آیا خدا وجود دارد؟

یکشنبهها روز استراحت و تعطیل در بسیاری از کشورهای جهان بوده و بخشی از تعطیلات هفتگی محسوب میشود. تصاویر امسال هابل از مشتری، چشمانداز دائما در حال تغییر جو آشفتهی آن را دنبال میکند؛ جایی که چندین طوفان جدید خود را نشان میدهند و سرعت تغییرات رنگ در نزدیکی خط استوای سیاره، همچنان پژوهشگران را شگفتزده میکند. در خط استوای این سیاره می توان حلقه های زحل را که کاملا نازک هستند، مشاهده کرد. این هم معمولاً روشن ترین و نازک ترین لایه موجود است که باعث می شود آن را اتمسفر بنامیم. آسمان در لایه ی بالایی اتمسفر زحل آبی رنگ است اما هر چه به سمت لایه های پایینی اتمسفر می آییم، آسمان زرد رنگ می شود.

چشم اندازه آسمان در این سیاره با چشم انداز فضا در مدار این سیاره تفاوتی ندارد زیرا عطارد اتمسفر ندارد و یا میزان آن خیلی کم است. این ابزار با همکاری آزمایشگاه جو و فیزیک فضا دانشگاه کلرادوی آمریکا و مرکز فضایی محمدبن راشد ساخته شده است. محققان مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین یافته های خود را در مجله Astronomical منتشر کردند. هاله رنگ آبی در اطراف زمین در فضا تحت تاثیر نور های اطراف نیز هست.

اتمسفر سیاره هایی از جمله نپتون و اورانوس هم هاله هایی از رنگ آبی زیبا را دارند اگرچه که اتمسفر آبی حقیقی با اتمسفر آبی که ما می شناسیم متفاوت است و با گاز های متان پر شده است. مقداری هم اکسیژن در آن وجود دارد که با آن نفس می کشیم و همچنین دو گاز مهم دیگر از جمله آرگون و کربن دی اکسید هم وجود دارند که مقدار آن ها از دیگر گاز ها کمتر است. به کارگیری لفظ قلم موی خشک یک اصطلاح نسبی می باشد زیرا همان طور که مشخص است ایننقاشی آبرنگ است و در آبرنگ همه چیز رطوبت دارد .

هوای رقیق به همان اندازه هوای بسیار فشرده و متراکم سطح دریا غنی از اکسیژن نمی باشد. رنگ قرمز این کنگلومرا نیز همان اکسید آهن است که باعث میشود مریخ را به نام “سیاره ی سرخ” بشناسیم. از اقمار متعدد کوچکتر ، میتوان از کردلیا ، قمر اورانوس ، نام برد که فقط 30 کیلومتر قطر دارد. سیارهٔ زهره از نظر مداری، نزدیکترین فاصله به زمین را دارد. بعضی از سیاره ها هیچ اتمسفری ندارند که مریخ نزدیکترین همسایه به ما، نمونه ای از همین سیاره هاست.

محققان پس از 156 شبیه سازی کامپیوتری از سیارات سرگردان فرضی در مدار گرانشی منظومه شمسی ما، به این نتیجه رسیدند که سیاره نهم منظومه شمسی، سیاره سرگردانی بوده که به دام مدار گرانشی خورشید افتاده است. اتمسفر در دیگر سیارات چگونه است؟ نقد دیگری که درباره فیلم آواتار وجود دارد شباهت موضوعی آن با فیلم “رقصنده با گرگ” است. همچنین ممکن است کمی رنگ سبز هم لابه لای آن ها دیده شود که بیشتر در سیاره نپتون اتفاق می افتد اما سیاره اورانوس سبز کم رنگ تری نسبت به نپتون دارد.

اتمسفر از تخته سنگ ها و اقیانوس ها تشکیل نشده است بلکه کل اتمسفر از گاز است. جو و آسمان سیاره مشتری از رنگ های قهوه ای و نارنجی تشکیل شده است و علت آن هم وجود گاز های فسفر و سولفور است که مواد شیمیایی پیچیده ای هستند که به آن ها هیدروکربن گفته می شود. طبق گفته پژوهشگران، سیاره ابرزمین TOI-561b احتمالا نزدیک به ۱۰ میلیارد سال پیش شکل گرفته، چرا که هرچه یک سیاره پیرتر شود، از حالت عادی تراکم کمتری دارد چرا که برخی از عناصر سنگین در هنگام شکلگیری دیگر وجود ندارند. در حال حاضر زحل 53 قمر تایید شده و 29 قمر موقت در انتظار تأیید دارد.

در زحل اشعه خورشید به وسیله کریستال های فراوان یخ و گاز بازتاب داده می شود و منظره ای زیبا به وجود می آورد. کریستال های یخ ساخته شده از مواد شیمیایی مثل آمونیاک در لایه بالایی سیاره زحل یک زرد کمرنگ به آن می دهند. مریخ دارای اتمسفر بسیار نازکی است و چنانچه در بخش سرگرمی نمناک میخوانید زمان طلوع خورشید در آن می توان یک آسمان نسبتا آبی را مشاهده کرد اما با حرکت خورشید در افق رنگ آسمان به قرمز صورتی تبدیل می شود. تقریبا به مدت ۲۰ سال است که فضانوردان به دنبال کشف اتم در سیاره های دیگر هم هستند و هنوز اطلاعات در این باره کامل نشده است.

این سیاره با ابر های ضخیمی از سولفوریک اسید به طور کامل پوشانده شده است. این سیاره دورترین سیاره منظومه شمسی است و سیاره ای بسیار روشن و درخشان است. خورشید بر روی این سیارات به صورت نقطه ای کوچک و تیره دیده می شود. تنها سیارات عطارد و زهره هستند که دارای دوره ی حرکت وضعی (چرخشی)طولانی هستند.برای ستاره شناسان معلوم نشده است که چرا عطارد به این کندی چرخش می کند.برخی از آنها عقیده دارند که نیروی جاذبه خورشید کشنده های بزرگی بر سطح عطارد ایجاد کرده است.در نتیجه این کشنده ها،برآمدگیهایی از مواد جامد بر سطح سیاره تشکیل شده اند،عمل بازدارندگی این نیروهای کشنده در طول صدها هزار سال موجب شده است که سرعت حرکت چرخشی سیاره کاهش یابد.

و این امکان وجود دارد ، زیرا می توانید به ما کمک کنید ذهن خود را برای زندگی در سایر سیارات باز کنیم. پاسخ: ستاره قطبی (ستاره جُدّی) در شب در نقطه شمال آسمان و شمال جغرافیایی قرار دارد. تعداد عبور در سطح خورشید ثبت شد تا نقطه ای که Vulcan معتقد بود که تمام حقیقت است. این محققان متوجه برخی ناهنجاری های گرانشی در خارج از منظومه شمسی شده بودند که می توانسته ناشی از سیاره ای عظیم باشد که فراتر از نقطه مشاهده ماست و فاصله ای حدود 20 برابر دورتر از نپتون به خورشید داشته باشد.

محیطزیست، مجموعه­ای بسیار عظیم و درهمپیچیده از عوامل گوناگونی است که براثر روند تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است، و بنابراین در سایر ­فعالیت­ها (فعالیت انسانی) تأثیر گذاشته و از آن متأثر میگردد (ساکی، 1393: 148). بهعبارتیدیگر محیطزیست، مجموعهای از عوامل مختلف است که شامل مواد (خاک، آب)، شرایط دیگر (دما، نور)، نیروها (باد، جاذبه)، موجودات (گیاهان، جانوران و میکروارگانیسمها) ونیز عامل زمان میباشد (ولایی،1388، ص 15). بر اساس این نکته که میتوان محیطزیست را به دودسته محیطزیست طبیعی و اجتماعی تقسیم کرد، در این مقاله تلاش شده است به مطالعه و تحلیل «تعادل» محیطزیست طبیعی با توجه به فرضیه گایا و انطباق آن با مفاهیم آیات قرآن پرداخته شود.

در حالی که هنوز مشخص نیست که شرکت راکت لب از انجام این ماموریت چه سودی می برد، اما مشخص است که در صورت اجرای موفقیتآمیز ماموریت ارسال کاوشگر به سیاره زهره، این شرکت در صف انعقاد قراردادهایی برای انجام سایر مأموریتهای علمی فضایی قرار می گیرد. مشاهدات در امواج فروسرخ و سایر طیفها دانشمندان را قادر میسازد تا به دنبال سایر خطوط جذب مرتبط با فسفین باشند و راهی برای تأیید وجود آن پیدا کنند. همچنین، اورانوس و نپتون میتوانند این فشارها را برای مدت طولانیتری نسبت به لیزر آزمایشگاهی حفظ کنند، بنابراین احتمالاً الماسها میتوانند بسیار بزرگتر از اندازههای نانو رشد کنند.

به این ترتیب انسان ها می توانند در آن سیاره رفت و آمد کنند و بعد از کشف منابع آن دست به غارت بزنند. اتمسفر ها طیف وسیعی از گاز ها را داخل خود دارند. آیا سیاره های دیگر هم اتمسفر و آسمان آبی دارند ؟ اتمسفر زمین از گاز هایی تشکیل شده اند که تمایل به رنگ آبی دارند، البته رنگ های دیگر هم از خودشان نشان می دهند. ترکیب گاز های موجود، همگی اتمسفر را تشکیل می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید