آشنایی با سیاره اورانوس: خدای آسمان ها – اعوجاج

مدار این ۶ جرم مدار سیاره ای ایکس را قطع می کند ولی نه زمانی که این سیاره نزدیک آن ها است و می تواند کاملا مدار آن ها را به هم بریزد. این چهارمین سیاره به ترتیب است. آن ها متوجه شدند که احتمالا جهت مدار گردش این سیاره به دور خورشید باید با جهت گردش ۶ جرم دیگر متضاد باشد. باتیگین و براون می گویند که اگر سیاره ی ایکس در آن جا وجود دارد، ستاره شناسان باید اجرام بیشتری در این مدار پیدا کنند که تحت تاثیر گرانش این سیاره هستند. این چرخه فتوشیمیایی با چرخه فصلی سالانه زحل تعدیل می شود.

زیبایی آسمان زحل به خاطر نوارهای روشن حلقههای اطراف آن و نیز به خاطر قمرهای زیادش میباشد. اما در اپیزودی که پُر از ضربات احساسی متوالی است، در آخرین لحظاتِ آن با احتمالا دردناکترینش مواجه میشویم: ریکِ جوان در تلاش مستاصلانهاش برای زنده ماندن به درونِ ذهنِ ریک واقعی میپَرد. براون می گوید: «خاطره ی آن ها زنده شد. وجود یک میدان مغناطیسی نشاندهنده آن است که سیاره هنوز از نظر ژئولوژیکی زنده است.

از قوه جاذبه خبری نبود و اکثر افراد در حالت بی وزنی قرار داشتند و گروهی هم با وسایل خاصی که به نظر می رسید برای چسبیدن به زمین طراحی شده روی آن حرکت می کردند ، نوع ساختمانها و وسایلی را هم که می دید با آنچه قبلا دیده بود کاملا فرق می کرد، بنابراین دوباره پرسید این جا کجاست ؟ همچنین ویلیام لاسل، که اولین کسی بود که چرخش یک قمر را به دور نپتون مشاهده کرد، دو قمر بعدی اورانوس یعنی آریل و اومبریل را کشف کرد.

مثلا در سال ۱۸۴۶، ریاضی دانی فرانسوی از روی ناهنجاری هایی که در مدار سیاره ی اورانوس وجود داشت، وجود سیاره ای دیگر فراسوی آن را پیش بینی کرد. اریس یک جرم یخی دوردست های فراسوی منظومه ی شمسی و تقریبا هم اندازه ی پلوتو است. بازیکنان قادر هستند که ماموریت ها و مراحل مختلفی را در بازی انجام دهند و چالش های متنوعی را تجربه نمایند. این کار قبلا هم انجام شده بود. با این حال توضیح خیلی بیشتری ندادند. چیزی که چاد و من خیلی در آن خوب نیستیم. مشابهت نزدیک تلفظ واژه Eywa با واژه Eva تا اندازه ای ارتباط با آن را بیان می کند و با توجه به دلالت معنایی می توان گفت که برگرفته از آن است.

حضیض سدنا یا همان نزدیک ترین فاصله ی آن به خورشید، ۷۶ واحد نجومی است. نزدیک ترین فاصله ی این سیاره به خورشید در مدار به شدت بیضوی خود، ۲۰۰ واحد نجومی است. با این حال علاقه به کشف یک سیاره ی دیگر همچنان باقی ماند. کشف سدنا از نظر علمی جالب بود. فرمانده بشقاپ پرنده بلافاصله اشعه ای به سطح زمین می تاباند که باعث بی هوشی نزا کنندگان می شود و سپس سفینه به سطح زمین می آید و شخص مورد نظر را به داخل سفینه منتقل می کنند و داخل صندوقی تخت مانند می گذارند و دریچه شیشه ای آنرا می بندند و اشعه بر جسم مرد ی که توسط شمشیر مجروح یا کشته شده می تابانند که بلافاصله جراحتش بهبود می یابد و سفینه به پرواز در می آید.

وجود چنین سیاره ای در آنجا می تواند شرحی از بی نظمی هایی را که در مدارهای نپتون و اورانوس وجود دارد بدهد. در بازی تنها یک سلاح دارید با تیرهای بی نهایت که در بخش های مختلف قابل ارتقا دادن است و می توانید المان هایی مانند میزان آسیب سلاح و تعداد خشاب و … همچنین مشابه قرآن، طبق برخی آیات تورات، آسمان به دو بخش مادی (جسمانی) و معنوی (روحانی) تقسیم میشود. از آن زمان تعداد دیگری جرم یخی در مدارهای مشابه کشف شدند. ولی اکنون ظاهرا که براون می خواهد دوباره تعداد سیارات منظومه ی شمسی را به ۹ عدد برساند.

باتیگن و براون شروع به بررسی دوباره ی ۶ جرم کوچک موجود در دوردست های منظومه ی شمسی کردند. شاید هم آن زمان که منظومه ی شمسی تازه شکل می گرفته ستاره های زیادی دور و اطراف وجود داشته که به نوبه ی خود این تاثیر را گذاشته اند. با این حال براون اذعان می کند که تا این سیاره با تلسکوپ رصد نشود، کسی وجود آن را واقعا باور نخواهد کرد. او در سال ۲۰۰۵، سیاره ی کوتوله ی «اریس» (Eris) را کشف کرد. براون که اریس و سدنا را کشف کرده، می گوید سومی یعنی این سیاره ی ایکس از همه هیجان انگیزتر است.

این دو امیدوارند که دیگر ستاره شناسان هم به آن ها ملحق شوند. براون ادامه می دهد: «آن ها نه تنها آن جا هستند، بلکه دقیقا در جایی که پیش بینی می کردیم قرار دارند. باتیگین و براون نتایج تحقیق خود را در «استرونومیکال ژورنال» (Astronomical Journal) منتشر کردند. در سال ۲۰۱۴ «اسکات شپرد» (Scott Sheppard) و «چاد تروجیلو» (Chad Trujillo) مقاله ای منتشر کردند و در آن گفتند که جرمی به نام VP113 را کشف کرده اند. در سال ۱۹۰۶ فردی ثروتمند به نام «پرسیوال لوول» (Percival Lowell) از رصدخانه ی شخصی خود در آریزونا شروع به جستجو برای این سیاره ی احتمالی کرد.

هایگنس فکر می کرد که این حلقه یک صفحه جامد از برخی مواد است.در سال ۱۶۷۵، دومنیکو کاسینی (Domenico Cassini)، یک ستاره شناس آلمانی متولد فرانسه، کشف دو حلقه مجزا که با گروه هایی از اقمار کوچک شکل گرفته بودند را اعلام نمود. ماموریت کاوشگر کاسینی نمای نزدیکی از حلقه E به ما نشان داد. با توجه به این واقعیت که ذراتی که ترکیب آنها را تشکیل می دهند نور را به خوبی منعکس می کنند، حلقه ها بلافاصله پس از کشف این سیاره قابل شناسایی نیستند. او می گوید: «تا زمانی که این سیاره مستقیم کشف شود، وجود آن فقط یک فرض خواهد بود، هرچند که یک فرضیه ی قدرتمند باشد.» این گروه برای جستجو به دنبال این سیاره از تلسکوپی که در هاوایی وجود دارد استفاده می کنند.

رصدخانه ای فضایی که همه ی آسمان را به دنبال نور ضعیف فروسرخ کوتوله های قهوه ای و سیاره های گازی خیلی بزرگ جستجو می کند. مثلا در دهه ی ۱۹۸۰ پژوهشگران پیشنهاد کردند که ممکن است یک ستاره ی کوتوله ی قهوه ای با منحرف کردن دنباله دارها از مدار خود و فرستادن آن ها به داخل منظومه ی شمسی، مسئول انقراض های دوره ای روی زمین بوده است. در دهه ی ۱۹۹۰ هم ستاره شناسان پیشنهاد کردند که ممکن است سیاره ای به اندازه ی مشتری در دوردست های منظومه ی شمسی وجود دارد و بعضی دنباله دارها با مدار عجیب را به داخل منظومه ی شمسی می فرستد.

«تریسی گرگ» (Tracy Gregg) محقق و سیاره شناس در دانشگاه بوفالو در سال 2018 گفت که اولین تاریخ ممکن برای راه اندازی این پروژه میتواند سال 2026 باشد و هیچ کس نمیداند که آیا میتوانیم این پروژه را به تحقق برسانیم یا خیر. این بادها تشکیل یک چرخش موجی را می دهند و هوای سرد را به جنوب و هوای گرم را به شمال انتقال می دهند. یک سیاره فراخورشیدی است که دور یک کوتوله سرخ، کپلر-۱۸۶ در حال چرخش است و ۱۵۱±۱۸ پارسک یا ۵۸۲ سال نوری از زمین فاصله دارد. تغییر فصل در این سیاره نیز غیر معمول است: برای 42 سال زمینی ، زمستان در آنجا سلطنت می کند ، و خورشید به هیچ وجه ظاهر نمی شود ، تابستان نیز 42 سال طول می کشد ، و خورشید در این زمان غروب نمی کند.

دیدگاهتان را بنویسید