اقمار منظومه شمسی

در دهه ۹۰، تولید فیلمهای سینمایی با مضامین علمی و افسانهای در خصوص پایان دنیا، تروریسم اسلامی و امثالهم را شاهد بودیم. جهان در اواخر دهه ۷۰ میلادی، شاهد شروع پیشلرزههایِ نخستین زلزله آخرالزمان با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بود و ایشان در انقلاب بر دو مسئله مهدویت و نهضت حسینی تأکید میورزیدند. علاوه بر آن، فیلمهای دیگری نیز در این دوره برای تخریب چهره و ماهیت عربها و فلسطینیان تولید شده که میتوان به فیلم “سامسون و دلیله” (۱۹۴۹) اشاره کرد. سیارهشناسان احتمال میدهند که شاید سیارات سنگی نیز زمانی حلقههایی داشتهاند که بعدها نابود شدهاند.

سیاره ای مرموز، هفتمین سیاره متوالی که به دلایلی نامعلوم به پهلو خوابیده و کاملاً متفاوت از سیارات دیگر می چرخد. به کسی مثل اسپیلبرگ که یک فیلمساز سرگرمکننده بود توجه کنید؛ فیلمهای فضاییاش “E.T” یا “برخورد از نوع سوم” است. اما برای مثال دو سیاره پلوتو و «سِرِس» (Ceres) تا مدتها به عنوان سیاره در نظر گرفته میشدند تا این که اکتشافات جدید علمی به سوال در مورد نحوه تشکیل سیاره پرداخت، سوالی که همچنان نیز محل بحث و گفتگو است.

سپس مریخنورد در ماه سپتامبر صخرههایی زیر سطح زمین یافت که چهار برابر آنچه که پیش از آن تصور میشد مرطوب بود. در این سفر خارقالعاده با چگونگی شکلگیری کرهی ماه در پی یک سری تحولات کیهانی حیرتانگیز آشنا میشویم. به سال ۱۹۷۳ در زمانی که چهار سال از قدمگذاشتن فضانوردان آمریکایی در خاک مانگ (کره ماه) میگذشت، او در کسوت پژوهشگر پسادکترا به مؤسسه فناوری کالیفرنیا با نام اختصاری کلتک پیوست تا باز هم به کارش روی خورشید ادامه دهد.

این توضیح از این جهت اهمیت دارد که میتواند مانع این تصور شود که واقعیت تنها برای تک چیزهای موجود دلالت میکند یا نفسالامر بر عالم معقولی دلالت میکند که مطابق با عالم محسوس است. سینمای هالیوود از ابتدای تشکیل تا کنون برای تولید فیلمهای سینمایی بر حسب شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جوامع غربی بهویژه آمریکا و نیز رویدادها و تحولات جهانی، رویکردهای مختلفی داشته است. نسبت بازتاب متوسط حلقه ها در حدود 05/0 است . بخش دوم این بررسی به بحث درباره تاریخچه و روند تکامل نظریه بطلمیوس در رابطه با سیاره عطارد پرداخته و بهطور ضمنی منحنی جبری را که مرکز فلک تدویر X عطارد طی میکند،مورد تحلیل قرار داده و نشان میدهد که منحنی مزبور در واقع یک بیضی میباشد.این منحنی برای اولین بار در رسالهای از الزرقالی XI (قرن یازدهم میلادی)مطرح شده است که ترجمه آن به زبان اسپانیائی در کتاب علم النجوم XII مضبوط است.هیچ یک از مورخین اروپائی به استثناء آ.وگنر A.Wegner (5091)موفق نشدهاند پی به اهمیت واقعی این منحنی ببرند.گرچه منحنی مزبور را نمیتوان نوعی پیشنگری نسبت به بیضیهای کپلر XIII تلقی نمود،ولی این منحنی میتواند انگیزهای برای آزمایشهای عملی او با منحنیهای بیضوی بوده باشد.گ.پورباخ XIV (قرن پانزدهم میلادی)نیز که تقریبا مطلقا متکی به تعبیرات منجمین اسلامی مانند زرقالی و ابن هیثم XV از نظریه بطلمیوس میباشد،به تفضیل به منحنیهای بیضوی میپردازد.

سینمای هالیوود به پیروی از سیاستمداران ایالات متحده و صهیونیسم، واکنش هراسانگیزی نسبت به انقلاب نشان داد. این رویکر سینمای هالیوود، اغلب در قالب سینمای علمی-تخیلی تجلّی یافته است. مشتری 318 برابر جرم زمین، و زحل 95 برابر جرم زمین است. قطر زحل از یک قطب تا قطب دیگر 12000Km کمتر از قطر استوایی آن است. به عنوان یک غول گازی شکل سیاره زحل سطح واقعی ندارد. زمانی که نوبت به تعیین رنگ چهار غول گازی سامانهی خورشیدی میرسد، نیز اصل مشابهی حاکم است. در طیفی دیگر از این فیلمها، آنها تصویری از اهداف سیاسی هالیوود را در قالب یک کار سرگرمکننده و سطحی، به تماشاگر ارائه میدادند و با فریبکاری و در رویای تماشاگر، جهانی تخیّلی و دور از واقعیت را ایجاد میکردند که تأثیرات سوء سیاسی و اجتماعی آن تا سالها در ذهن و فکر باقی میماند.

به این ترتیب به نظر میرسد که آنها نقش مهمی در محیط جهنمی ناهید دارند. آیو، اروپا، گانمید، و کالیستوقمرچهار قمر بزرگ نخستین مشتری، که به نام کاشف آن گالیله، قمرهای گالیلهای خوانده میشوند. زهره هیچ قمر یا مهتابی ندارد، اما دم یا دنبالهای دارد. مشتری 63 قمر. 4 تا از بزرگترین و شناخته شدهترین اقمار آن که در سال 1610 توسط گالیله کشف شد به نامهای آیو، اروپا، گانیمید و کالیستو نامگذاری شدهاند.

سینمای علمی-تخیلی، یکی از گونههای معروف آن زمان بود که با هزینهی کم میتوانست وسیلهی مناسبی برای بیان مسئله هستهای باشد. البته فیلمهای دیگری نیز ساخته شد که هرچند بهطور مستقیم مضامین ضدانقلابی و ضداسلامی نداشت، اما بهدلیل اینکه فیلمهای ترسناک، جنگی و علمی-تخیّلی بودند، جزء پرفروشترین فیلمهای آن زمان شدند. 10ـ کشف حیات شیمیایی متابولیک در مریخ : تیم هدایت کننده سیارهپیمای وایکینگ در سال 1976 ادعا کرد که مدارکی شیمیایی از وجود حیات در سیاره مریخ را کشف کرده است.

اگر حتما دوست دارید در انگشت وسط، انگشتر بیاندازید بهتر است که مدل های کوچک تر و ساده تر را انتخاب کنید. همینطور اگر ویتا دارید نسخه دوم این سری یکی از برترین تجربه هایی است که می توانید داشته باشید. فتوبمب به حالتی گفته میشود که در حین عکسبرداری شی دیگری ناگهان وارد تصویر میشود. در لحظات پایانی بازی مشخص میشود که فرشته نگهبان از طریق ماهوارهای در مدار سیاره ارتباط برقرار کرده است که این ماهواره متعلق به تشکیلات Hyperion است. «ژان رُنه» فقط دانشمند نیست؛ بلکه اندیشمندی است که درک ژرفی از دانش و سازوکار آن دارد.

دراینباره گفتنی بسیار است؛ اما همین قدر بدانیم که توسعه دانشی کشور رابطهای دوسویه میان پژوهشگران و حاکمان است که با سیاستهای کلان نقشه دانشی کشور میتواند کمینه یا بیشینه بهرهوری را داشته باشد. منطقهای فرانسویزبان در کانادا که پل ارتباطی بسیار قویای میان کانادا در آمریکای شمالی، کشور فرانسه در قلب اروپا و دیگر سرزمینهای فرانسویزبان ایجاد کرده است. از “E.T” میآید و به “جنگ دنیاها” میرسد؛ یعنی معادل همان جنگ تمدنهایی است که هانتینگتون بهعنوان تئوری خود مطرح میکند. ویژگیهای خود سینما بهعنوان یک رسانه دیداری، تاثیر بسزایی در رویکرد صهیونیستها به سینما داشت. بهویژه که این صنعت تاثیر قابل ملاحظهای بر روی بینندگان و تماشاگران فیلمهای سینمایی میگذارد و افکار و اندیشه آنان را در اختیار سینماگران قرار میدهد.

به گزارش اول فارس ، آنها می گویند دمای ملایم سطح سیاره بدان معنی است که هرگونه آبی در آن احتمالا در حالت مایع وجود دارد و این موضوع شانس وجود حیات در آن را افزایش می دهد. همچنین زهره در محور خود خم نمی شود و این بدان معناست که هیچ فصلی وجود ندارد. ناسا در حال حاضر پنج فضاپیمای کاربردی را در اطراف و روی سیاره مریخ دارد: کاوشگرهای فرصت و کنجکاوی که به ترتیب در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ در مریخ فرود آمدند و مدارگردهای اودیسه مریخ، MRO و ماون که در مدار سیاره سرخ گردش میکنند.

سپس به هلند رفت و به انستیتوی پژوهشهای فضایی اوتریخت پیوست تا گروه کارشان روی خورشید را پرتوانتر ادامه دهند. پژوهش او روی بادهای ستارهای بود و بهویژه روی خورشید کارهای مهمی انجام داد. راهنماییهایش در کارهای پژوهشی راهگشا و همدلیاش در دشواریها ستودنی است. راز موفقیت او استمرار پژوهشی بوده است. استادی سخاوتمند است که نویسندگان این گفتگو بسیار از او آموختهاند. این استیون اسپیلبرگی که الان میبینیم، موج انقلاب اسلامی به این صورت درآورده است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی اردوگاه شرق، تقابل با تمدن و تفکر اسلامی و انقلابی در قالب جبهه شرّ و نیز مسأله آخرالزمان، رویکرد جدید این سینما را تشکیل داده است.

بیشتر مردم تا قرون وسطای متأخر-رنسانس باور داشتند که زمین ثابت و مرکز گیتی بوده و با اجسام روحانی یا الهی متحرک در آسمان فرق میکند. به همین دلیل بود که گالیله که تلسکوپش چندان پیشرفته نبود، تصور کرد حلقه ها ناپدید شده اند . خ دریافت کرد، کارشناسی ارشد را دو سال بعد و درنهایت با سرپرستی دو استاد با نامهای «دیوید راست» و «جِی لندستریت» به سال ۱۹۷۳ م در ۳۰سالگی دکترایش را دریافت کرد.

، نسبتی با روسها داشتند. 1. برخی پژوهشگران که در مأموریت فضاپیمای جونو با ناسا همکاری میکنند اعلام کردهاند توفان عظیم سیاره مشتری ممکن است طی فقط یک یا دو دهه آتی از بین برود و به خاطره تبدیل شود. این سیاره 11 حلقه دارد که 9 تا از این حلقهها درونی و دو تا از آنها حلقه بیرونی هستند. آنها بهتدریج این اندیشه را القاء میکردند که فلسطین، سرزمین موعود یهودیان است که خداوند در تورات به آنها بشارت داده.

خوب است همینجا نکتهای را به خوانندگان جوان یادآور شویم که خودش هم به آن اشاره کرده است. این نپاهشگاه ساخته دو دانشگاه لاوال و مونترال است؛ جایی که «ژان رُنه» استاد شده و درس خوانده است. به اجرام آسمانی که از خود نور دارندستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند. این شبکه ها به نوعی پدیده هایی باستانی در مریخ به حساب می آیند.

دیدگاهتان را بنویسید