند خود یک مقاله ی تحقیقی در باب این رمان باشند. تاکنون بارها و بارها اقتباسهای هنری مختلفی از کتاب شازده کوچولو شده است؛ کتاب صوتی، کتاب الکترونیکی، تئاتر، نمایش، اجرای اوپرا، اجرای باله، ساختن عروسک و انیمیشن تنها تعدادی از این اقتباس ها هستند. هوای سرد و لایه ی اتمسفر بسیار نازک این سیاره موجب می شود که آبی به صورت مایع روی این سیاره وجود نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید